ตารางอบรม จป พื้นที่ อบรม จป เขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล กรุงเทพ-ปทุมธานี-สมุทรปราการ-บางนา-สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด

ได้ผ่านการรับรองการตรวจสอบ ระบบงานบริหารคุณภาพ ISO 9001 

และได้ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรม ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

แผนฝึกอบรมและตารางอบรม  ปี 2563/2020

หลักสูตร  จป.  หัวหน้างาน  , จป. บริหาร  ,  จป. เทคนิค , คปอ.  

เขตพื้นที่   กรุงเทพ,   ปทุมธานี,   สมุทรปราการ,   สมุทรสาคร, นนทบุรี,   นครปฐม

สถานที่อบรม : โรงแรม นารา นนทบุรี-ปากเกร็ด

บุคคลทั่วไป : 2,300 บ. สมาชิก : 2,100 บ. (ราคาไม่รวมVAT) 

     

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

2-3 มีนาคม 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

2

7-8 พฤษภาคม 2563 

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

3

7-8 กรกฎาคม 2563 

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

4

1-2 กันยายน 2563 

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

5

3-4 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

2-3 มีนาคม 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

2

7-8 พฤษภาคม 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

3

7-8 กรกฎาคม 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

4

1-2 กันยายน 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

5

3-4 พฤศจิกายน 2563

 หลักสูตร จป.บริหาร

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

4-5 มีนาคม  2563

หลักสูตร คปอ.

2

12-13 พฤษภาคม  2563

หลักสูตร คปอ.

3

9-10 กรกฎาคม  2563

หลักสูตร คปอ.

4

3-4 กันยายน  2563

หลักสูตร คปอ.

 5

5-6 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตร คปอ. 

 

 

 สถานที่อบรม : Grand Inter Hotel จ.สมุทรสาคร

บุคคลทั่วไป : 2,000 บ. สมาชิก : 1,800 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

          

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

7

3-4 / กุมภาพันธ์ / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

8

7-8 / เมษายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

9

2-3 / มิถุนายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

10

4-5 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

11

5-6 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

12

1-2 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

7

3-4 / กุมภาพันธ์ / 2563

 หลักสูตร จป.บริหาร

8

7-8 / เมษายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

9

2-3 / มิถุนายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

10

4-5 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

11

5-6 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

12

1-2 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

7

   5-6 / กุมภาพันธ์ / 2563

 หลักสูตร คปอ.

8

9-10 / เมษายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

9

4-5 / มิถุนายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

10

6-7 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

11

  7-8 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

12

3-4 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

สถานที่อบรม : โรงแรม เมย์ซัน เพลส 

บุคคลทั่วไป : 2,300 บ. สมาชิก : 2,100 บ. (ราคาไม่รวมVAT) 

     

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

11-12 กุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

2

14-15 พฤษภาคม 2563 

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

3

6-7 สิงหาคม 2563 

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

4

11-12 พฤศจิกายน 2563 

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

11-12 กุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

2

14-15 พฤษภาคม 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

3

6-7 สิงหาคม 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

4

11-12 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

13-14 กุมภาพันธ์  2563

หลักสูตร คปอ.

2

21-22  พฤษภาคม  2563

หลักสูตร คปอ.

3

13-14 สิงหาคม  2563

หลักสูตร คปอ.

4

19-20 พฤศจิกายน  2563

หลักสูตร คปอ.

 

โปรแกรมอบรม จป. ปี 2563 (กรุงเทพ-ปทุมธานี)

บุคคลทั่วไป : 1,900 บ. สมาชิก : 1,600 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 
              
 
 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

9

13-14 / มกราคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

10

11-12 / กุมภาพันธ์ / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

11

10-11 / มีนาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

12

7-8 / เมษายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

13

11-12 / พฤษภาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

14

9-10 / มิถุนายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

15

14-15 / กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

16

10-11 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

17

7-8 / กันยายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

18

5-6 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

19

9-10 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

20

7-8 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

9

11-12 / กุมภาพันธ์ / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

10

7-8 / เมษายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

11

9-10 / มิถุนายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

12

10-11 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

13

5-6 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

14

7-8 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

8

13-14 / กุมภาพันธ์ / 2563

หลักสูตร คปอ.

 

9

9-10 / เมษายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

 

10

11-12 / มิถุนายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

 

11

12-13 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

 

12

7-8 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

 

โปรแกรมอบรม จป. ปี 2563 สระบุรี

สถานที่อบรม : โรงแรม สระบุรี อินน์

บุคคลทั่วไป : 2,300 บ. สมาชิก : 2,100 บ. (ราคาไม่รวมVAT) 

     

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

17-18 มีนาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

2

12-13 พฤษภาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

3

14-15 กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

4

28-29 กันยายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

5

17-18 พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

17-18 / มีนาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

2

12-13 / พฤษภาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

3

14-15 / กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

4

28-29 / กันยายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

5

17-18 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

19-20 / มีนาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

2

14-15 / พฤษภาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

3

16-17 / กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

4

30-1 / กันยายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

5

19-20 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

โปรแกรมอบรม จป. ปี 2563 (อยุธยา)

สถานที่อบรม : ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

บุคคลทั่วไป : 1,900 บ. สมาชิก : 1,600 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

            

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

6

27-28 / มกราคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

7

24-25 / กุมภาพันธ์ / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

8

23-24 / มีนาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

9

27-28 / เมษายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

10

26-27 / พฤษภาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

11

23-24 / มิถุนายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

12

27-28 / กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

13

24-25 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

14

21-22 / กันยายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

15

26-27 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

16

23-24 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

17

15-16 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

7

 24-25 / กุมภาพันธ์ / 2563

 หลักสูตร จป.บริหาร

8

27-28 / เมษายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร 

9

23-24 / มิถุนายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

10

24-25 / สิงหาคม / 2563 

หลักสูตร จป.บริหาร 

11

26-27 / ตุลาคม / 2563 

หลักสูตร จป.บริหาร 

12

15-16 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

5

26-27 / กุมภาพันธ์ / 2563

หลักสูตร คปอ.

6

29-30 / เมษายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

7

25-26 / มิถุนายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

8

26-27 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

9

28-29 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

10

 17-18 / ธันวาคม / 2563

 หลักสูตร คปอ.

สถานที่อบรม : โรงแรมริเวอร์ นครปฐม

บุคคลทั่วไป : 2,500 บ. สมาชิก : 2,300 บ. (ราคาไม่รวมVAT) 

     

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

2-3 มีนาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

2

7-8 พฤษภาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

3

7-8 กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

4

1-2 กันยายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

5

3-4 พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

2-3 / มีนาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

2

7-8 / พฤษภาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

3

7-8 / กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

4

1-2 / กันยายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

5

3-4 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

4-5 / มีนาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

2

12-13 / พฤษภาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

3

9-10 / กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

4

3-4 / กันยายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

5

5-6 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน  (จป.หัวหน้างาน) 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน  (จป.บริหาร)

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ), 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน  (จป. เทคนิค) 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ 

ที่ได้รับการรับรองจากหลายสถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 

และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

"In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรอง มาตรฐานคุณภาพ  ISO 9001:2015 New Version 

ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากล ที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจาก 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 

 

ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้องตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน

ภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

จป.ระดับหัวหน้างาน ,จป.ระดับบริหาร ,จป.ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในกาทำงาน (คปอ.) ร่วมถึงเรายังมีบริการฝึกอบรม

หลักสูตร ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เครนปั้นจั่น-บนที่สูง-ปฐมพยาบาล-โฟล์คลิฟท์-เทคนิคติดตั้งนั่งร้าน-ความปลอดภัยนั่งร้าน-ช่างไฟฟ้า

 
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 782,612