>กิจกรรมเพื่อสังคม

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ เติมรัก เติมความรู้ เพื่ออนาคตของเด็กไทย 

บริษัท Top Professional And Development เปิดโอกาสให้ โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ
ที่มีความต้องการหนังสือสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ เติมรัก เติมความรู้ เพื่ออนาคตเด็กไทย ปีที่ 1
เพื่อเสริมทักษะด้านการอ่านให้กับเด็กๆ
 
*วันที่เปิดรับสมัคร*
เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - วันที่ 31 สิงหาคม 2562
 
กติกาการเข้าร่วมโครงการ
1.ต้องเป็นโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
2.เป็นโรงเรียนที่มีความขาดแคลน และมีความจำเป็นต้องการได้รับหนังสือให้กับเด็กๆในโรงเรียน
3.ให้โรงเรียนเขียนบอกเล่าถึงความจำเป็นของโรงเรียนในการขอรับหนังสือพร้อมแนบรูปถ่ายเพื่อประกอบการพิจราณา
 
**ผลการตัดสินโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกระบวนการพิจารณาภายในของ
บริษัท Top Professional And Development เป็นสำคัญและถือเป็นที่สิ้นสุด**
 
***ประกาศผลการตัดสินบนทาง Facebook : Safetyinthai.com 
และ Facebook : Top Professional And Developmentภายในวันที่ 20 กันยายน 2562***
 
โรงเรียนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
Facebook : Safetyinthai.com I Facebook : Top Professional And Development
หรือส่งมาที่ Email : Kaoroynisa@gmail.com
ร่วมทำ CSR เพื่อสังคม โดยทางบริบัท ท๊อปโปรฯได้เข้าร่วมกิจกรรมและการบริจาคเพื่อสังคมโดยตลอดและได้บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อความโปร่งใสและตรงไปตรงมา บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจ และวิชาชีพตลอดปี 2017 ที่ผ่านมา

เข้าร่วมบริจาคทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ณ โรงเรียนบ้านดงนา

เข้าร่วมบริจาคทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ณ โรงเรียนบ้านโหง่นขาม

Visitors: 1,149,127