สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัย SAFETY IN THAI ให้บริการด้านฝึกอบรมในด้าน จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค คปอ อบรมสัมมนา 2024/2567 Occupational Safety and Health Training

แอดไลน์safetyinthaiพูดคุยผ่านแชท-safetyinthaiโทรคุยกับเจ้าหน้าที่-033-16612


อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ปี 2567/2024


 

แอดไลน์safetyinthai พูดคุยผ่านแชท-safetyinthai โทรคุยกับเจ้าหน้าที่-033-16612

 

 บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน 

สถาบันฝึกอบรม  Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

 


 

สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัย - เซฟตี้อินไทย By Toppro

ตั้งอยู่ที่ : 7/77 ม.5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 ดูแผนที่คลิกที่นี่

 

 

สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ และอบรมจป. SAFETYINTHAI


ก่อตั้งเมื่อ 17 กันยายน 2549 โดยเมื่อปี 2556 การจัดอบรมและสัมมนารับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค (จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร และจป.เทคนิค)

และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) และยังมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน นั่งร้าน ความปลอดภัยที่สูง โฟล์คลิฟท์ ปั้นจั่น-เครน

 

แอดไลน์safetyinthai พูดคุยผ่านแชท-safetyinthai โทรคุยกับเจ้าหน้าที่-033-16612


หลักสูตรยอดนิยม


ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการเข้ารับการอบรมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน


แอดไลน์safetyinthai พูดคุยผ่านแชท-safetyinthai โทรคุยกับเจ้าหน้าที่-033-16612

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม SAFETY

 

 


ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาที่ให้บริการอบรมหลักสูตร

เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจาก

หลาย
สถาบันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

 "In-house Training และในแบบ Public Training"  

    โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากล

ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรอง

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

อย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย 

อบรมจป

 

เรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน
ภาคเอกชนที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า
โดยได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร
ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน(คปอ.) 
รวมถึงเรายังมีบริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย
ในการทำงานฯ หลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.

 

 

 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ท๊อปโปรเฟสชั่นแนลฯ เลขที่ชบ ๐๐๕/๒๕๖๐

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ทั้งนี้จึงได้มีการเพิ่มในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑

 

 

แอดไลน์safetyinthai พูดคุยผ่านแชท-safetyinthai โทรคุยกับเจ้าหน้าที่-033-16612

 

บริการอบรมสัมมนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

และองค์กรด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านมาตรฐานสากล ISO


  บริการด้านฝึกอบรมสัมมนา HR

 

 

 


ศูนย์ฝึกอบรมสำหรับด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (HR)


ทักษะการเป็นหัวหน้างาน, การเป็นผู้นำ,การทำงานเป็นทีม, ด้านการเพิ่มผลผลิต, ด้านระบบมาตรฐานสากล ISO, ด้านการสรรหา บุคลากร, 


ด้านการบริการการตลาดและการขาย, ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง, ด้านการจัดทำกิจกรรม 5ส และ QCC, 

 

มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ และเลือกใช้บริการอบรมกับเรา


การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรHuman_Resource_Organization_Development การเพิ่มผลผลิตProductivity มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพQuality_System_Standards

การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

Human Resource Organization Development

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเพิ่มผลผลิต

Productivity

รายละเอียดเพิ่มเติม

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

Quality System Standards

รายละเอียดเพิ่มเติม

แอดไลน์safetyinthai พูดคุยผ่านแชท-safetyinthai โทรคุยกับเจ้าหน้าที่-033-16612


ท่านสามารถตรวจสอบประกาศนียบัตรที่ได้ผ่านการอบรมกับทางสถาบันฯ

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าประกาศนียบัตรนั้นได้ผ่านการอบรมจริง

 โดยการแจ้งวันที่อบรม,หลักสูตร,เลขประกาศนียบัตรกับทางเจ้าหน้าที่

 ตรวจสอบประกาศนียบัตรได้ที่เบอร์ 033-166-121

 


 

ภาพบรรยากาศการอบรม

อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ และอบรมจป. SAFETYINTHAI

 ขอขอบคุณทุกบริษัททุกท่านที่ไว้วางใจมาใช้บริการอบรมสัมมนา


-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

 


อย่าลืม!!! เป็นเพื่อนกับเราใน 

เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคา ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะขอขอบคุณลูกค้า

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรม
กับบริษัท
เรา ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

แอดไลน์safetyinthaiพูดคุยผ่านแชท-safetyinthaiโทรคุยกับเจ้าหน้าที่-033-16612
Visitors: 1,138,112