หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

หลักสูตร :การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

 

หลักการและเหตุผล           

               การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมรถฟอร์คลิฟท์ถือว่าเป็นอุปกรณ์/พาหนะผ่อนแรงที่มีความสำคัญในการจัดการสินค้าในด้านการผลิตและการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก  รถเป็นพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว จึงเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นเป็นสิ่งทีแต่ละองค์กรจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ขับฟอร์คลิฟท์ ในเรื่องการเตรียมความพร้อม และมาตรฐานการใช้งาน  ตลอดจนความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

วัตถุประสงค์

 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการขับรถฟอร์คลิฟท์ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
 • สามารถนำความรู้จากการอบรมไปเคลื่อนย้ายสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถตรวจสอบดูและบำรุงรักษาฟอร์คลิฟท์เบื้องต้น ได้อย่างถูกวิธี

 

 เนื้อหาหลักสูตร

 1. กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์
 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถฟอร์คลิฟท์ที่ผู้ใช้งานต้องรู้
 3. การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลรถฟอร์คลิฟท์มีอะไรบ้าง?
 4. ส่วนประกอบ/อุปกรณ์ / แผงควบคุมและระบบไฟเตือนต่างๆ
 5. การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการใช้ฟอร์คลิฟท์
 6. การขับฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
 7. เทคนิคการยก / เคลื่อนย้าย / จัดเรียงและตักจ่ายสินค้า
 8. การตรวจและบำรุงรักษาฟอร์คลิฟท์เบื้องต้น ตามระยะเวลาชั่วโมงการทำงาน
 9. การปฏิบัติเมื่อฟอร์คลิฟท์เสีย
 10. กฎจราจร / ข้อห้าม และเครื่องหมายเตือนต่างๆในโรงงาน
 11. การวัดผลทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ก่อนและหลังการอบรม
 12. อันตรายที่เกิดจากรถฟอร์คลิฟท์ กรณีศึกษาจากวีดีโอ
 13. กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงานของรถฟอร์คลิฟท์

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิธีการอบรม : การบรรยาย  

ผู้เข้าร่วมอบรม : พนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ หัวหน้างานที่มีพนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์อยู่ในความดูแล

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่อบรม :  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) จ.ชลบุรี

 

 ภาพการอบรมโฟล์คลิฟท์ ของทางบริษัท ท๊อปโปรฯ

 

โปรแกรมอบรม ปี 2561/2018 (ชลบุรี)


รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

1

22 / มกราคม / 2561

1,800

1,710

หลักสูตร – การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

ลงทะเบียน

2

20 / เมษายน / 2561

1,800

1,710

หลักสูตร – การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

ลงทะเบียน

3

6 / กรกฎาคม / 2561

1,800

1,710

หลักสูตร – การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

ลงทะเบียน

4

5 / ตุลาคม / 2561

1,800

1,710

หลักสูตร – การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

ลงทะเบียน

 
โปรแกรมอบรม ปี 2561/2018 (ระยอง)
 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

1

22 / มกราคม / 2561

1,800

1,710

หลักสูตร – การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

ลงทะเบียน

2

20 / เมษายน / 2561

1,800

1,710

หลักสูตร – การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

ลงทะเบียน

3

6 / กรกฎาคม / 2561

1,800

1,710

หลักสูตร – การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

ลงทะเบียน

4

5 / ตุลาคม / 2561

1,800

1,710

หลักสูตร – การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

ลงทะเบียน

 
 
โปรแกรมอบรม ปี 2561/2018 (ปราจีนบุรี)
 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

1

19 / เมษายน / 2561

1,800

1,710

หลักสูตร – การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

ลงทะเบียน

2

4 / ตุลาคม / 2561

1,800

1,710

หลักสูตร – การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

ลงทะเบียน

 
 
โปรแกรมอบรม ปี 2561/2018 (นครราชสีมา)
 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

ราคาไม่รวม VAT

หลักสูตร

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

1

23 / เมษายน / 2561

1,800

1,710

หลักสูตร – การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

ลงทะเบียน

2

16 / ตุลาคม / 2561

1,800

1,710

หลักสูตร – การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

ลงทะเบียน

 


 

** ท่านที่อบรมหลักสูตร Forkklift, บนที่สูง, นั่งร้าน, ปั้นจั่น, ที่อับอากาศ ทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัวสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม

ให้ผู้ใช้บริการอบรมกับทางศูนย์ของเราค่ะ**

 

ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรม

1. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหน้า

2. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหลังแบบฟอร์มติดต่อกลับ

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน* สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 89,536