สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัย จ.ชลบุรี | บริการจัดอบรม จป. หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ. | เครน ปั้นจั่น | forklift | โดยวิทยากรคุณภาพมากประสบการณ์ l ปลวกแดง-สมุทรปราการ-ระยอง-ชลบุรี, หน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยท๊อปโปรฯ, เซปตี้อินไทย, อบรมชลบุรี,"I AM SAFETY I

เพิ่มเพื่อน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ของ
"สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยท๊อป โปรฯ"

"เซฟตี้อินไทย"

"I AM SAFETY IN THAI"

"SAFETY IN THAI"

"SAFETYINTHAI"

จากทีมงานกลุ่มผู้พัฒนาการเรียนรู้อย่างมืออาชีพทางด้านความปลอดภัย
ในการทำงาน
ของภาคตะวันออกพร้อมหลักสูตรการอบรมใหม่ๆ 

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ.2549

รับอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ., จป เทคนิค,อบรมsafety  หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าในโรงงาน ตามประกาศกฎหมายใหม่ ปี 58,อบรม หลักสูตร เครน ปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะ ผู้ควบคุม ผู้บังคับ และสูตร โฟร์คลิฟ ในการขับขี่ปลอดภัย เจ้าหน้าความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (จป หัวหน้างาน),เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร, (จป บริหาร), คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.), เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค (จป เทคนิค) , หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมายใหม่, ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง, ความปลอดภัยในการก่อสร้าง, หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง,อบรมหัวหน้างาน รับอบรมหลักสูตร ด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทเราได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน กับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อย่างถูกต้อง และเรายังเป้นทีมงานที่มีความเชียวชาญด้านการพัฒนา และฝึกอบรมให้กับองค์กรอย่างแน่นอน

ดังนั้น มั้นใจได้ว่าเราเป็นสถาบันที่พร้อมให้บริการและพัฒนาบุคคลากรของท่าน ให้เป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน

Visitors: 20,187