ตารางอบรมเขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

   ทำไมถึงต้องเข้าอบรม บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด” ของเรา ??

เรา คือ หนึ่งในผู้นำศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรม

หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรอง

จากหลายสถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยว

ชาญทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

      "In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรมสวัสดิ

การและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 

 

      ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน

แรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า 

    โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค

และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมี

บริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 
แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2560/2017 หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน  เขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

อาทิเช่น หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.บริหาร)

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ), 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. เทคนิค)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!


 

รหัส (code)

 หลักสูตรประจำปี 2560

ราคา

(ไม่รวม Vat) 

จำนวนวันอบรม   

สถานที่อบรม :BFC CLUB HOUSE (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

ST-0301

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Supervisor Level)

2,100

1,800

2

 

23-24

 

27-28

 

8-9

 

10-11

 

5-6

 

14-15

ST-0302

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level)

2,100

1,800

2

 

23-24

 

27-28

 

8-9

 

10-11

 

5-6

 

14-15

ST-0303

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

(Safety officer in Technical Level)

3,500

3,300

3

 

 

27-29

 

 

 

11-13

 

 

 

21-23

 

ST-0304

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Occupational Health and safety Committee)

2,100

1,800

2

 

 

28-29

 

9-10

 

12-13

 

20-21

 

22-23

 

ST-0305

เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

(Installation of Scaffolding and Inspection Technic)

4,500

4,000

2

 

 

21-22

 

 

19-20

 

 

12-13

 

 

6-7

ST-0306

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

(Safety of Working Scaffolds)

3,000

2,500

1

 

14

 

 

3

 

 

9

 

 

9

 

ST-0307

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

(First Aid & CPR)

3,000

2,500

1

 

 

7

 

 

1

 

 

7

 

 

1

ST-0308

ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง

(Safety for Working at Height)

3,000

2,500

1

 

 

 

4

 

 

5

 

 

11

 

 

     แนะนำหลักสูตรด้านคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

QC-0301

การตรวจประเมิน 5 ส. แบบ AI   (5 S Audit by AI: Appreciative Inquiry)

3,500

2,500

1

 

1

 

 

4

 

 

8

 

 

8

 

QC-0302

 Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Production and Improvement) 

4,500

3,000

1

 

1

 

 

4

 

 

8

 

 

8

 

QC-0304

การวางแผนและวัดระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน  ( Preventive Maintenence)   

4,500

3,000

1

 

 

1

 

 

6

 

 

1

 

 

22

QC-0305

ความสูญเสีย 7 ประการ  (7 Westes)

5,000

4,500

1

 

 

 

3

 

 

3

 

 

17

 

 

QC-0306

QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control)

4,000

3,500

1

23

 

 

26

 

 

24

 

 

25

 

 

QC-0307

การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ  ABC  (ABC System for Warehouse Management ) 

5,000

4,500

1

 

27

 

 

29

 

 

28

 

 

30

 

QC-0309

การตรวจประเมิน 5 ส. แบบ AI   (5 S Audit by AI: Appreciative Inquiry)

4,500

3,000

1

 

27

 

 

29

 

 

28

 

 

30

  

ภาพการอบรม จป. ของทางบริษัท ท๊อปโปรฯ

 

วีดีโอ ผู้ที่อบรมด้าน จป. จากบริษัท ท๊อปโปรฯ

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. ท่านที่สนใจสามารถ คลิก” เลือกวันที่เดือนที่ต้องการสมัคร หรือ ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครอบรมด้านล่างค่ะ

2. ดาวน์โหลด ไฟล์ จป. มาเรียบร้อยแล้ว ทำการกรอกข้อมูลใบสมัคร ค่ะ

3. กรอกข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จากนั้นทำการกรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับ 

4. เลือกไฟล์ ใบสมัครอบรม จป. และกดปุ่มส่งข้อมูล ค่ะ

 

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 

5-6

 

14-15

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

 

5-6

 

14-15

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

 

 

21-23

 

4. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เต็ม

 

22-23

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

เขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

 PUBLIC TRAINING 

 สามารถติดต่อได้ที่ โทร 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225

 หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

  สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ


 


อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ

กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ

Visitors: 52,022