หลักสูตร แผนตารางอบรม จป Public Training-ด้านความปลอดภัย 2559-2560 (2016-2017) อบรม จป-ระยอง-ชลบุรี จป หัวหน้างาน อบรม จป บริหาร อบรม คปอ อบรม จป เทคนิค ระยอง อบรม จป หัวหน้างาน สมุทรปราการ อบรมจป-บริหาร กรุงเทพฯ อบรม-หัวหน้างาน ชลบุรี

 

 

หลักสูตร แผนอบรม Public Training ด้านความปลอดภัย 2559-2560 (2016-2017) อบรม จป หัวหน้างาน อบรม จป บริหาร อบรมจป บริหาร คปอ จป เทคนิค หลักสูตรความปลอดภัยในด้านต่างๆ หลักสูตรอบรมแผนฝึกอบรม ความปลอดภัย

Safety In Thai

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด 

www.tpd.co.th

(สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเซฟตี้อินไทย)

274/21 หมู่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ศูนย์ฝึกทรัพยากรมนุษย์ภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) 

เป็นศูนยืฝึกอบรมของบริษัทเรา ที่มีอุปกรณ์พร้อมในเรื่องการจัดอบรมและสัมมนาครบวงจร

ตั้งอยู่ที่ 7/77 หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 www.safetyinthai.com

องค์กร บริษัท เว็บไซต์ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2549 เริ่มก่อตั้งบริษัท ชื่อ ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด 

โดยจดทะเบียนพาณิชย์ในวันที่ 17 กันยายน 2549 รวมระยะเวลาประมาณ 10 ปี ที่เรา

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดอบรมและสัมมนา จนถึงปัจจุบัน 

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ก่อตั้ง 17 กันยายน 2549

โดยเมื่อปี 2556 เราได้อนุมัติ ผ่าน ISO9001:2008 ในขอบข่าย คุณภาพด้านการจัดการเอกสาร การจัดอบรมและสัมมนา และในปีถัดมาเราได้รับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ ให้ได้การรับรองขึ้นทเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ระดับ บริหาร ระดับ เทคนิค(จป หัวหน้างาน จป บริหาร และจป เทคนิค) และ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.)

 

ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย Safety หลักสูตร อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ระดับ บริหาร ระดับเทคนิค และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน-อบรม จป หัวหน้า จป บริหาร จป เทคนิค คปอ และหลักสูตรด้านความปลอดภัย

ต่างๆ เช่น การอบรมในหลักสูตรการทำงานบนที่สูง การอบรมในหลักสูตรไฟฟ้า หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment 

หลักสูตร จิตสำนึกด้านความปลอดภัย และอื่นๆ เป็นต้น

 

หรือเพื่อความสะดวกในการค้นหา คุณสามารถเลือกเฉพาะประเภทที่ต้องการได้ค่ะ 

ประเภทวันที่อบรมหัวข้อการอบรมสถานที่อบรม
03 ต.ค 2560 ST-0707 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
03 ต.ค 2560 ST-0407 หลักสูตร : การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR) Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา กรุงเทพฯ)
04 ต.ค 2560 HRD-0104 หลักสูตร : จิตวิทยาบริหารและการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Psychology Management for Teamwork) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
05 ต.ค 2560 ST-0115 หลักสูตร : การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ( Forklift Safety Drive) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
05 ต.ค 2560 ST-0301 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
05 ต.ค 2560 ST-0601 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
05 ต.ค 2560 HRD-0112 หลักสูตร : กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรรู้ ( Labor Law for Management) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
05 ต.ค 2560 ST-0201 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level) ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
05 ต.ค 2560 ST-0302 หลักสูตร: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (Safety officer in Executive Level) Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
05 ต.ค 2560 ST-0602 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (Safety officer in Executive Level) โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
05 ต.ค 2560 ST-0302 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (Safety officer in Executive Level) Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
06 ต.ค 2560 QC-0105 หลักสูตร : การวางแผนและวัดผลระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenence) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
09 ต.ค 2560 ST-0504 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Occupational Health and safety Committee) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
09 ต.ค 2560 ST-0503 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (Safety officer in Technical Level) โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
09 ต.ค 2560 ST0114 หลักสูตร : การฝึกอบรมผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ( Mobile Crane Operator, Signaler, Rigger and Supervisor) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
10 ต.ค 2560 ST0108- หลักสูตร : ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง (Safety for Working at Height) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
10 ต.ค 2560 ST-0102 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (Safety officer in Executive Level) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
10 ต.ค 2560 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้า/ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าภายในอาคาร HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
10 ต.ค 2560 QC-0206 หลักสูตร : ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Westes) ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
11 ต.ค 2560 HRD-0115 หลักสูตร : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (Effective Purchasing) HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
 
Visitors: 87,268