ตารางอบรมเจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน บริหาร คปอ. เทคนิค-เขตพื้นที่-จป-เทคนิค-อยุธยา-สระบุรี-ลพบุรี-นนทบุรี-ปทุมธานี

หลักสูตร จป อบรม จป หัวหน้างาน อยุธยา จป บริหาร อยุธยา คปอ แผนฝึกอบรมปี 2561/2018 อยุธยา ตารางอบรม จป.หัวหน้างานอบรม จป.บริหารอบรม คปอ.-อยุธยา-ปราจีนบุรี-สมุทรปราการ-นครราชสีมา-ระยอง-ชลบุรี   หลักสูตรอบรม-จป-หัวหน้างาน-จป-บริหาร-คปอ-ชลบุรี-สมุทรปราการ-ระยอง-อยุธยา-โคราช-นครราชสีมาความปลอดภัยอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอบรมจป หัวหน้างานอบรมจป บริหารอบรม จป -อยุธยา-โคราช-อบรมจป หัวหน้างาน-สมุทรปราการอบรมจป หัวหน้างาน สมุทรปราการประจำปี 2561-2018, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน, อบรม จป หัวหน้างาน ราคาถูก อยุธยา  หลักสูตร จป พื้นที่ อยุธยา ตาราง อบรม จป in-house-training 2018, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ จป เทคนิค ชลบุรี ระยอง พลาซ่า 1-2  นครปฐม นนทบุรี เชียงใหม่ ลำพูน เชียงรายแผนฝึกอบรมประจำปี2018-2561 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน จป หัวหน้างาน คปอ จป บริหาร จป เทคนิค จป เทคนิคขั้นสูง ชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี อยุธยา ปราจีน โคราช นครราชสีมา แผนประจำปี 2561-2018 อยุธยา ศูนย์อบรม จป อยุธยา จป หัวหน้างาน จป บริหาร อยุธยา จป เทคนิค คปอ อยุธยา โคราช

โปรแกรมอบรม จป. ปี 2563 (อยุธยา)

สถานที่อบรม : ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

บุคคลทั่วไป : 1,900 บ. สมาชิก : 1,600 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

      

 


รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

10

26-27 / พฤษภาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

11

23-24 / มิถุนายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

12

23-24 / กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

13

24-25 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

14

21-22 / กันยายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

15

26-27 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

16

23-24 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

17

15-16 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

7

 24-25 / กุมภาพันธ์ / 2563

 หลักสูตร จป.บริหาร

8

27-28 / เมษายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร 

9

23-24 / มิถุนายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

10

24-25 / สิงหาคม / 2563 

หลักสูตร จป.บริหาร 

11

26-27 / ตุลาคม / 2563 

หลักสูตร จป.บริหาร 

12

15-16 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

5

26-27 / กุมภาพันธ์ / 2563

หลักสูตร คปอ.

6

29-30 / เมษายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

7

25-26 / มิถุนายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

8

26-27 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

9

28-29 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

10

 17-18 / ธันวาคม / 2563

 หลักสูตร คปอ.


  


 

แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2563/2020 หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน  เขตพื้นที่อยุธยา

อาทิเช่น หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.บริหาร)

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ), 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. เทคนิค)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

 


วีดีโอ ผู้ที่อบรมด้าน จป. จากบริษัท ท๊อปโปรฯ

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย

สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ

ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

"In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 

ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานแรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่าง

ไฟฟ้า โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้า

ที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร

ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในกาทำงาน

(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมีบริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความ

ปลอดภัยในการทำงาน แบบฟอร์มติดต่อ

พื้นที่ อยุธยา


 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของคุณลูกค้าสามารถโทร. PUBLIC TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร : 033-135-009086-369-9225, 098-281-9879

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-234-5669, 063-268-1079

ส่งข้อมูลทาง E-mail : Topprotpd@yahoo.com


หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com 


  Visitors: 782,615