หลักสูตร - ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีอันตราย (Safety on using of Chemical Substance)

 
 

 ตารางฝึกอบรม Public Training

วันที่

อบรมหลักสูตร

รุ่นที่

ราคาปกติ

ราคาสมาชิก

จองหลักสูตร

4 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09:00-16:00
.

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

1

3,500

3,325

1 มิถุนายน 2563
เวลา 09:00-16:00
.

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

2

3,500

3,325

1 ตุลาคม 2563
เวลา 09:00-16:00
.

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
เขตพื้นที่ ชลบุรี
ผู้บรรยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

3

3,500

3,325

 

 

   

หลักการและเหตุผล

          วัตถุดิบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและอุตสาหกรรมคือ สารเคมี และสารเคมีบางประเภทคือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงาน

หรือสิ่งที่เรียกว่า สารเคมีอันตราย การทำงานกับสารเคมีอันตราย สารเคมีรั่วไหล ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับสารเคมีอันตราย เช่น การผลิต

การควบการหกรั่วไหลสารเคมี การติดฉลาก การห่อหุ้ม การเคลื่อนย้าย การเก็บรักษา การถ่ายเท การขนถ่าย การขนส่ง การกำจัด การทำลาย

การเก็บสารเคมีอันตรายที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้ง การป้อง การบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนภาชนะบรรจุ

สารเคมีอันตราย การกำหนดตามมาตรฐานในการบริหารจัดการสารเคมี และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล และมีความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม

อบรม สารเคมี+การฝึก อบรมเกี่ยวกับ สารเคมี

อบรมพนักงาน+เกี่ยวกับสารเคมี


เนื้อหาหลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

  • ตามกฎหมายและมาตรฐานที่สำคัญและจำป็นในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสารเคมีต้องรู้”
  • สารเคมีอันตรายส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานและผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?
  • หลักการและกระบวนการในการควบคุมสารเคมีอันตราย
การบ่งชี้สารเคมีอันตราย

- สัญญลักษณ์สากลและฉลากกำกับสารเคมี - Material safety data sheet (MSDS) รายละเอียดของสารเคมีอันตราย

  • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการป้องกันสารเคมีอันตราย
  • ลักษณะที่ตั้ง การออกแบบอาคาร วิธีการจัดเก็บและจัดการสารเคมีอันตราย
วิธีดำเนินการในภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี
การปฐมพยาบาลแก่ผู้ได้รับอันตรายจากสารเคมี


ลูกค้าบางส่วนที่ได้รับความไว้ใจจากบริษัทชั้นนำ


 


 

 

 

 
 

** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 817,334