ตารางอบรมปี 2562-2563 ตารางอบรม จป หัวหน้างาน, อบรม จป บริหาร, อบรม คปอ.-อยุธยา-สระบุรี-สมุทรปราการ-บางปู-บางพลี-ชลบุรี

       

                                                                      

โปรแกรมฝึกอบรมและตารางอบรมสัมมนา

ประจำปี 2562-2019

ด้านความปลอดภัยต่างๆ อบรม จป หัวหน้างาน, จป บริหาร, จป เทคนิค, คปอ

Download ตารางอบรมสัมมนา 2562-2019

Training Program 2019 ในรูปแบบ Public Training

 

แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2562-2019   พื้นที่ ชลบุรี
 แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2562-2019   พื้นที่ ระยอง
 แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2562-2019   พื้นที่ กรุงเทพฯ
 แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2562-2019   พื้นที่ สมุทรปราการ
 แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2562-2019   พื้นที่ สมุทรสาคร
 แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2562-2019   พื้นที่ ปราจีนบุรี
 แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2562-2019   พื้นที่ อยุธยา
 แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2562-2019   พื้นที่ นครราชสีมา
 แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2562-2019   พื้นที่ ขอนแก่น
 แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2562-2019   พื้นที่ เชียงใหม่
แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2562-2019   พื้นที่ สงขลา
แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2562-2019   พื้นที่ สุราษฎร์ธานี

 

 
 

           

การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบความปลอดภัยในการทำงาน  

อาทิเช่น หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) ,

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.บริหาร),

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ),

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. เทคนิค) ฯลฯ

 

การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบการใช้เครนปั้นจั่น และรถต่างๆ 

อาทิเช่น หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น (Moblie Crane) การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ  (Overhead Crane) , 

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น , 

การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี , 

ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับพนักงานขับรถขนส่งและรถหัวลาก ฯลฯ  

 

การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบความปลอดภัยเฉพาะทางในแต่ละด้าน 

อาทิเช่น   ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน , 

ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง , 

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น ,   KYT , 

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย JSA ,  

การประเมินความเสี่ยง , 

ความปลอดภัยในการทำงานและการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า 

, อบรม พรบ.ลูกจ้างใหม่ ฯลฯ


โปรแกรมและตารางการอบรมสัมนนา ประจำปี 2562/2019

Training Program 2019 ในรูปแบบ Public Training 

แผนฝึกอบรมและตารางอบรมปี 2562/2019 

                 

หลักสูตร – เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน


เดือน

วันที่อบรม

รุ่น

สถานที่

ทั่วไป/สมาชิก ราคา/ท่าน

สมัคร

พฤษภาคม

7-8 พ.ค. 62

37

โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา

1,900/1,600

เต็ม

 

9-10 พ.ค. 62

38

  ภัตตาคาร ป๊อปอายวิภาวดี 

จ.สุราษฏร์ธานี

2,000/1,800

เต็ม

 

13-14 พ.ค. 62

39

โรงแรมเมย์ฟราวเวอร์ แกรนด์ จ.นครราชสีมา

1,800/1,500

เต็ม

 

15-16 พ.ค. 62

40

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

เต็ม

 

15-16 พ.ค. 62

41

อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

เต็ม

 

21-22 พ.ค. 62

42

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จ.กรุงเทพฯ

1,900/1,600

เต็ม

 

27-28 พ.ค. 62

43

รงแรม แกรนด์อินเตอร์ โฮเทล จ.สมุทรสาคร

2,000/1,800

เต็ม

 

29-30 พ.ค. 62

44

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

เต็ม

 

29-30 พ.ค. 62

45

อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

เต็ม

มิถุนายน

3-4 มิ.ย. 62

46 

       Bangna Pride Hotel &               Residence (บางนา)                      จ.สมุทรปราการ

1,900/1,600

เต็ม

 

5-6 มิ.ย. 62

47

 HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

 

5-6 มิ.ย. 62

48

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

 

10-11 มิ.ย. 62

49

โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี

1,900/1,600

 

17-18 มิ.ย. 62

50

รงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น

1,800/1,500

 

19-20 มิ.ย. 62

51

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

 

19-20 มิ.ย. 62

52

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

 

24-25 มิ.ย. 62

53

โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

1,500/1,300

กรกฎาคม

1-2 ก.ค. 62

54

รงแรม แกรนด์อินเตอร์ โฮเทล จ.สมุทรสาคร

2,000/1,800


 

4-5 ก.ค. 62

55

  HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

 

4-5 ก.ค. 62

56

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

 

8-9 ก.ค. 62

57

โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา

1,800/1,500

 

18-19 ก.ค. 62

58

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จ.กรุงเทพฯ

1,900/1,600

 

22-23 ก.ค. 62

59

โรงแรมเมย์ฟราวเวอร์ แกรนด์ จ.นครราชสีมา

1,900/1,600

 

22-23 ก.ค. 62

60

ภัตตาคาร ป๊อปอายวิภาวดี 

จ.สุราษฏร์ธานี

2,000/1,800

 

25-26 ก.ค. 62

61

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

 

25-26 ก.ค. 62

62

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

สิงหาคม

5-6 ส.ค. 62

63

รงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น

1,800/1,500


 

7-8 ส.ค. 62

64

  HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

 

7-8 ส.ค. 62

65

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

 

13-14 ส.ค. 62

66

โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จ.สงขลา

1,900/1,600

 

13-14 ส.ค. 62

67

Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา) จ.สมุทรปราการ

1,900/1,600

 

19-20 ส.ค. 62

68

โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีน

1,900/1,600

 

21-22 ส.ค. 62

69

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

 

21-22 ส.ค. 62

70

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

 

26-27 ส.ค. 62

71

โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

1,500/1,300

กันยายน

2-3 ก.ย. 62

72

โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา

1,900/1,600


 

10-11 ก.ย. 62

73

  HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

 

10-11 ก.ย. 62

74

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

 

12-13 ก.ย. 62

75

โรงแรมเมย์ฟราวเวอร์ แกรนด์ จ.นครราชสีมา

1,800/1,500

 

16-17 ก.ย. 62

76

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จ.กรุงเทพฯ

1,900/1,600

 

19-20 ก.ย. 62

77

ภัตตาคาร ป๊อปอายวิภาวดี 

จ.สุราษฏร์ธานี

2,000/1,800

 

24-25 ก.ย. 62

78

รงแรม แกรนด์อินเตอร์ โฮเทล จ.สมุทรสาคร

2,000/1,800

 

24-25 ก.ย. 62

79

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

 

24-25 ก.ย. 62

80

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

ตุลาคม

7-8 ต.ค. 62

81

โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จ.สงขลา

1,900/1,600


 

9-10 ต.ค. 62

82

  HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

 

9-10 ต.ค. 62

83

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

 

17-18 ต.ค. 62

84

โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีน

1,900/1,600

 

21-22 ต.ค. 62

85

Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา) จ.สมุทรปราการ

1,900/1,600

 

24-25 ต.ค. 62

86

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

 

24-25 ต.ค. 62

87

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

 

28-29 ต.ค. 62

88

รงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น

1,800/1,500

 

30-31 ต.ค. 62

89

โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

1,500/1,300

พฤจิกายน

4-5 พ.ย. 62

90

โรงแรมเมย์ฟราวเวอร์ แกรนด์ จ.นครราชสีมา

1,900/1,600


 

6-7 พ.ย. 62

91

  HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

 

6-7 พ.ย. 62

92

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

 

11-12 พ.ย. 62

93

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จ.กรุงเทพฯ

1,800/1,500

 

18-19 พ.ย. 62

94

ภัตตาคาร ป๊อปอายวิภาวดี 

จ.สุราษฏร์ธานี

1,900/1,600

 

20-21 พ.ย. 62

95

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

2,000/1,800

 

20-21 พ.ย. 62

96

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

2,000/1,800

 

25-26 พ.ย. 62

97

รงแรม แกรนด์อินเตอร์ โฮเทล จ.สมุทรสาคร

1,800/1,500

 

25-26 พ.ย. 62

98

โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา

1,900/1,600

ธันวาคม

5-6 ธ.ค. 62

99

Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา) จ.สมุทรปราการ

1,900/1,600


 

2-3 ธ.ค. 62

100

โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

1,800/1,500

 

12-13 ธ.ค. 62

101

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,900/1,600

 

12-13 ธ.ค. 62

102

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

 

17-18 ธ.ค. 62

103

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,900/1,600

 

17-18 ธ.ค. 62

104

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,800/1,500

 

23-24 ธ.ค. 62

105

โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีน

1,900/1,600

 

25-26 ธ.ค. 62

106

รงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น

1,800/1,500

หลักสูตร – เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารงาน

เดือน

วันที่อบรม

รุ่น

สถานที่

ทั่วไป/สมาชิก ราคา/ท่าน

สมัคร

กุมภาพันธ์

5-6 ก.พ. 62

7

โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

1,500/1,300

เต็ม

 

25-26 ก.พ. 62

11

รงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น

1,800/1,500

เต็ม

 

25-26 ก.พ. 62

12

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

เต็ม

 

25-26 ก.พ. 62

13

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

    เต็ม

มีนาคม

4-5 มี.ค. 62

14

โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา

1,900/1,600

เต็ม

 

6-7 มี.ค. 62

15

ภัตตาคาร ป๊อปอายวิภาวดี 

จ.สุราษฏร์ธานี

2,000/1,800

 เต็ม 

 

11-12 มี.ค. 62

16

โรงแรมเมย์ฟราวเวอร์ แกรนด์ จ.นครราชสีมา

1,800/1,500

เต็ม

 

18-19 มี.ค. 62

17

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จ.กรุงเทพฯ

1,900/1,600

เต็ม

 

26-27 มี.ค. 62

18

รงแรม แกรนด์อินเตอร์ โฮเทล จ.สมุทรสาคร

2,000/1,800

เต็ม

 

26-27 มี.ค. 62

19

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

เต็ม

 

26-27 มี.ค. 62

20

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

    เต็ม

เมษายน

1-2 เม.ย. 62

21

โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี

1,900/1,600

เต็ม

 

1-2 เม.ย. 62

22

Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา) จ.สมุทรปราการ

1,900/1,600

 เต็ม 

 

9-10 เม.ย. 62

23

โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

1,500/1,300

เต็ม

 

11-12 เม.ย. 62

24

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

เต็ม

 

11-12 เม.ย. 62

25

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

เต็ม

 

16-17 เม.ย. 62

26

โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จ.สงขลา

1,900/1,600

เต็ม

 

22-23 เม.ย. 62

27

รงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น

1,800/1,500

     เต็ม

 

29-30 เม.ย. 62

28

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จ.กรุงเทพฯ

1,900/1,600

     เต็ม

พฤษภาคม

7-8 พ.ค. 62

29

โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา

1,900/1,600

เต็ม

 

9-10 พ.ค. 62

30

ภัตตาคาร ป๊อปอายวิภาวดี 

จ.สุราษฏร์ธานี

2,000/1,800

 เต็ม 

 

13-14 พ.ค. 62

31

รงแรม แกรนด์อินเตอร์ โฮเทล จ.สมุทรสาคร

2,000/1,800

เต็ม

 

21-22 พ.ค. 62

32

โรงแรมเมย์ฟราวเวอร์ แกรนด์ จ.นครราชสีมา

1,800/1,500

เต็ม

 

27-28 พ.ค. 62

33

โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จ.สงขลา

1,900/1,600

เต็ม

 

27-28 พ.ค. 62

34

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

เต็ม

 

27-28 พ.ค. 62

35

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

    เต็ม

มิถุนายน

3-4 มิ.ย. 62

36

Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา) จ.สมุทรปราการ

1,900/1,600

เต็ม

 

10-11 มิ.ย. 62

37

โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี

1,900/1,600

  

 

17-18 มิ.ย. 62

38

รงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น

1,800/1,500

 

24-25 มิ.ย. 62

39

โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

1,500/1,300

 

26-27 มิ.ย. 62

40

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

 

26-27 มิ.ย. 62

41

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

กรกฎาคม

1-2 ก.ค. 62

42

รงแรม แกรนด์อินเตอร์ โฮเทล จ.สมุทรสาคร

2,000/1,800

 

8-9 ก.ค. 62

43

โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา

1,900/1,600

  

 

18-19 ก.ค. 62

44

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จ.กรุงเทพฯ

1,900/1,600

 

22-23 ก.ค. 62

45

โรงแรมเมย์ฟราวเวอร์ แกรนด์ จ.นครราชสีมา

1,800/1,500

 

22-23 ก.ค. 62

46

ภัตตาคาร ป๊อปอายวิภดี 

จ.สุราษฏร์ธานี

2,000/1,800

 

30-31 ก.ค. 62

47

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

 

30-31 ก.ค. 62

48

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

     

สิงหาคม

7-8 ส.ค. 62

49

รงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น

1,800/1,500

 

9-10 ส.ค. 62

50

โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จ.สงขลา

1,900/1,600

  

 

13-14 ส.ค. 62

51

Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา) จ.สมุทรปราการ

1,900/1,600

 

21-22 ส.ค. 62

52

โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี

1,900/1,600

 

27-28 ส.ค. 62

53

โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

1,500/1,300

 

27-28 ส.ค. 62

54

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

 

27-28 ส.ค. 62

55

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

     

กันยายน

2-3 ก.ย. 62

56

โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา

2,000/1,800

 

12-13 ก.ย. 62

57

โรงแรมเมย์ฟราวเวอร์ แกรนด์ จ.นครราชสีมา

1,900/1,600

  

 

16-17 ก.ย. 62

58

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จ.กรุงเทพฯ

1,900/1,600

 

19-20 ก.ย. 62

59

ภัตตาคาร ป๊อปอายวิภดี 

จ.สุราษฏร์ธานี

1,800/1,500

 

24-25 ก.ย. 62

60

รงแรม แกรนด์อินเตอร์ โฮเทล จ.สมุทรสาคร

2,000/1,800

 

26-27 ก.ย. 62

61

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

 

26-27 ก.ย. 62

62

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

     

ตุลาคม

7-8 ต.ค. 62

63

โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จ.สงขลา

1,800/1,500

 

17-18 ต.ค. 62

64

โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี

1,900/1,600

  

 

21-22 ต.ค. 62

65

Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา) จ.สมุทรปราการ

1,900/1,600

 

28-29 ต.ค. 62

66

รงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น

1,900/1,600

 

30-31 ต.ค. 62

67

โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

1,500/1,300

 

30-31 ต.ค. 62

68

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

 

30-31 ต.ค. 62

69

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

     

พฤศจิกายน

7-8 พ.ย. 62

70

โรงแรมเมย์ฟราวเวอร์ แกรนด์ จ.นครราชสีมา

1,800/1,500

 

9-10 พ.ย. 62

71

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จ.กรุงเทพฯ

1,900/1,600

  

 

13-14 พ.ย. 62

72

ภัตตาคาร ป๊อปอายวิภาวดี 

จ.สุราษฏร์ธานี

2,000/1,800

 

21-22 พ.ย. 62

73

รงแรม แกรนด์อินเตอร์ โฮเทล จ.สมุทรสาคร

2,000/1,800

 

27-28 พ.ย. 62

74

โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา

1,900/1,600

 

27-28 พ.ย. 62

75

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

 

27-28 พ.ย. 62

76

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

     

ธันวาคม

3-4 ธ.ค. 62

77

Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา) จ.สมุทรปราการ

1,900/1,600

 

10-11 ธ.ค. 62

78

โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

1,500/1,300

  

 

17-18 ธ.ค. 62

79

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

 

24-25 ธ.ค. 62

80

อีสเทิร์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

 

26-27 ธ.ค. 62

81

โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี

1,900/1,600

 

26-27 ธ.ค. 62

82

รงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น

1,800/1,500

 

หลักสูตร – เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค


เดือน

วันที่อบรม

รุ่น

สถานที่

ทั่วไป/สมาชิก ราคา/ท่าน

สมัคร

กุมภาพันธ์

20-22 ก.พ. 62

1

โรงแรม แกรนด์ อินเตอร์

โฮเทล จ.สมุทรสาคร

3,500/3,200

เต็ม

มีนาคม

11-13 มี.ค. 62

  HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

3,500/3,200

เต็ม

 

20-22 มี.ค. 62

3

อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

3,500/3,200

เต็ม

 

25-27 มี.ค. 62

4

โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

3,500/3,200

เต็ม

เมษายน

6-8 เม.ย. 62

5

ภัตตาคาร ป๊อปอายวิภาวดี 

จ.สุราษฏร์ธานี

3,500/3,200

เต็ม

 

11-13 เม.ย. 62

  6

โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จ.นครราชสีมา

3,300/3,000

เต็ม

มิถุนายน

10-12 มิ.ย. 62

7

โรงแรม แกรนด์ อินเตอร์

โฮเทล จ.สมุทรสาคร

3,500/3,200

กรกฎาคม

1-2 ก.ค. 62

8

  HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

3,500/3,200


 

1-2 ก.ค. 62

9

อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

3,500/3,200

 

8-10 ก.ค. 62

10

โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

3,500/3,200

สิงหาคน

5-7 ส.ค. 62

11

ภัตตาคาร ป๊อปอายวิภาวดี 

จ.สุราษฏร์ธานี

3,500/3,200


 

26-28 ส.ค. 62

  12

โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จ.นครราชสีมา

3,300/3,000

ตุลาคม

14-16 ต.ค. 62

13

  HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

3,500/3,200


 

14-16 ต.ค. 62

14

อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

3,500/3,200

 

30ต.ค.-

1พ.ย. 62

15

โรงแรม แกรนด์ อินเตอร์

โฮเทล จ.สมุทรสาคร

3,500/3,200

พฤศจิกายน

13-15 ก.ค. 62

16

  รงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

3,500/3,200

ธันวาคน

11-13 ธ.ค. 62

17

ภัตตาคาร ป๊อปอายวิภาวดี 

จ.สุราษฏร์ธานี

3,500/3,200


 

18-20 ธ.ค. 62

 18

โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จ.นครราชสีมา

3,300/3,000

                                                                      

 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เดือน

วันที่อบรม

รุ่น

สถานที่

ทั่วไป/สมาชิก ราคา/ท่าน

สมัคร

กุมภาพันธ์

7-8 ก.พ. 62

6

โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จ.สงขลา

1,500/1,300

เต็ม

 

20-21 ก.พ. 62

11

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

    เต็ม
 

20-21 ก.พ. 62

12

อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

    เต็ม
 

27-28 ก.พ. 62

13

รงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น

1,800/1,500

    เต็ม

มีนาคม

4-5 มี.ค. 62

14

ภัตตาคาร ป๊อปอายวิภาวดี 

จ.สุราษฏร์ธานี

2,000/1,800

เต็ม

 

6-7 มี.ค. 62

15

โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา

1,900/1,600

    เต็ม

 

13-14 มี.ค. 62

16

โรงแรมเมย์ฟราวเวอร์ แกรนด์ จ.นครราชสีมา

1,800/1,500

    เต็ม

 

20-21 มี.ค. 62

17

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จ.กรุงเทพฯ

1,900/1,600

    เต็ม

 

20-21 มี.ค. 62

18

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

เต็ม

 

20-21 มี.ค. 62

19

อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

    เต็ม
 

28-29 มี.ค. 62

20

โรงแรม แกรนด์ อินเตอร์

โฮเทล จ.สมุทรสาคร

2,000/1,800

     เต็ม
   เมษายน

3-4 เม.ย. 62

21

โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี

1,900/1,600

 เต็ม

 

3-4 เม.ย. 62

 22

Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา) จ.สมุทรปราการ

1,900/1,600

     เต็ม

 

11-12 เม.ย. 62

 23

โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

1,500/1,300

     เต็ม

 

18-19 เม.ย. 62

 24

โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จ.สงขลา

1,900/1,600

     เต็ม

 

22-23 เม.ย. 62

25

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

เต็ม

 

22-23 เม.ย. 62

26

อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

     เต็ม
 

24-25 เม.ย. 62

27

รงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น

1,800/1,500

     เต็ม

พฤษภาคม

2-3 พ.ค. 62

28

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จ.กรุงเทพฯ

1,900/1,600

 เต็ม

 

7-8 .ค. 62

29

ภัตตาคาร ป๊อปอายวิภาวดี 

จ.สุราษฏร์ธานี

2,000/1,800

     เต็ม

 

9-10 .ค. 62

30

โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา

1,900/1,600

     เต็ม

 

15-16 .ค. 62

31

โรงแรม แกรนด์ อินเตอร์

โฮเทล จ.สมุทรสาคร

2,000/1,800

     เต็ม

 

22-23 .ค. 62

32

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

 เต็ม

 

22-23 .ค. 62

33

อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

     เต็ม
 

23-24 .ค. 62

34

โรงแรมเมย์ฟราวเวอร์ แกรนด์ จ.นครราชสีมา

1,800/1,500

     เต็ม
 

29-30 .ค. 62

35

โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จ.สงขลา

1,900/1,600

     เต็ม

มิถุนายน

5-6 มิ.ย. 62

36

Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา) จ.สมุทรปราการ

1,900/1,600

 

 

12-13 มิ.ย. 62

37

โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี

1,900/1,600

      

 

12-13 มิ.ย. 62

38

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

      

 

12-13 มิ.ย. 62

39

อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

      

 

19-20 มิ.ย. 62

40

รงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น

1,800/1,500

 

26-27 มิ.ย. 62

41

โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

1,500/1,300

     

กรกฎาคม

4-5 ก.ค. 62

42

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จ.กรุงเทพฯ

1,900/1,600

 

 

10-11 .ค. 62

43

โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา

1,900/1,600

      

 

10-11 .ค. 62

44

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

      

 

10-11 .ค. 62

45

อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

      

 

24-25 .ค. 62

46

โรงแรมเมย์ฟราวเวอร์ แกรนด์ จ.นครราชสีมา

1,800/1,500

 

24-25 .ค. 62

47

ภัตตาคาร ป๊อปอายวิภาวดี 

จ.สุราษฏร์ธานี

2,000/1,800

     
 

30-31 .ค. 62

48

โรงแรม แกรนด์ อินเตอร์

โฮเทล จ.สมุทรสาคร

2,000/1,800

     

สิงหาคม

4-5 ส.ค. 62

49

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

 

 

10-11 .ค. 62

50

อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

      

 

10-11 .ค. 62

51

รงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น

1,800/1,500

      

 

10-11 .ค. 62

52

โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จ.สงขลา

1,900/1,600

      

 

24-25 .ค. 62

53

Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา) จ.สมุทรปราการ

1,900/1,600

 

24-25 .ค. 62

54

โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี

1,900/1,600

     
 

30-31 .ค. 62

55

โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

1,500/1,300

     

กันยายน

4-5 ก.ย. 62

56

โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา

1,900/1,600

 

 

4-5 .ย. 62

57

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

      

 

4-5 .ย. 62

58

อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

      

 

10-11 .ย. 62

59

โรงแรมเมย์ฟราวเวอร์ แกรนด์ จ.นครราชสีมา

1,800/1,500

      

 

12-13 .ย. 62

60

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จ.กรุงเทพฯ

1,900/1,600

 

17-18 .ย. 62

61

ภัตตาคาร ป๊อปอายวิภาวดี 

จ.สุราษฏร์ธานี

2,000/1,800

     
 

30.ย.-1ต.ค. 62

62

โรงแรม แกรนด์ อินเตอร์

โฮเทล จ.สมุทรสาคร

2,000/1,800

     

ตุลาคม

2-3 ต.ค. 62

63

โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

1,500/1,300

 

 

2-3 .ค. 62

64

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,500

      

 

2-3 .ค. 62

65

อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จ.ระยอง

1,900/1,600

      

 

9-10 .ค. 62

66

โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จ.สงขลา

1,900/1,600

      

 

15-16 .ค. 62

67

โรงแรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี

1,900/1,600

 

28-29 .ค. 62

68

Bangna Pride Hotel & Residence (บางนา) จ.สมุทรปราการ

1,900/1,600

     
 

30-31 .ค. 62

69

รงแรม บุษราคัม จ.ขอนแก่น

1,800/1,500

     

พฤศจิกายน

4-5 พ.ย. 62