หลักสูตร-ขับขี่อย่างปลอดภัย-ชลบุรี ขับขี่ปลอดภัยสมุทรปราการ การขับรถและดูแลรถสำหรับผู้บริหาร                


 


ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

การขับขี่อย่างปลอดภัย (Safety Drive)

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 
 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

17

11 / พฤศจิกายน / 2565

     1,800     1,500

การขับขี่อย่างปลอดภัย (Online)

18

12 / ธันวาคม / 2565

 1,800

 1,500 

การขับขี่อย่างปลอดภัย (Online)

19

18 / มกราคม / 2566

     1,800     1,500

การขับขี่อย่างปลอดภัย (Online)

20

15 / กุมภาพันธ์ / 2566

 1,800

 1,500 

การขับขี่อย่างปลอดภัย (Online)

21

16 / มีนาคม / 2566

     1,800     1,500

การขับขี่อย่างปลอดภัย (Online)

22

18 / เมษายน / 2566

 1,800

 1,500 

การขับขี่อย่างปลอดภัย (Online)

23

19 / พฤษภาคม / 2566

     1,800     1,500

การขับขี่อย่างปลอดภัย (Online)

24

15 / มิถุนายน / 2566

 1,800

 1,500 

การขับขี่อย่างปลอดภัย (Online)

25

13 / กรกฎาคม / 2566

     1,800     1,500

การขับขี่อย่างปลอดภัย (Online)

26

19 / สิงหาคม / 2566

 1,800

 1,500 

การขับขี่อย่างปลอดภัย (Online)

27

12 / กันยายน / 2566

     1,800     1,500

การขับขี่อย่างปลอดภัย (Online)

28

19 / ตุลาคม / 2566

 1,800

 1,500 

การขับขี่อย่างปลอดภัย (Online)

29

17 / พฤศจิกายน / 2566

     1,800     1,500

การขับขี่อย่างปลอดภัย (Online)

30

15 / ธันวาคม / 2566

 1,800

 1,500 

การขับขี่อย่างปลอดภัย (Online)

 
 
 
 


หลักสูตร : การขับขี่อย่างปลอดภัย

Safety Drive

หลักการและเหตุผล

            การรณรงค์เรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรกของการทำงาน (Safety First) ไม่ใช่เฉพาะความปลอดภัยในการทำงานเท่านั้นที่ให้ความสำคัญ แต่รวมไปถึงความปลอดภัยนอกงานของสมาชิกในองค์กร การรณรงค์ที่สำคัญในส่วนของความปลอดภัยนอกงาน ซึ่งอยู่วิถีชีวิตของทุกคนคือเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางหรือการใช้ยานยนต์ ในการรณรงค์เรื่องขับขี่ปลอดภัย  (Safety Drive) เพราะชีวิตของคนทำงานเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการเดินทาง ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์  การรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย จึงเป็นความสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ ควรสนับสนุน เพราะนอกจากขับรถได้ สิ่งสำคัญคือเทคนิคการขับขี่รถอย่างไรให้ถูกต้อง และมีความปลอดภัยและถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถและถนนต่อไป

 

วัตถุประสงค์

· เพื่อให้ผู้เข้ารับความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อม ดูแลรักษารถยนต์และจักรยานเบื้องต้น เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

· เพื่อให้ผู้เข้ารับความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติ เทคนิคการขับขี่ของรถยนต์และรถจักยานยนต์อย่างปลอดภัย

· เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงจิตสำนึกความปลอดภัยในการขับขี่ อันเป็นการส่งเสริมการ รณรงค์ความปลอดภัยนอกงาน

· เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทบทวนและตระหนักถึงการขับขี่รถยนต์และรถจักยานยนต์ตามกฎจราจร

 

เนื้อหาการอบรม

1.     การเตรียมความพร้อมของรถก่อนนำมาใช้งาน ดูแลรักษารถยนต์จักรยานเบื้องต้นและการเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่ ( รถ OK คน OK )

2.    เทคนิคการขับขี่ของรถยนต์และรถจักยานยนต์อย่างปลอดภัย

3.    หลักสำคัญของการขับรถ

4.   วิธีขับรถอย่างปลอดภัย

5.    การประเมินความเสี่ยงและการคาดคะเนอันตรายของการขับขี่ของรถยนต์และรถจักยานยนต์

6.   การขับขี่ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย และจุดอับของการขับขี่ที่ควรระวัง

7.    เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุต้องทำอย่างไรบ้าง ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ

8.   เมื่อรถตกน้ำควรทำอย่างไร

9.   จิตสำนึกความปลอดภัยในการขับขี่

10.   กรณีศึกษา (Case Study), วีดีทัศน์ส่งเสริมจิตสำนึกความปลอดภัยในการขับขี่

11.   ทบทวนกฎจราจรและมารยาทการขับขี่ที่ถูกต้อง

12. ภาคปฏิบัติในการสอนเทคนิคการเตรียมความพร้อมของรถก่อนนำมาใช้งาน  และการขับขี่

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ                                

ระยะเวลา :  1 วัน

วิธีการอบรม : การบรรยาย, Workshop, วีดีทัศน์

ผู้เข้าร่วมอบรม : พนักงานที่ใช้พาหนะรถยนต์และรถจักยานยนต์
เทคนิคการขับขี่ของรถยนต์

อย่างปลอดภัย สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 


 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 

 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวัน
และขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,033,201