>ตารางอบรมปี 2567/2024 ตารางอบรม จป หัวหน้างาน, อบรม จป บริหาร, อบรม คปอ.-อยุธยา-สระบุรี-สมุทรปราการ-บางปู-บางพลี-ชลบุรี

 

 

 

สถาบันฝึกอบรม เซฟตี้อินไทย

 

ได้รับอนุญาตจาก


ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

 



ดาวน์โหลดแผนการฝึกอบรม
จป. ปี 2567/2024


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่สำคัญ

ของจป.หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค คปอ.

พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกัน

การเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร

 

 
 
 

 

หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)




       

 

 


อย่าลืม!!! เป็นเพื่อนกับเราใน 

เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคา ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ


       


           

การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบความปลอดภัยในการทำงาน

อาทิเช่น หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) ,

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (จป.บริหาร),

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ),

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค (จป. เทคนิค) ฯลฯ

 

การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบการใช้เครนปั้นจั่น และรถต่างๆ

อาทิเช่น หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น (Moblie Crane) การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ  (Overhead Crane) ,

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ,

การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ,

ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับพนักงานขับรถขนส่งและรถหัวลาก ฯลฯ 

 

การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบความปลอดภัยเฉพาะทางในแต่ละด้าน

อาทิเช่น   ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน ,

ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง ,

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้นKYT ,

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย : JSA ,

การประเมินความเสี่ยง : Risk Management

ความปลอดภัยในการทำงานและการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

, อบรม พรบ.ลูกจ้างใหม่ ฯลฯ

 

 

 

ทางศูนย์อบรม HROD ESIE CENTER ขอนำเสนอหลักสูตรอบรมเพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะในการทำงาน

 

ของพนักงานและองค์ของท่านเอง ... ซึ่งมีการแบ่งโปรแกรมการอบรมในด้านต่างไว้ดังต่อไปนี้

การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบการจัดการบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรกิจ

อาทิเช่น  หลักสูตรการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่  , การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน  ,

การวางแผนการฝึกอบรมและการวิเคราะห์ความจำเป็นในการจัดฝึกอบรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การบริการด้วยใจ , กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรรู้  , ความสำคัญ 5 S.

และ KAIZEN ต่อการบริหาร และพัฒนาองค์กร ,

การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ,

 เทคนิคมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ ,

การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  ฯลฯ

 

การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบด้านคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต  อาทิเช่น

หลักสูตรการดำเนินกิจกรรม 5 ส ,

ความสูญเสีย 7 ประการ , การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการผลิต ,

Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน ,

การวางแผนผลิตด้วยปัจจัยและเงื่อนไขการผลิตที่ซับซ้อน  ฯลฯ

 

          การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบด้านการขนส่งคลังสินค้าและโลจิสติกส์  อาทิเช่น

หลักสูตรการจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ,

กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง ,

กลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่ง ,

การบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ  ฯลฯ

 

การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบการใช้งานคอมพิวเตอร์  อาทิเช่น

หลักสูตรการตกแต่งและแก้ไขภาพกราฟิกด้วยโฟโต้ชอป  ,

การใช้ Excel จัดการฐานข้อมูล , การจัดทำ Presentation อย่างไรให้เป็นมืออาชีพ  ฯลฯ

 

แผนฝึกอบรมประจำปี 2567/2024 เป็นแผนฝึกอบรมประจำ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2567/2024

หากท่านหาวิทยากร และหาหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน

และด้าน บริหารทรัพยากรบุคคล เช่น หัวหน้างาน ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน

และผู้จัดการที่ดีและมีคุณภาพท่านสามารถติดต่อกับทาง

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

    

หรือสนใจจัดเป็นหลักสูตรอบรมในรูปแบบ in-house Training  สามารถติดต่อมาได้ที่

 บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด

โทรศัพท์ : 033-135-009, 097-234-0949, 091-234-5669, 086-3699225

โทรสาร : 033-135-009  E-mail : topprotpd@yahoo.com

WWW.TPD.CO.TH, www.เซฟตี้อินไทย.COM , WWW.HDODTHAI.COM

 "I AM SAFETY IN THAI" "SAFETY IN THAI" "SAFETYINTHAI"

 

 

Visitors: 1,163,048