สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัย SAFETY IN THAI ให้บริการด้านฝึกอบรมในด้าน จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค คปอ อบรมสัมมนา 2023/2566
                     


ดาวน์โหลดแผนการฝึกอบรม
จป.ออนไลน์ ปี 2565/2022


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่ 

สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่สำคัญ

ของจป.หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค คปอ. 

พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกัน

การเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร

 

 

 


อบรมด้าน HRอบรมออนไลน์

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน


อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนหลักสูตรออนไลน์
ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิม ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้ตามสะดวก

ด้วยระบบภาพและเสียงคมชัดสูง Full HD อีกด้วย 

 

 

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

 

 

บริการอบรมสัมมนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

และองค์กรด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านมาตรฐานสากล ISO

 บริการด้านฝึกอบรมสัมนา HR

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันโควิค 19

 

 

 

สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ และอบรมจป. SAFETYINTHAI

ก่อตั้งเมื่อ 17 กันยายน 2549 โดยเมื่อปี 2556 การจัดอบรมและสัมมนารับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค (จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร และจป.เทคนิค)

และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) และยังมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน นั่งร้าน ความปลอดภัยที่สูง โฟล์คลิฟท์ ปั้นจั่น-เครน

 


หลักสูตรยอดนิยม


ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการเข้ารับการอบรมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงานท่านสามารถตรวจสอบประกาศนียบัตรที่ได้ผ่านการอบรมกับทางสถาบันฯ

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าประกาศนียบัตรนั้นได้ผ่านการอบรมจริง

 โดยการแจ้งวันที่อบรม,หลักสูตร,เลขประกาศนียบัตรกับทางเจ้าหน้าที่

 ตรวจสอบประกาศนียบัตรได้ที่เบอร์ 086-369-9225

 

 

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม SAFETY

 

 


ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาที่ให้บริการอบรมหลักสูตร

เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจาก

หลาย
สถาบันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

 "In-house Training และในแบบ Public Training"  

    โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากล

ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรอง

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

อย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย 

อบรมจป

 

เรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน
ภาคเอกชนที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า
โดยได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร
ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน(คปอ.) 
รวมถึงเรายังมีบริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย
ในการทำงานฯ หลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.
สามารถอบรมผ่าน ZOOMออนไลน์ได้แล้ว เช่น
หลักสูตรจป.หัวหน้างานออนไลน์ จป.บริหารออนไลน์
คปอ.ออนไลน์ โดยผ่าน ZOOM

  ใบรับรองจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

 

 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ท๊อปโปรเฟสชั่นแนลฯ เลขที่ชบ ๐๐๕/๒๕๖๐

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ทั้งนี้จึงได้มีการเพิ่มในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑

 

 

 

ภาพบรรยากาศการอบรม

อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ และอบรมจป. SAFETYINTHAI

 ขอขอบคุณทุกบริษัททุกท่านที่ไว้วางใจมาใช้บริการอบรมสัมมนาอย่าลืม!!! เป็นเพื่อนกับเราใน 

เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคา ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ


 


ขอขอบคุณลูกค้า

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรม
กับบริษัท
เรา ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,003,785