สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัย SAFETY IN THAI ให้บริการด้านฝึกอบรมในด้านจป.หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค คปอ อบรมสัมมนา

อบรม จป อบรม จป หัวหน้างาน, อบรม จป.บริหาร, อบรม คปอ. อยุธยา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ นครราชสีมา ระยอง ชลบุรี กรุงเทพ เชียงใหม่ ลำพูน ระยอง มาบตาพุด ขอนแก่น หัวหิน สงขลา  ปี 2561/2018 ตารางอบรม หลักสูตรอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ ชลบุรี สมุทรปราการ ระยอง อยุธยา โคราช นครราชสีมาความปลอดภัยอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอบรมจป หัวหน้างานอบรมจป บริหารอบรม จป อยุธยา โคราช อบรมนั่งร้าน อบรมเครนปั้นจั้น อบรมความปลอดภัยที่สูง หลักสูตรโฟล์คลิฟท์ อบรมการขับขี่ปลอดภัย อบรมไฟฟ้าภายในอาคาร อบรมพ.ร.บ.ลูกจ้างใหม่ อบรมจป หัวหน้างาน-สมุทรปราการอบรมจป หัวหน้างาน สมุทรปราการประจำปี 2561-2018, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานตาราง อบรม จป in-house-training 2018, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ จป เทคนิค ชลบุรี ระยอง พลาซ่า 1-2 นครปฐม นนทบุรี เชียงใหม่ ลำพูน เชียงรายแผนฝึกอบรมประจำปี2018-2561 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน จป หัวหน้างาน คปอ จป บริหาร จป เทคนิค จป เทคนิคขั้นสูง ชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี อยุธยา ปราจีน โคราช นครราชสีมา แผนประจำปี 2561-2018 อบรมด้านความปลอดภัย อบรม จป หัวหน้างาน อบรม ช่างไฟฟ้า ชลบุรี

เพิ่มเพื่อน   จป. ระดับหัวหน้างาน

      จป. ระดับบริหาร

                   คปอ.

     จป. ระดับเทคนิค

 

        อบรมช่างไฟฟ้า

         ภายในอาคาร

 

        อบรมการขับรถ

           โฟล์คลิฟท์

 

      การทำงานบนที่สูง

 

เทคนิคการติดตั้งนั่งร้าน

 ความปลอดภัยนั่งร้าน

         เครน ปั้นจั่น

 

 ศูนย์ฝึกอบรม สัมมนาด้าน SAFETY 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย

สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ

ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

"In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 

ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานแรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่าง

ไฟฟ้า โดยได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้า

ที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร

ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในกาทำงาน

(คปอ.) ร่วมถึงเรายังมีบริการฝึกอบรม หลักสูตรด้านความ

ปลอดภัยในการทำงาน ฯ

 อบรม ด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ และ อบรม จป. SAFETY IN THAI

ขอขอบคุณทุกบริษัททุกท่านที่ไว้วางใจมาใช้บริการอบรมสัมมนา 

 อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆ

หรือสอบถามราคา จองอบรม เราพร้อมยินดีให้บริการ

กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends 

เพิ่มเพื่อน
Visitors: 556,175