สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัย SAFETY IN THAI ให้บริการด้านฝึกอบรมในด้าน จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค คปอ อบรมสัมมนา

 


 


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 


 

บริการอบรมสัมมนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

และองค์กรด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านมาตรฐานสากล ISO

 บริการด้านฝึกอบรมสัมนา HR

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันโควิค 19

 

 

 

สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ และอบรมจป. SAFETYINTHAI

ก่อตั้งเมื่อ 17 กันยายน 2549 โดยเมื่อปี 2556 การจัดอบรมและสัมมนารับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค (จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร และจป.เทคนิค)

และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) และยังมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน นั่งร้าน ความปลอดภัยที่สูง โฟล์คลิฟท์ ปั้นจั่น-เครนหลักสูตรยอดนิยม


ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการเข้ารับการอบรมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงานท่านสามารถตรวจสอบประกาศนียบัตรที่ได้ผ่านการอบรมกับทางสถาบันฯ

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าประกาศนียบัตรนั้นได้ผ่านการอบรมจริง

 โดยการแจ้งวันที่อบรม,หลักสูตร,เลขประกาศนียบัตรกับทางเจ้าหน้าที่

 ตรวจสอบประกาศนียบัตรได้ที่เบอร์ 086-369-9225

 

 

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม SAFETY

 

 


ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาที่ให้บริการอบรมหลักสูตร

เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจาก

หลาย
สถาบันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

 "In-house Training และในแบบ Public Training"  

    โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากล

ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรอง

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

อย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย 

อบรมจป

 

เรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน
ภาคเอกชนที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า
โดยได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร
ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
(คปอ.) รวมถึงเรายังมีบริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย
ในการทำงานฯ 
หลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.
สามารถอบรมผ่าน ZOOMออนไลน์ได้แล้ว เช่น
หลักสูตรจป.หัวหน้างานออนไลน์ จป.บริหารออนไลน์
คปอ.ออนไลน์ โดยผ่าน ZOOM

  ใบรับรองจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

 

 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ท๊อปโปรเฟสชั่นแนลฯ เลขที่ชบ ๐๐๕/๒๕๖๐

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ทั้งนี้จึงได้มีการเพิ่มในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑ 

ภาพบรรยากาศการอบรม 

อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานฯ และอบรมจป. SAFETYINTHAI

 ขอขอบคุณทุกบริษัททุกท่านที่ไว้วางใจมาใช้บริการอบรมสัมมนาอย่าลืม!!! เป็นเพื่อนกับเราใน 

เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคา ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ


 


ขอขอบคุณลูกค้า

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรม
กับบริษัท
เรา ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 911,300