หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)ระดับหัวหน้างาน

หลักสูตรอบรม "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)"
ณ บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี (วันที่ 6-7 พ.ค 2558)

Visitors: 1,155,051