ตารางอบรม จป หัวหน้างาน กรุงเทพฯ พื้นที่ อบรม จป เขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล กรุงเทพ-ปทุมธานี-สมุทรปราการ-บางนา-สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด

ได้ผ่านการรับรองการตรวจสอบ ระบบงานบริหารคุณภาพ ISO 9001 

และได้ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรม ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

แผนฝึกอบรมและตารางอบรม  ปี 2564/2021

หลักสูตร  จป.  หัวหน้างาน  , จป. บริหาร  ,  จป. เทคนิค , คปอ.  

เขตพื้นที่   กรุงเทพฯ,   ปทุมธานี,   สมุทรปราการ,   สมุทรสาคร, นนทบุรี,   นครปฐม


โปรแกรมอบรม จป. ปี 2564/2021 นนทบุรี

สถานที่อบรม : โรงแรม นารา จ.นนทบุรี

บุคคลทั่วไป : 2,300 บ. สมาชิก : 2,100 บ. (ราคาไม่รวมVAT) 

     

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

5

13-14 มกราคม 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

6

3-4 กุมภาพันธ์ 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 7

17-18 มีนาคม 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

8

28-29 เมษายน 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 9

24-25 พฤษภาคม 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

10

16-17 มิถุนายน 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

11

1-2 กรกฎาคม 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

12

18-19 สิงหาคม 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

13

1-2 กันยายน 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

14

28 -29 ตุลาคม 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

15

17-18 พฤศจิกายน 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

6

3-4 กุมภาพันธ์ 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

 7

28-29 เมษายน 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

 8

16-17 มิถุนายน 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

9

18-19 สิงหาคม 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

10

28-29 ตุลาคม 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

6

1-2 กุมภาพันธ์  2564

หลักสูตร คปอ.

 7

1-2 เมษายน  2564

หลักสูตร คปอ.

8

14-15 มิถุนายน 2564

หลักสูตร คปอ.

9

16-17 สิงหาคม 2564

หลักสูตร คปอ.

10

26-27 ตุลาคม 2564

หลักสูตร คปอ.

 

 

 

โปรแกรมอบรม จป. ปี 2564/2021 (สมุทรสาคร)

 

สถานที่อบรม : Grand Inter Hotel จ.สมุทรสาคร

บุคคลทั่วไป : 2,000 บ. สมาชิก : 1,800 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

       


รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

14

20-21 / มกราคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

15

22-23 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

16

29-30 / มีนาคม /2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

17

19-20 / เมษายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

18

27-28 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

19

21-22 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

20

29-30 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

21

30-31 / สิงหาคม / 2564

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

22

27-28 / กันยายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน  

23

 4-5 / ตุลาคม / 256

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน  

24

29-30 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

14

22-23 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

15

19-20 / เมษายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

16

21-22 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

17

30-31 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

18

 4-5 / ตุลาคม / 256

หลักสูตร จป.บริหาร  

19

1-2 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร
 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

13

24-25 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร คปอ.

14

21-22 / เมษายน / 2564

หลักสูตร คปอ.

15

23-24 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร คปอ.

16

1-2 / กันยายน / 2564

หลักสูตร คปอ.

17

 6-7 / ตุลาคม / 256

หลักสูตร คปอ.  
 
 
 

โปรแกรมอบรม จป. ปี 2564/2021 (สมุทรปราการ)

สถานที่อบรม : โรงแรม เมย์ซัน เพลส  จ.สมุทรปราการ(บางปู)

บุคคลทั่วไป : 2,300 บ. สมาชิก : 2,100 บ. (ราคาไม่รวมVAT) 

     

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

 

กุมภาพันธ์ 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

พฤษภาคม 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

กรกฎาคม 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

สิงหาคม 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

พฤศจิกายน 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

 

กุมภาพันธ์ 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

 

พฤษภาคม 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

 

กรกฎาคม 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

 

สิงหาคม 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

 

พฤศจิกายน 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

 

กุมภาพันธ์  2564

หลักสูตร คปอ.

 

พฤษภาคม  2564

หลักสูตร คปอ.

 

กรกฎาคม 2564

หลักสูตร คปอ.

 

สิงหาคม  2564

หลักสูตร คปอ.

 

พฤศจิกายน  2564

หลักสูตร คปอ.

 

 

โปรแกรมอบรม จป. ปี 2564/2021 (กรุงเทพ-ปทุมธานี)

สถานที่อบรม : โรงแรมธาราแกรนด์

บุคคลทั่วไป : 1,900 บ. สมาชิก : 1,600 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 
       

 
 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

21

27-28 / มกราคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

22

24-25 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

23

21-22 / เมษายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

24

19-20 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

25

3-4 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

26

14-15 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

27

10-11 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

28

22-23 / กันยายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

29

14-15 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

30

24-25 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

31

2-3 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

15

27-28 / มกราคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

16

18-19 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

17

24-25 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

18

19-20 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

19

14-15 / กรฎาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

20

24-25 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

 

13

11-12 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

14

25-26 / มกราคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

15

22-23 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

16

17-18 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

17

12-13 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

18

20-21 / กันยายน / 2564

หลักสูตร คปอ.

19

22-23 / พฤศจิกายน /2564

หลักสูตร คปอ.

 

 

โปรแกรมอบรม จป. ปี 2564/2021 สระบุรี 

สถานที่อบรม : โรงแรม สระบุรี อินน์

บุคคลทั่วไป : 2,300 บ. สมาชิก : 2,100 บ. (ราคาไม่รวมVAT) 

     

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

6

25-26 / มกราคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

7

17-18 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

8

1-2 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

9

1-2 / เมษายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

10

7-8 / พฤษภาคม /2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

11

1-2 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

12

1-2 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

13

23-24 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

14

2-3 / กันยายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

15

26-27 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

16

29-30 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

17

3-4 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน


รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

6

27-28 / มกราคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

7

3-4 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

8

5-6 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

9

25-26 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

10

26-27 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

11

1-2 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

6

29-30 / มกราคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

7

5-6 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

8

3-4 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร คปอ.

9

27-28 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

10

28-29 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

 

 

 

โปรแกรมอบรม จป. ปี 2564/2021 (อยุธยา)

สถานที่อบรม : ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

บุคคลทั่วไป : 1,900 บ. สมาชิก : 1,600 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

      

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

18

11-12 / มกราคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

19

8-9 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

20

10-11 / พฤษภาคม /2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

21

19-20 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

22

6-7 / กันยายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

23

8-9 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

13

11-12 / มกราคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

14

8-9 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

15

8-9 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

16

8-9 / เมษายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

17

10-11 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

18

9-10 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

19

19-20 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

 

20

9-10 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

21

6-7 / กันยายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

22

14-15 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

23

10-11 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

24

8-9 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

11

13-14 / มกราคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

12

10-11 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

13

12-13 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

14

21-22 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

15

8-9 / กันยายน / 2564

หลักสูตร คปอ.

16

12-13 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร คปอ.

 

 

 

โปรแกรมอบรม จป. ปี 2564/2021 (นครปฐม)

สถานที่อบรม : โรงแรมริเวอร์ นครปฐม

บุคคลทั่วไป : 2,500 บ. สมาชิก : 2,300 บ. (ราคาไม่รวมVAT) 

      

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

6

11-12 / มกราคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

7

1-2 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

8

1-2 / มีนาคม /2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

9

1-2 / เมษายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

10

5-6 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

11

7-8 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

12

5-6 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

13

9-10 / สิงหาคม / 2564

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

14

13-14 / กันยายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน  

15

 11-12 / ตุลาคม / 256

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน  

16

1-2 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

17

20-21 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

6

11-12 / มกราคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

7

1-2 / มีนาคม /2564

หลักสูตร จป.บริหาร

8

5-6 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

9

5-6 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

10

13-14 / กันยายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

11

1-2 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

   

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

6

13-14 / มกราคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

7

3-4 / มีนาคม /2564

หลักสูตร คปอ.

8

7-8 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

9

7-8 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

10

15-16 / กันยายน / 2564

หลักสูตร คปอ.

11

3-4 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร คปอ.

12

22-23 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.
 
 
 
 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน  (จป.หัวหน้างาน) 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน  (จป.บริหาร)

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ), 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน  (จป. เทคนิค) 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ 

ที่ได้รับการรับรองจากหลายสถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 

และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

"In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรอง มาตรฐานคุณภาพ  ISO 9001:2015 New Version 

ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากล ที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจาก 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 

 

ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้องตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน

ภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

จป.ระดับหัวหน้างาน ,จป.ระดับบริหาร ,จป.ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในกาทำงาน (คปอ.) ร่วมถึงเรายังมีบริการฝึกอบรม

หลักสูตร ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เครนปั้นจั่น-บนที่สูง-ปฐมพยาบาล-โฟล์คลิฟท์-เทคนิคติดตั้งนั่งร้าน-ความปลอดภัยนั่งร้าน-ช่างไฟฟ้า

 
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 909,483