ตารางอบรม จป พื้นที่ อบรม จป เขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล กรุงเทพ-ปทุมธานี-สมุทรปราการ-บางนา-สมุทรสาคร

 บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด

ได้ผ่านการรับรองการตรวจสอบ ระบบงานบริหารคุณภาพ ISO 9001 

และได้ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรม ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

แผนฝึกอบรมและตารางอบรม  ปี 2562/2019

หลักสูตร  จป.  หัวหน้างาน  , จป. บริหาร  ,  จป. เทคนิค , คปอ.  

เขตพื้นที่   กรุงเทพ,   ปทุมธานี,   สมุทรปราการ,   สมุทรสาคร, นนทบุรี,   นครปฐม

รุ่น

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สถานที่จัดอบรม

พื้นที่

ราคา

(ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%)

สมัครอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

14

13-14 พฤษภาคม 2562

จป.ระดับหัวหน้างาน

Grand Inter Hotel 

จ.สมุทรสาคร

2,000

1,800

15

13-14 พฤษภาคม 2562

จป.ระดับบริหาร

Grand Inter Hotel 

จ.สมุทรสาคร

2,000

1,800

16

15-16 พฤษภาคม 2562

คปอ.

Grand Inter Hotel 

จ.สมุทรสาคร

2,000

1,800

17

16-17 พฤษภาคม 2562

จป.ระดับหัวหน้างาน

Bangna Pride Hotel & Residence

จ.สมุทรปราการ

1,900

1,600

18

21-22 พฤษภาคม 2562

จป.ระดับหัวหน้างาน

ศูนย์การค้าไอทีสแควร์

จ.กรุงเทพฯ

1,900

1,600


19

23-24 พฤษภาคม 2562

คปอ.

ศูนย์การค้าไอทีสแควร์

จ.กรุงเทพฯ

1,900

1,600

20

3-4 มิถุนายน 2562

จป.ระดับหัวหน้างาน

Bangna Pride Hotel & Residence

จ.สมุทรปราการ

1,900

1,600

21

3-4 มิถุนายน 2562

จป.ระดับบริหาร

Bangna Pride Hotel & Residence

จ.สมุทรปราการ

1,900

1,600

22

5-6 มิถุนายน 2562

คปอ.

Bangna Pride Hotel & Residence

จ.สมุทรปราการ

1,900

1,600

23

10-12 มิถุนายน 2562

จป.ระดับเทคนิค

Grand Inter Hotel 

จ.สมุทรสาคร

2,000

1,800

24

12-13 มิถุนายน 2562

จป.ระดับบริหาร

ศูนย์การค้าไอทีสแควร์

จ.กรุงเทพฯ

1,900

1,600

25

1-2 กรกฎาคม 2562

จป.ระดับหัวหน้างาน

Grand Inter Hotel 

จ.สมุทรสาคร

2,000

1,800

26

1-2 กรกฎาคม 2562

จป.ระดับบริหาร

Grand Inter Hotel 

จ.สมุทรสาคร

2,000

1,800

27

4-5 กรกฎาคม 2562

คปอ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

จ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ

1,900

1,600

28

11-12 กรกฎาคม 2562

จป.ระดับหัวหน้างาน

Bangna Pride Hotel & Residence

จ.สมุทรปราการ

1,900

1,600

29

18-19 กรกฎาคม 2562

จป.ระดับหัวหน้างาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

จ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ

1,900

1,600

30

18-19 กรกฎาคม 2562

จป.ระดับบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

จ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ

1,900

1,600

 

31

30-31 กรกฎาคม 2562

คปอ.

Grand Inter Hotel 

จ.สมุทรสาคร

2,000

1,800

32

13-14 สิงหาคม 2562

จป.ระดับหัวหน้างาน

Bangna Pride Hotel & Residence

จ.สมุทรปราการ

1,900

1,600

33

13-14 สิงหาคม 2562

จป.ระดับบริหาร

Bangna Pride Hotel & Residence

จ.สมุทรปราการ

1,900

1,600

34

15-16 สิงหาคม 2562

คปอ.

Bangna Pride Hotel & Residence

จ.สมุทรปราการ

1,900

1,600

35

12-13 กันยายน 2562

คปอ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

จ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ

1,900

1,600

36

16-17 กันยายน 2562

จป.ระดับหัวหน้างาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

จ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ

1,900

1,600

37

18-19 กันยายน 2562

จป.ระดับหัวหน้างาน

Bangna Pride Hotel & Residence

จ.สมุทรปราการ

1,900

1,600

38

24-25 กันยายน 2562

จป.ระดับหัวหน้างาน

Grand Inter Hotel 

จ.สมุทรสาคร

2,000

1,800


39

24-25 กันยายน 2562

จป.ระดับบริหาร

Grand Inter Hotel 

จ.สมุทรสาคร

2,000

1,800

 

40

30-1 กันยายน 2562

คปอ.

Grand Inter Hotel 

จ.สมุทรสาคร

2,000

1,800

 

41

21-22 ตุลาคม 2562

จป.ระดับหัวหน้างาน

Bangna Pride Hotel & Residence

จ.สมุทรปราการ

1,900

1,600

 

42

21-22 ตุลาคม 2562

จป.ระดับบริหาร

Bangna Pride Hotel & Residence

จ.สมุทรปราการ

1,900

1,600

43

28-29 ตุลาคม 2562

คปอ.

Bangna Pride Hotel & Residence

จ.สมุทรปราการ

1,900

1,600

44

30-1 ตุลาคม 2562

จป.ระดับเทคนิค

Grand Inter Hotel 

จ.สมุทรสาคร

2,000

1,800

45

4-5 พฤศจิกายน 2562

คปอ.

Grand Inter Hotel 

จ.สมุทรสาคร

2,000

1,800

 

46

11-12 พฤศจิกายน 2562

จป.ระดับหัวหน้างาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

จ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ

1,900

1,600

 

47

11-12 พฤศจิกายน 2562

จป.ระดับบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

จ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ

1,900

1,600

48

13-14 พฤศจิกายน 2562

จป.ระดับหัวหน้างาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

จ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ

1,900

1,600

49

18-19 พฤศจิกายน 2562

คปอ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

จ.ปทุมธานี-กรุงเทพฯ

1,900

1,600

50

25-26 พฤศจิกายน 2562

จป.ระดับหัวหน้างาน

Grand Inter Hotel 

จ.สมุทรสาคร

2,000

1,800

 

51

25-26 พฤศจิกายน 2562

จป.ระดับบริหาร

Grand Inter Hotel 

จ.สมุทรสาคร

2,000

1,800

52

5-6 ธันวาคม 2562

จป.ระดับหัวหน้างาน

Bangna Pride Hotel & Residence

จ.สมุทรปราการ

1,900

1,600

53

5-6 ธันวาคม 2562

จป.ระดับบริหาร

Bangna Pride Hotel & Residence

จ.สมุทรปราการ

1,900

1,600

54

16-17 ธันวาคม 2562

คปอ.

Bangna Pride Hotel & Residence

จ.สมุทรปราการ

1,900

1,600


หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน  (จป.หัวหน้างาน) 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน  (จป.บริหาร)

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ), 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน  (จป. เทคนิค) 


ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ 

ที่ได้รับการรับรองจากหลายสถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 

และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

"In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรอง มาตรฐานคุณภาพ  ISO 9001:2015 New Version 

ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากล ที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจาก 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้องตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน

ภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

จป.ระดับหัวหน้างาน ,จป.ระดับบริหาร ,จป.ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในกาทำงาน (คปอ.) ร่วมถึงเรายังมีบริการฝึกอบรม

หลักสูตร ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เครนปั้นจั่น-บนที่สูง-ปฐมพยาบาล-โฟล์คลิฟท์-เทคนิคติดตั้งนั่งร้าน-ความปลอดภัยนั่งร้าน-ช่างไฟฟ้า

 


เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของคุณลูกค้าสามารถโทร PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร : 033-135-009 , 038-387-717 , 086-3699-225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 097-2370-949 , 063-2681-079

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : info@safetyinthai.com  Fax : 038-387-719

หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com 

 
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 651,183