หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk assessment)

 

หลักสูตร

การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

                 E


ตารางอบรมหลักสูตร

 

การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 

 

สามารถอบรมได้แล้ววันนี้

 

สถานที่ HROD ESIE CENTER (บางแสน) จ.ชลบุรี

 

 

 
รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

25      22 ตุลาคม / 2565      2500     2300      การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Online)    
26     9 / พฤศจิกายน / 2565      2500     2300      การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Online)     
27    23/ พฤศจิกายน / 2565      2500     2300      การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Online)   
28      9 / ธันวาคม / 2565      2500     2300      การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Online)   
29      17 / ธันวาคม / 2565      2500     2300      การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Online)   

 

 
 
 

 


หลักสูตร : การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

Safety Risk Assessment

หลักการและเหตุผล           

            การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน  ( Risk  Assessment )  เป็นวิธีการและขั้นตอนที่ระบุลำดับความเสี่ยงของอันตรายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของงาน ที่ครอบคลุมขั้นตอนการทำงาน  สถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากร ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย ความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งต่าง ๆ รวมกัน ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงหลักการ และวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  การอธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องประเมินความเสี่ยงการประมาณระดับความเสี่ยงโดยคำนึงถึง  ความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดอันตราย เพื่อนำมาพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือยอมรับไม่ได้ และการวางแผนควบคุมความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้        

 

วัตถุประสงค์

·  เพื่อทราบปัจจัยเสี่ยงอันตรายและการชี้บ่งอันตรายพร้อมการค้นหาอันตราย

·  เพื่อฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) และการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

·  เพื่อกำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำการวิเคราะห์งานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของส่วนงาน

 แผนกที่ตนเองรับผิดชอบ

 

เนื้อหาหลักสูตร

1.     การประเมินความเสี่ยง,การค้นหาอันตรายและชี้บ่งอันตราย

2.   หลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

3.   ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)

4.   เทคนิคและวิธีการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

5.   ฝึกปฏิบัติจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของงานตนเอง

6.   มอบหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมดำเนินการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานในส่วนงานของตนเองทุกงานที่มีความเสี่ยงอันตรายพร้อมนำส่งที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิธีการอบรม : การบรรยาย , Workshop 

ผู้เข้าร่วมอบรม: :   พนักงานและหัวหน้างาน        

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่อบรม :  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) จ.ชลบุรี การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) 

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

 


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,035,257