ตารางอบรมเขตพื้นที่ปราจีนบุรี

ตารางอบรมปี 2561/2018 ตารางอบรม จป.หัวหน้างานอบรม จป.บริหารอบรม คปอ.-อยุธยา-ปราจีนบุรี-สมุทรปราการ-นครราชสีมา-ระยอง-ชลบุรี   หลักสูตรอบรม-จป-หัวหน้างาน-จป-บริหาร-คปอ-ชลบุรี-สมุทรปราการ-ระยอง-อยุธยา-โคราช-นครราชสีมาความปลอดภัยอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอบรมจป หัวหน้างานอบรมจป บริหารอบรม จป -อยุธยา-โคราช-อบรมจป หัวหน้างาน-สมุทรปราการอบรมจป หัวหน้างาน สมุทรปราการ, อบรม จป ประจำปี 2561-2018 ราคาถูก, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานตาราง อบรม จป in-house-training 2018, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ จป เทคนิค ชลบุรี ระยอง พลาซ่า 1-2  นครปฐม นนทบุรี เชียงใหม่ ลำพูน เชียงรายแผนฝึกอบรมประจำปี2018-2561 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน จป หัวหน้างาน คปอ จป บริหาร จป เทคนิค จป เทคนิคขั้นสูง ชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี อยุธยา ปราจีน โคราช นครราชสีมา แผนประจำปี 2561-2018 อบรมหลักสูตร จป หัวหน้างาน ปราจีนบุรี จป บริหาร ปราจีน คปอ ปราจีน ศูนย์อบรม จป ปราจีนบุรี


โปรแกรมอบรม จป. ปี 2564/2021 (ปราจีนบุรี)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับหัวหน้างาน

สถานที่อบรม : โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี

บุคคลทั่วไป : 1,900 บ. สมาชิก : 1,600 บ.(ราคาไม่รวมVAT)

 

          

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

19

18-19 / มกราคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

20

15-16 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

21

15-16 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

22

8-9 / เมษายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

23

17-18 / พฤษภาคม /2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

24

7-8 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

25

12-13 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

26

9-10 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

27

20-21 / กันยายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

28

11-12 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

29

15-16 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

30

20-21 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับบริหาร

สถานที่อบรม : โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี

บุคคลทั่วไป : 1,900 บ. สมาชิก : 1,600 บ.(ราคาไม่รวมVAT)

 

          


รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

13

18-19 / มกราคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

14

15-16 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

15

17-18 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

16

12-13 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

17

20-21 / กันยายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

18

15-16 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

 
 

คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ

 ( คปอ. )

สถานที่อบรม : โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี

บุคคลทั่วไป : 1,900 บ. สมาชิก : 1,600 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

            

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

13

20-21 / มกราคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

14

17-18 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

15

19-20 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

16

14-15 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

17

22-23 / กันยายน / 2564

หลักสูตร คปอ.

16

17-18 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร คปอ.

 

 
 

 

 

 มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19 

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา

 

แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2564/2021 หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน  เขตพื้นที่ปราจีนบุรี

อาทิเช่น หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.บริหาร)

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ), 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. เทคนิค)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!วีดีโอ ผู้ที่อบรมด้าน จป. จากบริษัท ท๊อปโปรฯ

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย

สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ

ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

"In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 

ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานแรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่าง

ไฟฟ้า โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้า

ที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร

ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในกาทำงาน

(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมีบริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความ

ปลอดภัยในการทำงาน 


 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของคุณลูกค้าสามารถโทร. PUBLIC TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร : 033-135-009086-369-9225, 098-281-9879

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-234-5669, 063-268-1079

ส่งข้อมูลทาง E-mail : Topprotpd@yahoo.com


หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com 


  


Visitors: 836,318