ตารางอบรมจปเขตพื้นที่ปราจีนบุรี

 ตารางอบรม จป.หัวหน้างานอบรม จป.บริหารอบรม คปอ., ปราจีนบุรี, สมุทรปราการ, นครราชสีมา, จป หัวหน้างาน ปราจีนบุรี วังสำราญ   หลักสูตรอบรม-จป-หัวหน้างาน-จป-บริหาร-คปอ-ชลบุรี-สมุทรปราการ-ระยอง-อยุธยา-โคราช-นครราชสีมาความปลอดภัยอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอบรมจป หัวหน้างานอบรมจป บริหารอบรม จป -อยุธยา-โคราช-อบรมจป หัวหน้างาน-สมุทรปราการอบรมจป หัวหน้างาน สมุทรปราการ, อบรม จป ราคาถูก, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานตาราง อบรม จป in-house-training 2022, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ จป เทคนิค ชลบุรี ระยอง นครปฐม นนทบุรี เชียงใหม่ ลำพูน เชียงรายแผนฝึกอบรมประจำปี2022-2565 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน จป หัวหน้างาน คปอ จป บริหาร จป เทคนิค จป เทคนิคขั้นสูง ชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี อยุธยา ปราจีน โคราช นครราชสีมา  อบรมหลักสูตร จป หัวหน้างาน ปราจีนบุรี จป บริหาร ปราจีน คปอ ปราจีน ศูนย์อบรม จป ปราจีนบุรี

 

โปรแกรมอบรมจป.ปี 2565/2022

เขตพื้นที่ปราจีนบุรี

 

                     

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

187

1-2 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

เต็ม

188

3-4 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

เต็ม

189

5-6 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

เต็ม

189.1

5-6 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online) 

เต็ม

190

8-9 / สิงหาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

เต็ม

190.1

8-9 / สิงหาคม/ 2565

 1,500

 1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

เต็ม

190.2

9-10 / สิงหาคม/ 2565 

 1,500

1,000 

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online) 

เต็ม
191

10-11 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

เต็ม
192

12-13 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

เต็ม
 
 
 
  

 


 


ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.บริหาร

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

 

151

1-2 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม

152

3-4 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม

153

5-6 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม

154

8-9 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม
155

10-11 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม
156

12-13 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม

 


 

 ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร คปอ.

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

177

1-2 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

เต็ม

178

3-4 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

เต็ม

180

8-9 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

เต็ม

179

9-10 / สิงหาคม / 2565 

 1,500

 1,000

หลักสูตร คปอ (online) 

เต็ม

181

10-11 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

เต็ม

182

12-13 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

เต็ม
ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.เทคนิค

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online
รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

31

1-3 / สิงหาคม / 2565

3,500

 3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

32

18-20 / สิงหาคม / 2565 

3,500

 3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

33

29-31 / สิงหาคม / 2565  

3,500

3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

34

 12-14 / กันยายน / 2565 

3,500

 3,200

หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

35

29 กันยายน - 1 ตุลาคม / 2565 

 3,500

3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

36 

 10-12 / ตุลาคม / 2565 

3,500

 3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

37

27-29 / ตุลาคม / 2565  

3,500

 3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

38

 7-9 / พฤศจิกายน / 2565

3,500

3,200

หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

39

 24-26 / พฤศจิกายน / 2565

3,500

 3,200

หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

40

5-7 / ธันวาคม / 2565 

3,500 

 3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

 

 
 
 

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.บริหาร ENG

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

      18   22-23 / สิงหาคม / 2565    8,500    8,000                  หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)
เต็ม
      19   19-20 / กันยายน / 2565     8,500    8,000               หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)
เต็ม
      20   19-20 / ตุลาคม / 2565    8,500    8,000               หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)
เต็ม
      21 23-24 / พฤศจิกายน / 2565    8,500    8,000                  หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)
เต็ม
      22   21-22 / ธันวาคม / 2565    8,500    8,000                  หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)
เต็ม

  


 

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร คปอ. ENG

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

20

25-26 / กรกฎาคม / 2565

8,500

8,000

                        หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

21

15-16 / สิงหาคม / 2565

8,500

8,000

                    หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

22

29-30 / กรกฎาคม / 2565

8,500

8,000

                    หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

23

12-13 / กันยายน / 2565

8,500

8,000

                        หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

24

26-27 / กันยายน / 2565

8,500

8,000

                        หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

25

10-11 / ตุลาคม / 2565

8,500

8,000

                    หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

26

25-26 / ตุลาคม / 2565

8,500

8,000

                    หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

27

14-15 / พฤศจิกายน / 2565

8,500

8,000

                        หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

28

28-29 / พฤศจิกายน / 2565

8,500

8,000

                        หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

29

12-13 / ธันวาคม / 2565

8,500

8,000

                    หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม
 
 
 
  

 


ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.บริหาร จีน

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

8   10-11 / สิงหาคม / 2565    15,000  14,000               หลักสูตร จป.บริหาร จีน (online) 
เต็ม
9     7-8 / กันยายน / 2565    15,000  14,000               หลักสูตร จป.บริหาร จีน (online) 
เต็ม
10      5-6 / ตุลาคม / 2565    15,000  14,000               หลักสูตร จป.บริหาร จีน (online) 
เต็ม
11  9-10 / พฤศจิกายน / 2565    15,000  14,000               หลักสูตร จป.บริหาร จีน (online) 
เต็ม
12      7-8 / ธันวาคม / 2565    15,000  14,000               หลักสูตร จป.บริหาร จีน (online) 
เต็ม

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการชำระเงิน

เมื่อทราบกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว

ชำระเงินค่าสมัครอบรมพร้อมกับแนบหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทางเว็บไซต์

 


 
สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


บทความ

บทความดีๆเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
จากทีมงาน SAFETYINTHAI


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก


ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS


 

 

ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม SAFETY

 

 


ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาที่ให้บริการอบรมหลักสูตร

เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจาก

หลาย
สถาบันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

 "In-house Training และในแบบ Public Training"  

    โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากล

ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรอง

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

อย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย 

 

เรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน
ภาคเอกชนที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า
โดยได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร
ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
(คปอ.) รวมถึงเรายังมีบริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย
ในการทำงานฯ 
หลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.
สามารถอบรมผ่าน ZOOM / ออนไลน์ได้แล้ว เช่น
หลักสูตรจป.หัวหน้างานออนไลน์ จป.บริหารออนไลน์
คปอ.ออนไลน์ โดยผ่าน ZOOM

  


ภาพบรรยากาศการอบรม


-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรีประกาศมาตรการป้องกัน Covid-19

เนื่องจากการแพร่เชื้อโรคไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งปัจจุบันมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ จึงตระหนักถึงสุขภาพอนามัยของลูกค้าทุกท่าน และจำเป็นต้องมีมาตรการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนี้เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
อย่าลืม!!! เป็นเพื่อนกับเราใน 

เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคา ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ


 


ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 989,028