ตารางอบรมจป-อบรม-จป.หัวหน้างาน-อบรม-จป.บริหาร-อบรม-คปอ-เขตพื้นที่ระยอง-ปลวกแดง-ศูนย์ฝึกอบรม HROD สาขา อีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง


แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2560/2017 หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน  เขตพื้นที่ระยอง (ศูนย์ฝึกอบรม สาขาอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง)

อาทิเช่น หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.บริหาร)

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ), 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. เทคนิค)


รหัส (code)

 หลักสูตรประจำปี 2560

ราคา

(ไม่รวม Vat) 

จำนวนวันอบรม   

สถานที่อบรม :ศูนย์ฝึกอบรมนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง 

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

ST-0201

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Supervisor Level)

2,100

1,800

2

12-13

2-3

2-3

4-5

3-4

1-2

6-7

3-4

31-1

5-6

1-2

30-1

ST-0202

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level)

2,100

1,800

2

16-17

23-24

23-24

27-28

18-19

8-9

11-12

10-11

7-8

19-20

16-17

14-15

ST-0203

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

(Safety officer in Technical Level)

3,500

3,300

3

 

8-10

 

 

 

12-14

 

 

 

17-18

 

 

ST-0204

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Occupational Health and safety Committee)

2,100

1,800

2

24-25

9-10

16-17

20-21

25-26

15-16

27-28

17-18

14-15

12-13

9-10

7-8

ST-0205

เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

(Installation of Scaffolding and Inspection Technic)

4,500

4,000

2

 

6-7

 

 

16-17

 

 

23-24

 

 

21-22

 

ST-0206

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

(Safety of Working Scaffolds)

3,000

2,500

1

18

 

 

24

 

 

31

 

 

24

 

 

ST-0207

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

(First Aid & CPR)

3,000

2,500

1

 

21

22

 

30

21

26

29

21

18

29

6

ST-0208

ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง

(Safety for Working at Height)

3,000

2,500

1

 

 

17

 

 

20

 

 

27

 

 

13

     แนะนำหลักสูตรด้านคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

QC-0201

การตรวจประเมิน 5 ส. แบบ AI   (5 S Audit by AI: Appreciative Inquiry)

3,500

2,500

1

 

16

15

 

22

22

20

30

19

26

15

21

QC-0202

 Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Production and Improvement) 

4,500

3,000

1

 

16

10

 

15

23

21

30

22

27

28

22

QC-0204

การวางแผนและวัดระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน  ( Preventive Maintenence)   

4,500

3,000

1

10

 

21

25

24

29

18

24

6

24

23

20

QC-0205

ความสูญเสีย 7 ประการ  (7 Westes)

5,000

4,500

1

 

 

14

 

 

7

 

25

19

 

24

19

QC-0206

QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control)

4,000

3,500

1

 

25

9

 

23

30

19

22

13

10

15

25

QC-0207

การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ  ABC  (ABC System for Warehouse Management ) 

5,000

4,500

1

 

 

16

 

31

21

25

30

28

31

30

18

QC-0209

การตรวจประเมิน 5 ส. แบบ AI   (5 S Audit by AI: Appreciative Inquiry)

4,500

3,000

1

12

 

 

19

 

 

19

 

 

16

 

 

 

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 

31-1

5-6

1-2

30-1

2.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

 

7-8

19-20

16-17

14-15

3.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

 

 

17-18

 

 

4.คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

17-18

14-15

12-13

9-10

7-8

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

เขตพื้นที่ระยอง


อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ

กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ

Visitors: 45,485