การอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (Hrd Esie Center) จ.ชลบุรี (วันที่ 3 พ.ย 2559)

การอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (Hrd Esie Center) จ.ชลบุรี (วันที่ 3 พ.ย 2559)
Visitors: 955,298