ตารางอบรมเขตพื้นที่นครราชสีมา

อบรม จป หัวหน้างาน โคราช อบรมจป บริหาร นครราชสีมา คปอ หลักสูตร จป โคราช ตารางอบรมปี 2564 ตารางอบรม จป.หัวหน้างานอบรม จป.บริหารอบรม คปอ.-อยุธยา-ปราจีนบุรี-สมุทรปราการ-นครราชสีมา-ระยอง-ชลบุรี โคราช หลักสูตรอบรม-จป-หัวหน้างาน-จป-บริหาร-คปอ-ชลบุรี-สมุทรปราการ-ระยอง-อยุธยา-โคราช-นครราชสีมาความปลอดภัยอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอบรมจป หัวหน้างานอบรมจป บริหารอบรม จป -อยุธยา-โคราช-อบรมจป หัวหน้างาน-สมุทรปราการอบรมจป หัวหน้างาน สมุทรปราการ, ศูนย์อบรม จป ด้านความปลอดภัย โคราช ราคาถูก จป หัวหน้างาน นครราชสีมา หลักสูตรความปลอดภัย โคราช หลักสูตร จป ราคาถูก ประจำปี 2561-2018 จป บริหาร คปอ โคราช , ตารางอบรม จป หัวหน้างาน-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานตาราง อบรม จป in-house-training 2018, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ จป เทคนิค ชลบุรี ระยอง พลาซ่า 1-2  นครปฐม นนทบุรี เชียงใหม่ ลำพูน เชียงรายด้านความปลอดภัยในการทำงาน จป หัวหน้างาน คปอ จป บริหาร จป เทคนิค จป เทคนิคขั้นสูง ชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี อยุธยา ปราจีน โคราช นครราชสีมา 


โปรแกรมอบรม จป. ปี 2564/2021 (นครราชสีมา)ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

(ราคาไม่รวมVAT)

สมัครอบรม

1

3-4 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน(online)

1,000

เต็ม

2

5-6 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน(online)

1,000

เต็ม

3

8-9 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน(online)

1,000

เต็ม

3.1

8-9 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน(online)

1,000

เต็ม

3.2

15-16 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน(online)

1,000

เต็ม

4

18-19 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน(online)

1,000

เต็ม

5

22-23 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน(online)

1,000

เต็ม

5.1

22-23 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน(online)

1,000

เต็ม

5.2

24-25 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน(online)

1,000

เต็ม

6

3-4 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน(online)

1,000

6.1

3-4 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน(online)

1,000

6.2

5-6 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน(online)

1,000

6.3

8-9 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน(online)

1,000

7

9-10 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน(online)

1,000

7.1

10-11 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน(online)

1,000

8

15-16 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน(online)

1,000

9

18-19 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน(online)

1,000

10

23-24 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน(online)

1,000

10.1

24-25 / มีนาคม 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน(online)

1,000

11

29-30 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน(online)

1,000

1

15-16 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร(online)

1,000

เต็ม

1.1

18-19 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร(online)

1,000

เต็ม

2

22-23 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร(online)

1,000

เต็ม

2.1

24-25 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร(online)

1,000

เต็ม

2.2

1-2 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร(online)

1,000

2.3

8-9 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร(online)

1,000

3

9-10 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร(online)

1,000

3.2

15-16 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร(online)

1,000

4

18-19 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร(online)

1,000

5

23-24 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร(online)

1,000

6

25-26 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร(online)

1,000

1

10-11 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร คปอ(online)

1,000

เต็ม

1.1

15-16 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร คปอ(online)

1,000

เต็ม

2

17-18 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร คปอ(online)

1,000

เต็ม

2.2

22-23 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร คปอ(online)

1,000

เต็ม

2.3

24-25 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร คปอ(online)

1,000

เต็ม

3

1-2 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร คปอ(online)

1,000

3.2

8-9 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร คปอ(online)

1,000

4

11-12 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร คปอ(online)

1,000

เต็ม

4.1

15-16 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร คปอ(online)

1,000

4.2

17-18 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร คปอ(online)

1,000

4.3

22-23 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร คปอ(online)

1,000

4.4

24-25 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร คปอ(online)

1,000

4.5

29-30 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร คปอ(online)

1,000

5

31 / มีนาคม - 1 / เมษยน / 2564

หลักสูตร คปอ(online)

1,000

1

15-17 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.เทคนิค(online)

1,500

เต็ม

1.1

15-17 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.เทคนิค(online)

2,000

2

29-31 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.เทคนิค(online)

2,000

1

22-23 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร (ENG)(online)

8,000

เต็ม

2

11-12 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร (ENG)(online)

8,000

3

29-30 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร (ENG)(online)

8,000เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับหัวหน้างาน

สถานที่อบรม : โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ (เจ้าพระยาอินน์) จ.นครราชสีมา

บุคคลทั่วไป : 2,300 บ. สมาชิก : 2,100 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

            

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

19

11-12 / มกราคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

20

22-23 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน


21

15-16 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

22

1-2 / เมษายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

23

24-25 / พฤษภาคม /2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

24

28-29 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

25

19-20 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

26

23-24 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

27

13-14 / กันยายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

28

18-19 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

29

29-30 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับบริหาร

สถานที่อบรม : โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ (เจ้าพระยาอินน์) จ.นครราชสีมา

บุคคลทั่วไป : 2,300 บ. สมาชิก : 2,100 บ.(ราคาไม่รวมVAT)

 

            

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

14

22-23 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

15

1-2 / เมษายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

16

28-29 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

17

23-24 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

18

18-19 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

19

29-30 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

 

 

คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ

 (คปอ.)

สถานที่อบรม : โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ (เจ้าพระยาอินน์) จ.นครราชสีมา

บุคคลทั่วไป : 2,300 บ. สมาชิก : 2,100 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

            

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

14

24-25 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร คปอ.

15

30-31 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

16

30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564

หลักสูตร คปอ.

17

25-26 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

18

20-21 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

19

1-2 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

 

 

  


 

แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2564/2021 หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน  เขตพื้นที่นครราชสีมา(โคราช)

อาทิเช่น หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.บริหาร)

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ), 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. เทคนิค)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

 


มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19 

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา

 

 
 วีดีโอ ผู้ที่อบรมด้าน จป. จากบริษัท ท๊อปโปรฯ

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย

สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ

ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

"In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 

ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานแรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่าง

ไฟฟ้า โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้า

ที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร

ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในกาทำงาน

(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมีบริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความ

ปลอดภัยในการทำงาน  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของคุณลูกค้าสามารถโทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร : 033-135-009086-369-9225, 098-281-9879

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-234-5669, 063-268-1079

ส่งข้อมูลทาง E-mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719

 

  Visitors: 845,755