หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.) ระดับหัวหน้างาน

หลักสูตรอบรม "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)"
ณ. ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER)จ.ชลบุรี (วันที่ 2-3 เม.ษ 2558)

Visitors: 1,155,047