ตารางอบรมจปเขตพื้นที่สมุทรปราการ

ตารางอบรมปี 2565/2022 ตารางอบรม จป.หัวหน้างานอบรม จป.บริหารอบรม คปอ.-อยุธยา-ปราจีนบุรี-สมุทรปราการ-นครราชสีมา-ระยอง-ชลบุรี   หลักสูตรอบรม-จป-หัวหน้างาน-จป-บริหาร-คปอ-ชลบุรี-สมุทรปราการ-ระยอง-อยุธยา-โคราช-นครราชสีมาความปลอดภัยอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอบรมจป หัวหน้างานอบรมจป บริหารอบรม จป -อยุธยา-โคราช-อบรมจป หัวหน้างาน-สมุทรปราการอบรมจป หัวหน้างาน สมุทรปราการประจำปี 2564-2021, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานตาราง อบรม จป in-house-training 2021, สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ตารางอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ จป เทคนิค ชลบุรี ระยอง พลาซ่า 1-2  นครปฐม นนทบุรี เชียงใหม่ ลำพูน เชียงรายแผนฝึกอบรมประจำปี2022-2565 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน จป หัวหน้างาน คปอ จป บริหาร จป เทคนิค จป เทคนิคขั้นสูง ชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี อยุธยา ปราจีน โคราช นครราชสีมา แผนประจำปี 2565-2022

 

โปรแกรมอบรมจป.ปี 2565/2022

เขตพื้นที่สมุทรปราการ

 

 


อบรมออนไลน์


อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนหลักสูตรออนไลน์
ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิม ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้ตามสะดวก

ด้วยระบบภาพและเสียงคมชัดสูง Full HD อีกด้วย

 

 

                     


 

 

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

187

1-2 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

เต็ม

188

3-4 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

เต็ม

189

5-6 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

เต็ม

189.1

5-6 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online) 

เต็ม

190

8-9 / สิงหาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

เต็ม

190.1

8-9 / สิงหาคม/ 2565

 1,500

 1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

เต็ม

190.2

9-10 / สิงหาคม/ 2565 

 1,500

1,000 

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online) 

เต็ม
191

10-11 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

เต็ม
192

12-13 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

เต็ม
 
 
 

 
ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.บริหาร

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

151

1-2 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม

152

3-4 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม

153

5-6 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม

154

8-9 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม
155

10-11 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม
156

12-13 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม

 

  
  

 


ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร คปอ.

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

177

1-2 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

เต็ม

178

3-4 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

เต็ม

180

8-9 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

เต็ม

179

9-10 / สิงหาคม / 2565 

 1,500

 1,000

หลักสูตร คปอ (online) 

เต็ม

181

10-11 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

เต็ม

182

12-13 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

เต็ม


ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.เทคนิค

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online
รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

31

1-3 / สิงหาคม / 2565

3,500

 3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

32

18-20 / สิงหาคม / 2565 

3,500

 3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

33

29-31 / สิงหาคม / 2565  

3,500

3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

34

 12-14 / กันยายน / 2565 

3,500

 3,200

หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

35

29 กันยายน - 1 ตุลาคม / 2565 

 3,500

3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

36 

 10-12 / ตุลาคม / 2565 

3,500

 3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

37

27-29 / ตุลาคม / 2565  

3,500

 3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

38

 7-9 / พฤศจิกายน / 2565

3,500

3,200

หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

39

 24-26 / พฤศจิกายน / 2565

3,500

 3,200

หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

40

5-7 / ธันวาคม / 2565 

3,500 

 3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

 

 
 

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.บริหาร ENG

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

      18   22-23 / สิงหาคม / 2565    8,500    8,000                  หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)
เต็ม
      19   19-20 / กันยายน / 2565     8,500    8,000               หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)
เต็ม
      20   19-20 / ตุลาคม / 2565    8,500    8,000               หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)
เต็ม
      21 23-24 / พฤศจิกายน / 2565    8,500    8,000                  หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)
เต็ม
      22   21-22 / ธันวาคม / 2565    8,500    8,000                  หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)
เต็ม

   

 

 


ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร คปอ. ENG

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

20

25-26 / กรกฎาคม / 2565

8,500

8,000

                        หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

21

15-16 / สิงหาคม / 2565

8,500

8,000

                    หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

22

29-30 / กรกฎาคม / 2565

8,500

8,000

                    หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

23

12-13 / กันยายน / 2565

8,500

8,000

                        หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

24

26-27 / กันยายน / 2565

8,500

8,000

                        หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

25

10-11 / ตุลาคม / 2565

8,500

8,000

                    หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

26

25-26 / ตุลาคม / 2565

8,500

8,000

                    หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

27

14-15 / พฤศจิกายน / 2565

8,500

8,000

                        หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

28

28-29 / พฤศจิกายน / 2565

8,500

8,000

                        หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

29

12-13 / ธันวาคม / 2565

8,500

8,000

                    หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม
 
 

 
 

 


ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.บริหาร จีน

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

8   10-11 / สิงหาคม / 2565    15,000  14,000               หลักสูตร จป.บริหาร จีน (online) 
เต็ม
9     7-8 / กันยายน / 2565    15,000  14,000               หลักสูตร จป.บริหาร จีน (online) 
เต็ม
10      5-6 / ตุลาคม / 2565    15,000  14,000               หลักสูตร จป.บริหาร จีน (online) 
เต็ม
11  9-10 / พฤศจิกายน / 2565    15,000  14,000               หลักสูตร จป.บริหาร จีน (online) 
เต็ม
12      7-8 / ธันวาคม / 2565    15,000  14,000               หลักสูตร จป.บริหาร จีน (online) 
เต็ม

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการชำระเงิน

เมื่อทราบกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว

ชำระเงินค่าสมัครอบรมพร้อมกับแนบหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทางเว็บไซต์

 


 


สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


บทความ

บทความดีๆเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
จากทีมงาน SAFETYINTHAI


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS


 

 

ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม SAFETY

 

 


ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาที่ให้บริการอบรมหลักสูตร

เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจาก

หลาย
สถาบันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

 "In-house Training และในแบบ Public Training"  

    โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากล

ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรอง

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

อย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย 

 

เรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน
ภาคเอกชนที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า
โดยได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร
ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
(คปอ.) รวมถึงเรายังมีบริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย
ในการทำงานฯ 
หลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.
สามารถอบรมผ่าน ZOOM / ออนไลน์ได้แล้ว เช่น
หลักสูตรจป.หัวหน้างานออนไลน์ จป.บริหารออนไลน์
คปอ.ออนไลน์ โดยผ่าน ZOOM

  


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

ประกาศมาตรการป้องกัน Covid-19

เนื่องจากการแพร่เชื้อโรคไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งปัจจุบันมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ จึงตระหนักถึงสุขภาพอนามัยของลูกค้าทุกท่าน และจำเป็นต้องมีมาตรการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนี้

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆอย่าลืม!!! เป็นเพื่อนกับเราใน 

เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคา ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ


 


ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 989,032