ตารางอบรมจปเขตพื้นที่ขอนแก่น

อบรม จป หัวหน้างาน  ขอนแก่น  อบรม จป บริหาร ขอนแก่น อบรม คปอ ขอนแก่น ซึ่งจัดอบรม จป ขอนแก่น เรียนเชิญคุณลูกค้า อบรม สัมมนา จป ขอนแก่น แผนอบรมเขตพื้นที่ขอนแก่นปี 2565 ตารางอบรมเขตพื้นที่ขอนแก่น จป.หัวหน้างาน ขอนแก่น, สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949 หรือ 086-3699225 อบรมเขตพื้นที่ขอนแก่น จป.บริหาร ขอนแก่น  อบรม คปอ ขอนแก่น จป เทคนิค ขอนแก่น ราคาถูก อบรม จป อบรมมีส่วนลดมากมาย ของแถมมากมาย ด้านความปลอดภัย ขอนแก่น จป หัวหน้างาน ขอนแก่น มีกิจกรรมให้สนุก อบรม ขอนแก่นอบรมเขตพื้นที่ขอนแก่น อบรมจป ขอนแก่น คปอ.-อยุธยา-ปราจีนบุรี-สมุทรปราการ-นครราชสีมา-ระยอง-ชลบุรี-ขอนแก่น หลักสูตรอบรม-จป-หัวหน้างาน-จป-บริหาร-คปอ-ขอนแก่น-ชลบุรี-สมุทรปราการ-ระยอง-อยุธยา-โคราช-นครราชสีมา, ทางความปลอดภัย ขอนแก่นอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ขอนแก่นอบรมจป ขอนแก่น อบรม จปหัวหน้างาน ขอนแก่น อบรมจป บริหาร ขอนแก่นอบรม จป ขอนแก่น-อยุธยา-โคราช จป ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน อรมจป หัวหน้างาน ขอนแก่น -อบรมจป.บริหาร ขอนแก่น ศูนย์อบรม จป มาตรฐาน แรงงาน ขอนแก่น ศูนย์รวมทดสอบ ด้านปลอดภัยในการทำงาน ขอนแก่น เชียงใหม่ แผนฝึกอบรม จป 2565 ราคาถูก ขอนแก่น อบรม จป หัวหน้างาน หลักสูตร จป บริหาร คปอ ขอนแก่น 

 

โปรแกรมอบรมจป.ปี 2565/2022

เขตพื้นที่ขอนแก่น

 อบรมออนไลน์


อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนหลักสูตรออนไลน์
ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิม ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้ตามสะดวก

ด้วยระบบภาพและเสียงคมชัดสูง Full HD อีกด้วย

 

 

                     

 

 

 


 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

218

12-13 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

219

14-15 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

220

17-18 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

221

19-20 / ตุลาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
222

21-22 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
223

24-25 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
224

26-27/  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
225

28-29 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
226

31-1 /  พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

227

2-3 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

228

4-5 /  พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

229

7-8 /  พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

230

9-10 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

231

11-12 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

232

14-15 / พฤศจิกายน/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
233

16-17 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
234

18-19 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
235

21-22/ พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
236

23-24 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
237

25-26 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

238

28-29 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

239

30-1 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

240

2-3 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

241

5-6 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

242

7-8 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

243

9-10 / ธันวาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
244

12-13 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
245

14-15 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
246

16-17/  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
247

19-20 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
 
 


 


ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.บริหาร

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

180

12-13 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
181

14-15 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
182

17-18/ ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
183

19-20 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
184

21-22 / ตุลาคม/ 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
185

24-25 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
186

26-27 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

187

31-1 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

188

2-3 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

189

4-5 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

190

7-8 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
191

9-8 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
192

11-12 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
193

14-15 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
194

16-17/ พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
195

18-19 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
196

21-22 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
197

23-24 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
198

28-29 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

199

30-1 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

200

2-3 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

201

5-6 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

202

7-8 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
203

9-10 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
204

12-13 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
205

14-15 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
206

16-17/ ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
207

19-20 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

 
 

 ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร คปอ.

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

208

12-13 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

209

14-15 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด
210

17-18 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด
211    19-20 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

212

21-22 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

213

24-25 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

214

    26-27 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

215

28-29 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

216

30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน

/ 2565

 1,500

 1,000

 หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

217

2-3 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

218

4-5 / พฤศจิกายน / 2565 

 1,500 

1,000 

หลักสูตร คปอ (online) 

ปิด

219

7-8 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

220

9-10 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

221

11-12 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

222

14-15 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

223

16-17 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

224

18-19 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด
225

21-22 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด
226 23-24 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

227

25-26 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

228

28-29 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

229

30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

230

2-3 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

231

5-6 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

232

7-8 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

233

9-10 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

234

12-13 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด
235

14-15 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด
236 16-17 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

237

19-20 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.เทคนิค

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online
รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

37

27-29 / ตุลาคม / 2565  

3,500

 3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

ปิด

38

 7-9 / พฤศจิกายน / 2565

3,500

3,200

หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

ปิด

39

 24-26 / พฤศจิกายน / 2565

3,500

 3,200

หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

ปิด

40

5-7 / ธันวาคม / 2565 

3,500 

 3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

ปิด

 

 
 
 

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.บริหาร ENG

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

      20   19-20 / ตุลาคม / 2565    8,500    8,000               หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)
ปิด
      21 23-24 / พฤศจิกายน / 2565    8,500    8,000                  หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)
ปิด
      22   21-22 / ธันวาคม / 2565    8,500    8,000                  หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)
ปิด

   

 

 


ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร คปอ. ENG

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

26

25-26 / ตุลาคม / 2565

8,500

8,000

                    หลักสูตร คปอ. ENG (online)
ปิด

27

14-15 / พฤศจิกายน / 2565

8,500

8,000

                        หลักสูตร คปอ. ENG (online)
ปิด

28

28-29 / พฤศจิกายน / 2565

8,500

8,000

                        หลักสูตร คปอ. ENG (online)
ปิด

29

12-13 / ธันวาคม / 2565

8,500

8,000

                    หลักสูตร คปอ. ENG (online)
ปิด
 
 

 
 

 


ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.บริหาร จีน

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

11  9-10 / พฤศจิกายน / 2565    15,000  14,000               หลักสูตร จป.บริหาร จีน (online) 
ปิด
12      7-8 / ธันวาคม / 2565    15,000  14,000               หลักสูตร จป.บริหาร จีน (online) 
ปิด

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการชำระเงิน

เมื่อทราบกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว

ชำระเงินค่าสมัครอบรมพร้อมกับแนบหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทางเว็บไซต์

 


 

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


บทความ

บทความดีๆเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
จากทีมงาน SAFETYINTHAI


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS 

 

ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม SAFETY

 

 


ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาที่ให้บริการอบรมหลักสูตร

เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจาก

หลาย
สถาบันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

 "In-house Training และในแบบ Public Training"  

    โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากล

ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรอง

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

อย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย 

 

เรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน
ภาคเอกชนที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า
โดยได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร
ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
(คปอ.) รวมถึงเรายังมีบริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย
ในการทำงานฯ 
หลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.
สามารถอบรมผ่าน ZOOM / ออนไลน์ได้แล้ว เช่น
หลักสูตรจป.หัวหน้างานออนไลน์ จป.บริหารออนไลน์
คปอ.ออนไลน์ โดยผ่าน ZOOM

  


ภาพบรรยากาศการอบรม


-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรีประกาศมาตรการป้องกัน Covid-19

เนื่องจากการแพร่เชื้อโรคไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งปัจจุบันมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ จึงตระหนักถึงสุขภาพอนามัยของลูกค้าทุกท่าน และจำเป็นต้องมีมาตรการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนี้เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ


อย่าลืม!!! เป็นเพื่อนกับเราใน 

เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคา ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ


 


ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,050,330