หลักสูตร -การตรวจสอบเพื่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า

หลักสูตร

การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับ ผู้ปฏิบัติการ                                                                                                               


                                                                                                               


 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับ ผู้ปฏิบัติการ

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

 11

9 / พฤศจิกายน / 2565 

 2,800

 2,660

หลักสูตร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับ ผู้ปฏิบัติการ (online)

12

8 / ธันวาคม / 2565

2,800

2,660

หลักสูตร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับ ผู้ปฏิบัติการ (online)

13

20 / มกราคม / 2566

2,800

2,660

หลักสูตร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับ ผู้ปฏิบัติการ (online)

 14

14 / กุมภาพันธ์ / 2566

 2,800

 2,660

หลักสูตร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับ ผู้ปฏิบัติการ (online)

19

11 / กรกฎาคม / 2566 

 2,800

 2,660

หลักสูตร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับ ผู้ปฏิบัติการ (online)

 20

18 / สิงหาคม / 2566

 2,800

 2,660

หลักสูตร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับ ผู้ปฏิบัติการ (online)

21

12 / กันยายน / 2566

2,800

2,660

หลักสูตร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับ ผู้ปฏิบัติการ (online)

22

17 / ตุลาคม / 2566

2,800

2,660

หลักสูตร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับ ผู้ปฏิบัติการ (online)

 23

14 / พฤศจิกายน / 2566

 2,800

 2,660

หลักสูตร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับ ผู้ปฏิบัติการ (online)

 24

12 / ธันวาคม / 2566

 2,800

 2,660

หลักสูตร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับ ผู้ปฏิบัติการ (online)

 

 
 
 

 

  หลักสูตร :การตรวจสอบเพื่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 Electrical Equipment Check and Maintenance )

หลักการและเหตุผล

          อุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงานและการผลิต การตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า การตรวจสอบเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า  (Electrical Equipment Check and Maintenance) จึงมีความสำคัญ เพราะอายุการใช้งานของเครื่องมือ เครื่องจักรจะยืนยาวมากขึ้น ซึ่งประโยชน์บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ามาทดแทน อันเกิดมาจากการเสียและชำรุด ตลอดจนการตรวจสอบเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าจะเป็นการสร้างความปลอดภัยทางไฟฟ้าให้เกิดขึ้นและส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตในการทำงาน

 

วัตถุประสงค์

  • ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ เทคนิคการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย ตามมาตรฐาน
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักการไปใช้กับระบบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 เนื้อหาหลักสูตร

  1. เทคนิคการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย
  2. แผนงานและกระบวนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
  3. วิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
  4. การจัดทำตารางการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์
  5. ความปลอดภัยในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ                   

สถานที่อบรม : ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (ESIEESIE CENTER) จ.ชลบุรี                            

ผู้เข้าร่วมอบรม :หัวหน้างาน/ผู้สอนด้านความปลอดภัย/ จป.    

ระยะเวลา  : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)
สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

Visitors: 1,033,201