ตารางอบรมเจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน บริหาร คปอ. เทคนิค-เขตพื้นที่-จป-เทคนิค-อยุธยา-สระบุรี-ลพบุรี-นนทบุรี-ปทุมธานี

หลักสูตร จป อบรม จป หัวหน้างาน อยุธยา จป บริหาร อยุธยา คปอ อยุธยา ตารางอบรม จป.หัวหน้างานอบรม จป.บริหารอบรม คปอ.-อยุธยา-ปราจีนบุรี-สมุทรปราการ-นครราชสีมา-ระยอง-ชลบุรี   หลักสูตรอบรม-จป-หัวหน้างาน-จป-บริหาร-คปอ-ชลบุรี-สมุทรปราการ-ระยอง-อยุธยา-โคราช-นครราชสีมาความปลอดภัยอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอบรมจป หัวหน้างานอบรมจป บริหารอบรม จป -อยุธยา-โคราช-อบรมจป หัวหน้างาน-สมุทรปราการอบรมจป หัวหน้างาน สมุทรปราการตารางอบรม จป หัวหน้างาน-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน, อบรม จป หัวหน้างาน ราคาถูก อยุธยา  หลักสูตร จป พื้นที่ อยุธยา ตาราง อบรม จป in-house-training 2023, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ จป เทคนิค ชลบุรี ระยอง พลาซ่า 1-2  นครปฐม นนทบุรี เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย, ด้านความปลอดภัยในการทำงาน จป หัวหน้างาน คปอ จป บริหาร จป เทคนิค จป เทคนิคขั้นสูง ชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี อยุธยา ปราจีน โคราช นครราชสีมา อยุธยา ศูนย์อบรม จป อยุธยา จป หัวหน้างาน จป บริหาร อยุธยา จป เทคนิค คปอ อยุธยา โคราช


 


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

                                       


 บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

ระดับ บริหาร และ คปอ

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน


 

แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2567/2024


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์

 

โปรแกรมอบรมจป.ปี 2567/2024

เขตพื้นที่อยุธยา

 

  

 

            

 

 

 

 


ตารางอบรม จป.หัวหน้างาน ปี 2567/2024


รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

6พฤหัสฯ 6 - ศุกร์ 7 มิ.ย. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานอยุธยา

( โรงแรม RUS Hotel&Convention Ayutthaya )

2,500.- 2,300.-
7อังคาร 2 - พุธ 3 ก.ค. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานอยุธยา

( ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค )

2,500.- 2,300.-
8พฤหัสฯ 15 - ศุกร์ 16 ส.ค. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานอยุธยา

( ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค )

2,500.- 2,300.-
9อังคาร 24 - พุธ 25 ก.ย. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานอยุธยา

( ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค )

2,500.- 2,300.-
10พฤหัสฯ 17 - ศุกร์ 18 ต.ค. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานอยุธยา

( ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค )

2,500.- 2,300.-

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

11 พุธ 6 - พฤหัสฯ 7 พ.ย. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน อยุธยา

( ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค )

2,500.-  2,300.-
12 จันทร์ 2 - อังคาร 3 ธ.ค. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน อยุธยา

( ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค )

2,500.-  2,300.-
ตารางอบรม จป.บริหาร ปี 2567/2024


รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

6จันทร์ 17 - อังคาร 18 มิ.ย. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหารอยุธยา

( โรงแรม RUS Hotel&Convention Ayutthaya )

2,500.- 2,300.-
7พุธ 10 - พฤหัสฯ 11 ก.ค. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหารอยุธยา

( ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค )

2,500.- 2,300.-
8จันทร์ 26 - อังคาร 27 ส.ค. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหารอยุธยา

( ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค )

2,500.- 2,300.-
9พฤหัสฯ 19 - ศุกร์ 20 ก.ย. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหารอยุธยา

( ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค )

2,500.- 2,300.-
10อังคาร 15 - พุธ 16 ต.ค. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหารอยุธยา

( ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค )

2,500.- 2,300.-

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

11 จันทร์ 4 - อังคาร 5 พ.ย. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร อยุธยา

( ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค )

2,500.-  2,300.-
12 ศุกร์ 13 - เสาร์ 14 ธ.ค. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร อยุธยา

( ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค )

2,500.-  2,300.-ตารางอบรม คปอ. ปี 2567/2024

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

7พฤหัสฯ 4 - ศุกร์ 5 ก.ค. 2567
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)อยุธยา

( ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค )

2,500.- 2,300.-
8อังคาร 13 - พุธ 14 ส.ค. 2567
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)อยุธยา

( ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค )

2,500.- 2,300.-
9อังคาร 17 - พุธ 18 ก.ย. 2567
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)อยุธยา

( ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค )

2,500.- 2,300.-
10จันทร์ 28 - อังคาร 29 ต.ค. 2567
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)อยุธยา

( ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค )

2,500.- 2,300.-
11จันทร์ 18 - อังคาร 19 พ.ย. 2567
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)อยุธยา

( ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค )

2,500.- 2,300.-
12พุธ 11 - พฤหัสฯ 12 ธ.ค. 2567
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)อยุธยา

( ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค )

2,500.- 2,300.-
 
 
 
 


 

 

 

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม SAFETY

 

 


ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาที่ให้บริการอบรมหลักสูตร

เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจาก

หลาย
สถาบันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

 "In-house Training และในแบบ Public Training"  

    โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากล

ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรอง

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

อย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย 

  


สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


บทความ

บทความดีๆเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
จากทีมงาน SAFETYINTHAI

ภาพบรรยากาศการอบรม

 
 
 
 

 

 


เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ


อย่าลืม!!! เป็นเพื่อนกับเราใน 

เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคา ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ


 


ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,163,057