>ตารางอบรมปี 2565-2566 ตารางอบรม จป หัวหน้างาน, อบรม จป บริหาร, อบรม คปอ.-อยุธยา-สระบุรี-สมุทรปราการ-บางปู-บางพลี-ชลบุรี

       

โปรแกรมฝึกอบรมและตารางอบรมสัมมนา

 ประจำปี 2564-2021

ด้านความปลอดภัยต่างๆ อบรม จป หัวหน้างาน, จป บริหาร, จป เทคนิค, คปอ

Download ตารางอบรมสัมมนา 2564-2021

Training Program 2021 ในรูปแบบ Public Training

 

แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2564-2021   พื้นที่ ชลบุรี (บางแสน/อมตะซิตี้)
 แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2564-2021   พื้นที่ ระยอง
แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2564-2021   พื้นที่ ระยอง (มาบตาพุด)
 แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2564-2021   พื้นที่ กรุงเทพฯ-ปทุมธานี
แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2564-2021   พื้นที่ นนทบุรี
 แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2564-2021   พื้นที่ สมุทรปราการ (บางนา)
แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2564-2021   พื้นที่ ลาดกระบัง
 แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2564-2021   พื้นที่ สมุทรสาคร
แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2564-2021   พื้นที่ นครปฐม
 แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2564-2021   พื้นที่ ปราจีนบุรี
 แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2564-2021   พื้นที่ อยุธยา
แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2564-2021   พื้นที่ สระบุรี
 แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2564-2021   พื้นที่ นครราชสีมา
แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2564-2021   พื้นที่ อุดรธานี
 แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2564-2021   พื้นที่ ขอนแก่น
แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2564-2021   พื้นที่ พิษณุโลก
 แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2564-2021   พื้นที่ เชียงใหม่
แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2564-2021   พื้นที่ สงขลา
แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2564-2021   พื้นที่ สุราษฎร์ธานี

 

 
 

           

การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบความปลอดภัยในการทำงาน  

อาทิเช่น หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) ,

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (จป.บริหาร),

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ),

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค (จป. เทคนิค) ฯลฯ

 

การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบการใช้เครนปั้นจั่น และรถต่างๆ 

อาทิเช่น หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น (Moblie Crane) การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ  (Overhead Crane) , 

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น , 

การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี , 

ทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับพนักงานขับรถขนส่งและรถหัวลาก ฯลฯ  

 

การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบความปลอดภัยเฉพาะทางในแต่ละด้าน 

อาทิเช่น   ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน , 

ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง , 

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น ,  KYT , 

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย : JSA ,  

การประเมินความเสี่ยง : Risk Management

ความปลอดภัยในการทำงานและการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า 

, อบรม พรบ.ลูกจ้างใหม่ ฯลฯ

 

 

 

ทางศูนย์อบรม HROD ESIE CENTER ขอนำเสนอหลักสูตรอบรมเพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะในการทำงาน

 

ของพนักงานและองค์ของท่านเอง ... ซึ่งมีการแบ่งโปรแกรมการอบรมในด้านต่างไว้ดังต่อไปนี้

การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบการจัดการบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรกิจ 

อาทิเช่น  หลักสูตรการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่  , การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน  , 

การวางแผนการฝึกอบรมและการวิเคราะห์ความจำเป็นในการจัดฝึกอบรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , 

การบริการด้วยใจ , กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรรู้  , ความสำคัญ 5 S. 

และ KAIZEN ต่อการบริหาร และพัฒนาองค์กร , 

การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ,

 เทคนิคมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ , 

การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  ฯลฯ

 

การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบด้านคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต  อาทิเช่น  

หลักสูตรการดำเนินกิจกรรม 5 ส , 

ความสูญเสีย 7 ประการ , การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการผลิต , 

Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน ,

การวางแผนผลิตด้วยปัจจัยและเงื่อนไขการผลิตที่ซับซ้อน  ฯลฯ

 

          การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบด้านการขนส่งคลังสินค้าและโลจิสติกส์  อาทิเช่น 

หลักสูตรการจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ , 

กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง , 

กลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่ง , 

การบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ  ฯลฯ

 

การฝึกอบรมหลักสูตรในรูปแบบการใช้งานคอมพิวเตอร์  อาทิเช่น 

หลักสูตรการตกแต่งและแก้ไขภาพกราฟิกด้วยโฟโต้ชอป  , 

การใช้ Excel จัดการฐานข้อมูล , การจัดทำ Presentation อย่างไรให้เป็นมืออาชีพ  ฯลฯ  

 

แผนฝึกอบรมประจำปี 2564/2565 เป็นแผนฝึกอบรมประจำ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2564/2565

หากท่านหาวิทยากร และหาหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน

และด้าน บริหารทรัพยากรบุคคล เช่น หัวหน้างาน ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน

และผู้จัดการที่ดีและมีคุณภาพท่านสามารถติดต่อกับทาง

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

    

หรือสนใจจัดเป็นหลักสูตรอบรมในรูปแบบ in-house Training  สามารถติดต่อมาได้ที่  

 บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด

โทรศัพท์ : 033-135-009, 097-234-0949, 091-234-5669, 086-3699225

โทรสาร : 033-135-009  E-mail : topprotpd@yahoo.com 

WWW.TPD.CO.TH, WWW.SAFETYINTHAI.COM , WWW.HDODTHAI.COM

 "I AM SAFETY IN THAI" "SAFETY IN THAI" "SAFETYINTHAI"

 

 

Visitors: 920,593