ตารางอบรมเขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา


แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2560/2017 หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน  เขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

อาทิเช่น หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.บริหาร)

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ), 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. เทคนิค)


 

รหัส (code)

 หลักสูตรประจำปี 2560

ราคา

(ไม่รวม Vat) 

จำนวนวันอบรม   

สถานที่อบรม :BFC CLUB HOUSE (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

ST-0301

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Supervisor Level)

2,100

1,800

2

 

23-24

 

27-28

 

8-9

 

10-11

 

5-6

 

14-15

ST-0302

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level)

2,100

1,800

2

 

23-24

 

27-28

 

8-9

 

10-11

 

5-6

 

14-15

ST-0303

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

(Safety officer in Technical Level)

3,500

3,300

3

 

 

27-29

 

 

 

11-13

 

 

 

21-23

 

ST-0304

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Occupational Health and safety Committee)

2,100

1,800

2

 

 

28-29

 

9-10

 

12-13

 

20-21

 

22-23

 

ST-0305

เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

(Installation of Scaffolding and Inspection Technic)

4,500

4,000

2

 

 

21-22

 

 

19-20

 

 

12-13

 

 

6-7

ST-0306

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

(Safety of Working Scaffolds)

3,000

2,500

1

 

14

 

 

3

 

 

9

 

 

9

 

ST-0307

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

(First Aid & CPR)

3,000

2,500

1

 

 

7

 

 

1

 

 

7

 

 

1

ST-0308

ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง

(Safety for Working at Height)

3,000

2,500

1

 

 

 

4

 

 

5

 

 

11

 

 

     แนะนำหลักสูตรด้านคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

QC-0301

การตรวจประเมิน 5 ส. แบบ AI   (5 S Audit by AI: Appreciative Inquiry)

3,500

2,500

1

 

1

 

 

4

 

 

8

 

 

8

 

QC-0302

 Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Production and Improvement) 

4,500

3,000

1

 

1

 

 

4

 

 

8

 

 

8

 

QC-0304

การวางแผนและวัดระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน  ( Preventive Maintenence)   

4,500

3,000

1

 

 

1

 

 

6

 

 

1

 

 

22

QC-0305

ความสูญเสีย 7 ประการ  (7 Westes)

5,000

4,500

1

 

 

 

3

 

 

3

 

 

17

 

 

QC-0306

QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control)

4,000

3,500

1

23

 

 

26

 

 

24

 

 

25

 

 

QC-0307

การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ  ABC  (ABC System for Warehouse Management ) 

5,000

4,500

1

 

27

 

 

29

 

 

28

 

 

30

 

QC-0309

การตรวจประเมิน 5 ส. แบบ AI   (5 S Audit by AI: Appreciative Inquiry)

4,500

3,000

1

 

27

 

 

29

 

 

28

 

 

30

 

 

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 

5-6

 

14-15

2.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

 

5-6

 

14-15

3.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

 

 

21-23

 

4.คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

20-21

 

22-23

 แบบฟอร์มติดต่อกลับ

เขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

 

อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ

กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ

Visitors: 45,486