หลักสูตร -การตรวจสอบเพื่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า

หลักสูตร

การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับ ผู้ปฏิบัติการ สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

                                                                                                               


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน   

แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023  


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับ ผู้ปฏิบัติการ

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

 

  หลักสูตร :การตรวจสอบเพื่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 Electrical Equipment Check and Maintenance )

หลักการและเหตุผล

          อุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงานและการผลิต การตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า การตรวจสอบเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า  (Electrical Equipment Check and Maintenance) จึงมีความสำคัญ เพราะอายุการใช้งานของเครื่องมือ เครื่องจักรจะยืนยาวมากขึ้น ซึ่งประโยชน์บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ามาทดแทน อันเกิดมาจากการเสียและชำรุด ตลอดจนการตรวจสอบเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าจะเป็นการสร้างความปลอดภัยทางไฟฟ้าให้เกิดขึ้นและส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตในการทำงาน

 

วัตถุประสงค์

  • ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ เทคนิคการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย ตามมาตรฐาน
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักการไปใช้กับระบบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 เนื้อหาหลักสูตร

  1. เทคนิคการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย
  2. แผนงานและกระบวนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
  3. วิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
  4. การจัดทำตารางการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์
  5. ความปลอดภัยในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ                   

สถานที่อบรม : ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (ESIEESIE CENTER) จ.ชลบุรี                            

ผู้เข้าร่วมอบรม :หัวหน้างาน/ผู้สอนด้านความปลอดภัย/ จป.    

ระยะเวลา  : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

Visitors: 1,149,151