หลักสูตรอบรม : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) ณ HRD ESIE CENTER จ.ชลบุรี (วันที่ 20 ม.ค 2560)

หลักสูตรอบรม : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) ณ HRD ESIE CENTER จ.ชลบุรี (วันที่ 20 ม.ค 2560)
Visitors: 1,050,325