หลักสูตรอบรม ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับเครนปั้นจั่น ตามกฎหมายล่าสุด ประจำปี 2564-2565

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 อบรมเครน-ปั้นจั่นตามกฎหมาย 2564
    ผู้บังคับผู้ให้สัญญาณผู้ยึดเกาะ
    วัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
    ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

         ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

    ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ
    วัสดุและผู้ควบคุม การใช้ปั้นจั่น
           ชนิด ปั้นจั่นเหนือศีรษะ

ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
ผู้ยึดเกาะวัสดุ

ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง
รถ เรือปั้นจั่น
ทบทวนการทำงาน
เกี่ยวกับปั้นจั่น

 

 
หลักสูตร

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

 


                

 

ตารางอบรมหลักสูตร

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

สถานที่อบรม : HROD Eise Cenret (บางแสน) ชลบุรี

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

1

15 / พฤศจิกายน / 2564

1,800

1,500

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

 
2

30 / พฤศจิกายน / 2564

1,800

1,500

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

 
3

4 / ธันวาคม / 2564 

 1,800

 1,500

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 

 
 4

14 / ธันวาคม / 2564

1,800

1,500

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

 
 5

23 / ธันวาคม / 2564 

1,800

1,500

 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

 

  

 

 

 

 

หลักสูตร : ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

หลักการและเหตุผล 

     กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 ข้อที่ 72 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นผ่านการอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ในการทำงานของปั้นจั่น การป้องกันอันตรายจากปั้นจั่น รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์ การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ของปั้นจั่น รวมทั้งการฝึกอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น แต่ละประเภท กำหนดให้หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

 

 

 

 

วัตถุประสงค์

 

-       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับปั้นจั่นอย่างถูกต้องและปลอดภัย

-       เพื่อให้ผู้อบรมได้รับการฝึกอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นตามกฎหมายที่กำหนด

-       เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น สามารถประเมินพิกัดการยกชิ้นงาน วัสดุ สิ่งของโดยใช้หลักการคำนวณที่ถูกวิธีได้อย่างถูกต้องและอย่างเหมาะสม

 

-       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการตรวจสอบบำรุงรักษาปั้นจั่น

 

หัวข้อการอบรม 

 

   - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 และกฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

   - ทบทวนการใช้สัญญาณมือ

   - ทบทวนวีธีการผูกมัดและเคลื่อนย้าย

   - กิจกรรมกลุ่มกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุปั้นจั่นและความสูญเสีย พร้อมนำผลอุบัติเหตุมาสอบสวนวิเคราะห์เพื่อวางแผนป้องกัน

   - ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น กรณีที่นำปั้นจั่นชนิดหรือประเภทที่ต่างจากเดิมไปใช้

   - การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามระยะเวลา

 

คุณสมบัติของผู้ที่เข้ารับการอบรมตามที่กฎหมายกำหนด

 

   - ผู้ผ่านการอบรมและทำงานมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี

   - เมื่อมีสถิติอุบัติเหตุสูงขึ้นหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเกี่ยวกับปั้นจั่นในสถานที่ทำงาน

   - เมื่อมีการนำปั้นจั่นชนิดหรือลักษณะที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิธีการอบรม : การบรรยายทฤษฎี / การปฎิบัติจริง

สถานที่อบรม : HROD Esies Center (บางแสน) ชลบุรี

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน


 

 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 ภาพบรรยากาศการอบรม

เราบริการอบรม เครน-ปั้นจั่น พื้นที่ ชลบุรี และมีบริการรูปแบบ Public & In house Training

และหลักสูตร อื่นๆ ที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

 

วีดีโอบรรยากาศการอบรม  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา

เรามีบริการอาหารกลางวัน
และขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

(เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรม PUBLIC TRAINING)

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำVisitors: 1,155,063