หลักสูตร แผนตารางอบรม จป Public Training-ด้านความปลอดภัย 2559-2560 (2016-2017) อบรม จป-ระยอง-ชลบุรี จป หัวหน้างาน อบรม จป บริหาร อบรม คปอ อบรม จป เทคนิค ระยอง อบรม จป หัวหน้างาน สมุทรปราการ อบรมจป-บริหาร กรุงเทพฯ อบรม-หัวหน้างาน ชลบุรี

หลักสูตร แผนอบรม Public Training ด้านความปลอดภัย 2559-2560 (2016-2017) อบรม จป หัวหน้างาน อบรม จป บริหาร อบรมจป บริหาร คปอ จป เทคนิค หลักสูตรความปลอดภัยในด้านต่างๆ หลักสูตรอบรมแผนฝึกอบรม ความปลอดภัย

Safety In Thai

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด 

www.tpd.co.th

(สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเซฟตี้อินไทย)

274/21 หมู่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ศูนย์ฝึกทรัพยากรมนุษย์ภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) 

เป็นศูนยืฝึกอบรมของบริษัทเรา ที่มีอุปกรณ์พร้อมในเรื่องการจัดอบรมและสัมมนาครบวงจร

ตั้งอยู่ที่ 7/77 หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 www.safetyinthai.com

องค์กร บริษัท เว็บไซต์ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2549 เริ่มก่อตั้งบริษัท ชื่อ ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด 

โดยจดทะเบียนพาณิชย์ในวันที่ 17 กันยายน 2549 รวมระยะเวลาประมาณ 10 ปี ที่เรา

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดอบรมและสัมมนา จนถึงปัจจุบัน 

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ก่อตั้ง 17 กันยายน 2549

โดยเมื่อปี 2556 เราได้อนุมัติ ผ่าน ISO9001:2008 ในขอบข่าย คุณภาพด้านการจัดการเอกสาร การจัดอบรมและสัมมนา และในปีถัดมาเราได้รับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ ให้ได้การรับรองขึ้นทเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ระดับ บริหาร ระดับ เทคนิค(จป หัวหน้างาน จป บริหาร และจป เทคนิค) และ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.)

 

ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย Safety หลักสูตร อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ระดับ บริหาร ระดับเทคนิค และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน-อบรม จป หัวหน้า จป บริหาร จป เทคนิค คปอ และหลักสูตรด้านความปลอดภัย

ต่างๆ เช่น การอบรมในหลักสูตรการทำงานบนที่สูง การอบรมในหลักสูตรไฟฟ้า หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment 

หลักสูตร จิตสำนึกด้านความปลอดภัย และอื่นๆ เป็นต้น

 

ประเภทวันที่อบรมหัวข้อการอบรมสถานที่อบรม
20 มิ.ย 2560 ST-0508 หลักสูตร : ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง (Safety for Working at Height) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
20 มิ.ย 2560 ST-0208 หลักสูตร : ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง (Safety for Working at Height) ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
21 มิ.ย 2560 ST-0207 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
21 มิ.ย 2560 ST-0404 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Occupational Health and safety Committee) Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)
22 มิ.ย 2560 ST-0101 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
26 มิ.ย 2560 ST-0101 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
27 มิ.ย 2560 ST-0103 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (Safety officer in Technical Level) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
29 มิ.ย 2560 ST-0104 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Occupational Health and safety Committee) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
04 ก.ค 2560 ST-0407 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)
04 ก.ค 2560 ST-0707 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
04 ก.ค 2560 ST-0702 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (Safety officer in Executive Level) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
05 ก.ค 2560 ST-0608 หลักสูตร : ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง (Safety for Working at Height) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
05 ก.ค 2560 ST-0308 หลักสูตร : ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง (Safety for Working at Height) Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
06 ก.ค 2560 ST-0201 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
06 ก.ค 2560 ST-0115 หลักสูตร : การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ( Forklift Safety Drive) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
06 ก.ค 2560 ST-0401 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน) Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)
06 ก.ค 2560 ST-0402 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวบริหาร (จป.บริหาร) Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)
10 ก.ค 2560 ST-0603 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (Safety officer in Technical Level) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
11 ก.ค 2560 ST0105 หลักสูตร : เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน (Installation of Scaffolding and Inspection Technic) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
11 ก.ค 2560 ST-0303 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (Safety officer in Technical Level) Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา


Visitors: 39,972