อบรม จป บริหาร อบรมบริหาร จปบริหาร หลักสูตรอบรม : จป.ระดับบริหาร ตาราง หลักสูตร อบรมจปบริหาร, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

 

อบรม จป บริหาร อบรมจปบริหาร อบรมบริหาร หลักสูตรอบรม: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับ บริหาร

โดย..วิทยากรผู้ทรงวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจต่อหน้าที่การบริหารสามารถกำหนดนโยบายและผลักดัน ให้เกิดระบบบริหารงานความปลอดภัยขององค์กรได้ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งต้องจัดให้ผู้บริหารในองค์กร เข้ารับการอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร" อบรมจปบริหาร ปลวกแดง ระยอง อบรม จป บริหาร ศรีราชา ชลบุรี จปบริหาร อมตะ  

 

         ใครสงสัยว่าทำไมเราต้องอบรม จป. ด้วยล่ะ นั้นก็คือ จป.ระดับบริหาร หมายถึง ลูกจ้างระดับบริหาร ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (หลักสูตร จป.บริหาร)

           จป.บริหาร คือ? เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ทำงานในตำแหน่งระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป ในกรณีที่ไม่มีลูกจ้างในระดับบริหาร ให้นายจ้างเป็น จป.บริหาร โดยตำแหน่ง

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

          1. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐาน ระดับหัวหน้างานและระดับวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
          2. ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

                  เนื้อหาการอบรม : เนื้อหาการอบรมจะสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ** ราคาค่าอบรมสัมมนา จป.ระดับบริหาร **

ตารางการอบรมหลักสูตร จป.บริหาร ประจำปี 2560
สถานที่ : ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) บางแสน จ.ชลบุรี

ตารางการอบรมหลักสูตร จป.บริหาร ประจำปี 2560

รหัส (code)

 หลักสูตรประจำปี 2560

ราคา

(ไม่รวม Vat) 

จำนวนวันอบรม   

สถานที่อบรม :ศูนย์อบรมในสถานที่ต่างๆ

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร(Safety officer in Executive Level)

ST-0102

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่ชลบุรี

1,800

1,500

2

 

 

 

 

18-19

15-16

20-21

17-18

7-8

10-11

23-24

14-15

ST-0202

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level)เขตพื้นที่ระยอง

2,100

1,800

2

 

 

 

 

18-19

8-9

11-12

10-11

7-8

19-20

16-17

14-15

ST-0302

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level)เขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

2,100

1,800

2

 

 

 

 

 

8-9

 

10-11

 

5-6

 

14-15

ST-0402

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่สมุทรปราการ

2,100

1,800

2

 

 

 

 

 

 

6-7

 

28-29

 

9-10

 

ST-0502

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่ปราจีนบุรี

2,100

1,800

2

 

 

 

 

 

 

20-21

 

7-8

 

23-24

 

ST-0602

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่อยุธยา

2,100

1,800

2

 

 

 

 

 

12-13

 

29-30

 

5-6

 

7-8

ST-0702

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่นครราชสีมา(โคราช)

2,100

1,800

2

 

 

 

 

16-17

 

4-5

 

5-6

 

14-15

 

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหาร

หมายเหตุ :  10.30 – 10.45 น, 14.45 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)                     

ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาอบรมทั้งหมดและผ่านการทดสอบหลังการอบรม

ตัวอย่างใบประกาศ จป บริหาร

ตัวอย่าง ใบประกาศ จป บริหาร

*/* ลูกค้าสามารถดูโปรแกรมการอบรมของเราได้ที่คลิก */*

ตารางอบรม ปี 2561/2018

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

แบบฟอร์มสมัคร

เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719

หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

เพิ่มเพื่อน


Visitors: 89,536