หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.)

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน2558/2559-ชลบุรี-ระยอง-สมุทรปราการ-นิคมอมตะนคร-นิคมบางปู-ศรีราชา-พัทยา-สถานประกอบการ-โรงแรม-บริษัทเอกชล-ปี 2558/2559-อบรมสัมมนาทั่วประเทศไทย-อบรมสัมมนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์-จป หัวหน้างาน-จป บริหาร-คปอ

Visitors: 523,991