หลักสูตร - จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

 

หลักสูตร

จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

 


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 


 


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน 


แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

 

 
 
 

            

 

หลักสูตร :  จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน


(Awareness of Safety in the Workplace) 

 

 

หลักการและเหตุผล        

          การส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยการปลูกจิตสำนึกของการรู้ถึงสาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงกระบวนการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการควบคุมป้องกันและจัดการความปลอดภัย เมื่อเรารู้สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสามารถว่างแผนและกำหนดมาตรการในการป้องกัน รวมถึงคิดแนวทางควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดตามมาจากอุบัติเหตุ อันเป็นการสร้างและส่งเสริมอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ( Zero Accident) ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรต่อไป

 

วัตถุประสงค์

          1. ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ เทคนิคการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

          2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร

 

หัวข้อการอบรม

          1. ความหมายของอุบัติเหตุและความสำคัญของการลดอุบัติเหตุ

          2. ความหมายและคำจำจัดความด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคำว่า Incident , Near miss, Accident

          3. ความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุ

          4. แนวคิด ความสำคัญของและแนวการปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้เกิด Zero Accident

          5. เทคนิคการจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

                    5.1 Safety Talk 

                    5.2 Safety week 

                    5.3 Safety Patrol 

                    5.4 Safety Program by JSA & KYT 

                    5.5 Lockout & Tag out 

          6. Work shop วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางป้องกันและแก้ไขเชิงรุก


สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

          - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการสอบสวน รายงาน และการวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

          - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแล้วนํามาจัดทํามาตรการป้องกันและควบคุม หรือปรับปรุงแก้ไข

เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ําอีก 

          - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการและเทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุในสถานประกอบการ 

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้ที่สนใจ

ระยะเวลา :  อบรม 1 วัน 

 
สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


 

ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี


เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,155,047