อบรมหลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) ณ บริษัท การแพทย์ตะวันออก จํากัด (โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล จ.ชลบุรี) (วันที่ 5 พ.ย 2558)

อบรมหลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) ณ บริษัท การแพทย์ตะวันออก จํากัด (โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล จ.ชลบุรี) (วันที่ 5 พ.ย 2558)
Visitors: 1,035,248