หลักสูตรอบรม : การขับรถ Forklift อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) จ.ชลบุรี

หลักสูตรอบรม : การขับรถ Forklift อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) จ.ชลบุรี
Visitors: 754,145