หลักสูตรอบรม เครนปั้นจั่น ตามกฎหมายล่าสุด ประจำปี 2554


การบริการอบรม Public Training หลักสูตรด้านเครน ปั้นจั่น

แนะนำหลักสูตรความปลอดภัย ด้านเครนปั้นจั่น ประเภท OverheadCrane (เครนในโรงงาน) , MoblieCrane (เครนนอกโรงงาน รถเครนเคลื่อนที่)

  • หลักสูตร "การปฎิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น" (หลักสูตร 3 วัน)
  • หลักสูตร "การปฎิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นเหนือศรีษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น" (หลักสูตร 2 วัน)
  • หลักสูตร "ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น" (หลักสูตร 1 วัน)
  • หลักสูตร "การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ หรือเรือปั้นจั่น"  
  •    รับจัดอบรมเครน ปั้นจั่น ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ระยอง พร้อมออกใบรับรองเครน ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นหอสูง, รถ เรือ ปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ให้สัญญาณ ผู้บังคับ ผู้ยึดเกาะ

  • พร้อมรับวุฒิบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน ทุกหลักสูตร!!
 
       ทางเรารับจัดอบรม และตรวจสอบ เครนปั้นจั่น ตามที่กฎหมายกำหนด ทั่วประเทศ เช่น ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น สมุทรปราการ สงขลา ระยอง อยุทธยา กระบี่  ชุมแสง หนองคาย โคราช นครรราชสีมา สระบุรี นนทบุรี สมุทรสาคร ปทุมธานี อุบลราชธานี อุดรธานี อุทัยธานี เชียงใหม่ ลำพูน ราชบุรี กาญจนบุรี โคราช นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด สยามอีสเทิร์น ปลวกแดง อมตะนคร อมตะซิตี้ ระยอง มาบยางพร ศรีราชา ชลบุรี -นครราชีมา-สระบุรี-อยุธยา-ลพบุรี-ระยอง-ชลบุรี-บางนา-บางปู-สมุทรปราการ-สมุทรสาคร-

 

Visitors: 45,485