แผนฝึกอบรมจปปี 2559-2560 2017 ที่โคราช-สมุทรปราการ - จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ. จป.เทคนิค โคราช นครราชสีมา

ตารางฝึกอบรม

 จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค คปอ

ในสถานที่ต่างๆดังนี้ เช่น สมุทรปราการ, อยุธยา, นครราชสีมา, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี 

จป.หัวหน้างาน

ตารางการอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน ประจำปี 2560

ราคาค่าอบรมสัมมนา จป.ระดับหัวหน้างาน

 

จป.บริหาร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหาร

ตารางการอบรมหลักสูตร จป.บริหาร ประจำปี 2560

ราคาค่าอบรมสัมมนา จป.บริหาร 

 

คปอ.

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 

ตารางการอบรมหลักสูตร คปอ ประจำปี 2560

ราคาค่าอบรมสัมมนา คปอ.

                 ในการจัดอบรม จป.หัวหน้างาน, จป บริหาร, คปอ. นั้น แบ่งจัด Public Training ในพื้นที่ ดังต่อไปนี้ นครราชสีมา (โคราช) ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี อยุธยา สมุทรปราการ วังน้อย ใกล้สระบุรี

Visitors: 45,482