ตารางอบรมจปเขตพื้นที่ขอนแก่น

อบรม จป หัวหน้างาน  ขอนแก่น  อบรม จป บริหาร ขอนแก่น อบรม คปอ ขอนแก่น ซึ่งจัดอบรม จป ขอนแก่น เรียนเชิญคุณลูกค้า อบรม สัมมนา จป ขอนแก่น แผนอบรมเขตพื้นที่ขอนแก่นปี 2567 ตารางอบรมเขตพื้นที่ขอนแก่น จป.หัวหน้างาน ขอนแก่น, สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949 หรือ 086-3699225 อบรมเขตพื้นที่ขอนแก่น จป.บริหาร ขอนแก่น  อบรม คปอ ขอนแก่น จป เทคนิค ขอนแก่น ราคาถูก อบรม จป อบรมมีส่วนลดมากมาย ของแถมมากมาย ด้านความปลอดภัย ขอนแก่น จป หัวหน้างาน ขอนแก่น มีกิจกรรมให้สนุก อบรม ขอนแก่นอบรมเขตพื้นที่ขอนแก่น อบรมจป ขอนแก่น คปอ.-อยุธยา-ปราจีนบุรี-สมุทรปราการ-นครราชสีมา-ระยอง-ชลบุรี-ขอนแก่น หลักสูตรอบรม-จป-หัวหน้างาน-จป-บริหาร-คปอ-ขอนแก่น-ชลบุรี-สมุทรปราการ-ระยอง-อยุธยา-โคราช-นครราชสีมา, ทางความปลอดภัย ขอนแก่นอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ขอนแก่นอบรมจป ขอนแก่น อบรม จปหัวหน้างาน ขอนแก่น อบรมจป บริหาร ขอนแก่นอบรม จป ขอนแก่น-อยุธยา-โคราช จป ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน อรมจป หัวหน้างาน ขอนแก่น -อบรมจป.บริหาร ขอนแก่น ศูนย์อบรม จป มาตรฐาน แรงงาน ขอนแก่น ศูนย์รวมทดสอบ ด้านปลอดภัยในการทำงาน ขอนแก่น เชียงใหม่ แผนฝึกอบรม จป 2567 ราคาถูก ขอนแก่น อบรม จป หัวหน้างาน หลักสูตร จป บริหาร คปอ ขอนแก่น 

 
สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

 

 บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

ระดับ บริหาร และ คปอ

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน

 แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2567/2024 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์

 

โปรแกรมอบรมจป.ปี 2567/2024

เขตพื้นที่ขอนแก่น

 

 

 


            

 

  

 

 

ตารางอบรม จป.หัวหน้างาน ปี 2567/2024

 
 
 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

6ศุกร์ 21 - เสาร์ 22 มิ.ย. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานขอนแก่น

( โรงแรมเลอ แคสเซีย (Le Cassia) จ.ขอนแก่น )

2,500.- 2,300.-
7จันทร์ 8 - อังคาร 9 ก.ค. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานขอนแก่น

( Nadee 10 Resort & Hotel )

2,200.-2,500 1,900.-
8ศุกร์ 30 - เสาร์ 31 ส.ค. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานขอนแก่น

( Nadee 10 Resort & Hotel )

2,200.-2,500 1,900.-
9พุธ 18 - พฤหัสฯ 19 ก.ย. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานขอนแก่น

( Nadee 10 Resort & Hotel )

2,200.-2,500 1,900.-
10ศุกร์ 11 - เสาร์ 12 ต.ค. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานขอนแก่น

( Nadee 10 Resort & Hotel )

2,200.-2,500 1,900.-

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

11 จันทร์ 4 - อังคาร 5 พ.ย. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ขอนแก่น

( Nadee 10 Resort & Hotel )

2,200.-2,500  1,900.-
12 ศุกร์ 20 - เสาร์ 21 ธ.ค. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ขอนแก่น

( Nadee 10 Resort & Hotel )

2,200.-2,500  1,900.-

 

 

ตารางอบรม จป.บริหาร ปี 2567/2024

 
 
 
 
 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

6จันทร์ 17 - อังคาร 18 มิ.ย. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหารขอนแก่น

( โรงแรมเลอ แคสเซีย (Le Cassia) จ.ขอนแก่น )

2,500.- 2,300.-
7พุธ 10 - พฤหัสฯ 11 ก.ค. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหารขอนแก่น

( Nadee 10 Resort & Hotel )

2,200.-2,500 1,900.-
8จันทร์ 26 - อังคาร 27 ส.ค. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหารขอนแก่น

( Nadee 10 Resort & Hotel )

2,200.-2,500 1,900.-
9จันทร์ 16 - อังคาร 17 ก.ย. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหารขอนแก่น

( Nadee 10 Resort & Hotel )

2,200.-2,500 1,900.-
10พุธ 9 - พฤหัสฯ 10 ต.ค. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหารขอนแก่น

( Nadee 10 Resort & Hotel )

2,200.-2,500 1,900.-

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

11 พุธ 6 - พฤหัสฯ 7 พ.ย. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ขอนแก่น

( Nadee 10 Resort & Hotel )

2,200.-2,500  1,900.-
12 พุธ 18 - พฤหัสฯ 19 ธ.ค. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ขอนแก่น

( Nadee 10 Resort & Hotel )

2,500.-  2,300.-ตารางอบรม คปอ. ปี 2567/2024

 


รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

6พุธ 19 - พฤหัสฯ 20 มิ.ย. 2567
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)ขอนแก่น

( โรงแรมเลอ แคสเซีย (Le Cassia) จ.ขอนแก่น )

2,500.- 2,300.-
7ศุกร์ 12 - เสาร์ 13 ก.ค. 2567
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)ขอนแก่น

( Nadee 10 Resort & Hotel )

2,200.-2,500 1,900.-
8พุธ 28 - พฤหัสฯ 29 ส.ค. 2567
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)ขอนแก่น

( Nadee 10 Resort & Hotel )

2,200.-2,500 1,900.-
9ศุกร์ 20 - เสาร์ 21 ก.ย. 2567
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)ขอนแก่น

( Nadee 10 Resort & Hotel )

2,200.-2,500 1,900.-
10จันทร์ 7 - อังคาร 8 ต.ค. 2567
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)ขอนแก่น

( Nadee 10 Resort & Hotel )

2,200.-2,500 1,900.-

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

11 ศุกร์ 8 - เสาร์ 9 พ.ย. 2567 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) ขอนแก่น

( Nadee 10 Resort & Hotel )

2,200.-2,500  1,900.-
12 จันทร์ 16 - อังคาร 17 ธ.ค. 2567 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) ขอนแก่น

( Nadee 10 Resort & Hotel )

2,200.-2,500  1,900.-
 

 

 

 

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม SAFETY

 

 


ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาที่ให้บริการอบรมหลักสูตร

เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจาก

หลาย
สถาบันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

 "In-house Training และในแบบ Public Training"  

    โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากล

ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรอง

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

อย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย 

 


 


สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


บทความ

บทความดีๆเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
จากทีมงาน SAFETYINTHAIภาพบรรยากาศการอบรม


เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆอย่าลืม!!! เป็นเพื่อนกับเราใน 

เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคา ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ


 ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,163,470