หลักสูตรการใช้เครนปั้นจั่น รถยก ForkLift ,ชลบุรี-ระยอง-อยุธยา-สมุทรปราการ

หลักสูตรการใช้เครนปั้นจั่น รถยก ForkLift 

            - การฝึกอบรมผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ (Overhead crane)
            - หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น  (Moblie Crane)
            - ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น         
            - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
            - ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับพนักงานขับรถขนส่งและรถหัวลาก  

แบบฟอร์มสมัครอบรม

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*

 

Visitors: 45,485