หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Production and Improvement)

หลักการและเหตุผล           

องค์กรของท่านยังทำงานที่เหนื่อยหนัก แต่ได้ผลงานไม่คุ้มค่า มีการยึดติดกับวิธีการทำงานแบบเดิม ๆ โดยไม่คิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอบรมพัฒนาพนักงาน หากเป็นเช่นนั่นแสดงว่าในองค์กรของท่านไม่ รู้จัก ไคเซ็นและไม่ได้นำไคเซ็นมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในองค์กร ซึ่งหากองค์กรได้นำเอาวิธีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องมาใช้แล้วปัญหาในการทำงานจะเกิดความผิดพลาดน้อยลง

ดังนั้น หลักสูตร การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ( KAIZEN)” จึงเป็นเหมือนเข็มทิศชี้ให้องค์กรเห็นถึง การเพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการผลิต แนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน เพื่อหยุด ลด และเปลี่ยนแปลง วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพราะไคเซ็นจะบอกให้ท่านรู้ว่ายังคงมี เรื่องที่ควรทำแต่ยังไม่ได้ทำ” อยู่อีกมากในกระบวนการทำงานในองค์กรของท่าน

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการปรับปรุงงานทั่วทั้งองค์กร ( KAIZEN)

2. ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึงเทคนิคและเครื่องมือที่จะช่วยให้การปรับปรุงงานแบบไคเซ็นให้ประสบผลสำเร็จและสามารถนำมาใช้กับองค์กรได้จริง

3. ผู้เข้าอบรมจะมองเห็นปัญหาและแนวทางการปรับปรุงงานแบบไคเซ็นด้วยตัวเอง เพื่อนมาใช้ในองค์กรได้อย่างถูกต้องและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ

          เนื้อหาหลักสูตร

1. ไคเซ็น (Kaizen) คืออะไร?

2. หลักการและข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน

3. ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงาน

4. เทคนิคในการมองปัญหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด

5. เทคนิค การเพิ่มผลผลิต แก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงงานโดยความคิดสร้างสรรค์

6. Workshop ไคเซ็น (Kaizen)

 

วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ                   

วิธีการอบรม:    :  การบรรยาย สลับกิจกรรม  Workshop    

ผู้เข้าร่วมอบรม : :  ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทั่วไป

ระยะเวลา        : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

 

** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 816,072