ตารางอบรมจปเขตพื้นที่เชียงใหม่

อบรม จป หลักสูตร จป หัวหน้างาน เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง อบรม จป. บริหาร อบรม คปอ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน อบรม จป สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 086-3699225 หรือ 097-2370949, 091-2345669 จป เชียงใหม่ ตารางอบรม จป ปี 2564-2021 เชียงใหม่ ตารางอบรม จป. หัวหน้างานอบรม จป.บริหารอบรม คปอ. เชียงใหม่ อบรม จป รูปแบบ in-house และ public training  -อยุธยา-ปราจีนบุรี-สมุทรปราการ-นครราชสีมา-ระยอง-ชลบุรี ระยอง มาบตาพุด สงขลา หัวหิน กรุงเทพ ลำพูน เชียงใหม่ อบรม จป เชียงใหม่ หลักสูตรอบรม-จป-หัวหน้างาน-จป-บริหาร-คปอ-ชลบุรี-สมุทรปราการ-ระยอง-อยุธยา-โคราช-นครราชสีมาความปลอดภัยอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอบรมจป หัวหน้างานอบรมจป บริหารอบรม จป -อยุธยา-โคราช-อบรมจป หัวหน้างาน-สมุทรปราการอบรมจป หัวหน้างาน สมุทรปราการประจำปี 2564, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานตาราง อบรม จป in-house-training 2021 เชียงใหม่่, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ จป เทคนิค ชลบุรี ระยอง พลาซ่า 1-2  นครปฐม นนทบุรี เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ด้านความปลอดภัยในการทำงาน จป หัวหน้างาน คปอ จป บริหาร จป เทคนิค จป เทคนิคขั้นสูง ชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี อยุธยา ปราจีน โคราช นครราชสีมา 

  

 

โปรแกรมอบรมจป.ปี 2565/2022

เขตพื้นที่เชียงใหม่

 อบรมออนไลน์

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน


อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนหลักสูตรออนไลน์
ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิม ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้ตามสะดวก

ด้วยระบบภาพและเสียงคมชัดสูง Full HD อีกด้วย

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 


  

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

170

20-21 /  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

เต็ม
171

22-23/  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

172

24-25 /  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

เต็ม
173

27-28 /  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

174

28-29 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

175

1-2 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

176

4-5 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

177

6-7 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

178

8-9 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

179

11-12 /  กรกฎาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

180

13-14 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

181

15-16 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

182

18-19/  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

183

20-21 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

184

22-23 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

185

25-26 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

186

27-28 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

187

1-2 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

188

3-4 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

189

5-6 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

190

8-9 / สิงหาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

191

10-11 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

192

12-13 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

193

15-16/  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

194

17-18 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

195

19-20 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

196

22-23 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

197

24-25 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

198

26-27 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

199

29-30 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

200

31-1 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

201

2-3 /  กันยายน/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

202

5-6 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

203

7-8 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

204

9-10/  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

205

12-13 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

206

14-15 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

207

16-17 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

208

19-20 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

209

21-22 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

210

23-24 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

211

26-27 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

212

28-29 /  กันยายน/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

213

30-1 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

214

3-4 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

215

5-6 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

216

7-8 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

217

10-11 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

218

12-13 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

219

14-15 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

220

17-18 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

221

19-20 / ตุลาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

222

21-22 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

223

24-25 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

224

26-27/  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

225

28-29 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

226

31-1 /  พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

227

2-3 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

228

4-5 /  พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

229

7-8 /  พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

230

9-10 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

231

11-12 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

232

14-15 / พฤศจิกายน/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

233

16-17 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

234

18-19 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

235

21-22/ พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

236

23-24 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

237

25-26 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

238

28-29 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

239

30-1 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

240

2-3 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

241

5-6 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

242

7-8 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

243

9-10 / ธันวาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

244

12-13 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

245

14-15 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

246

16-17/  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

247

19-20 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

 
 


 
ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.บริหาร

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

134

20-21 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม
135

22-23 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม
136

24-25 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

137

27-28 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

138

29-30 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

139

1-2 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

140

4-5 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

141

6-7 /กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

142

8-9 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

143

11-12 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

144

13-14 /กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

145

15-16 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

146

18-19 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

147

20-21 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

148

22-23 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

149

25-26 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

150

27-28 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

151

1-2 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

152

3-4 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

153

5-6 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

154

8-9 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

155

10-11 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

156

12-13 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

157

15-16 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

158

17-18 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

159

19-20 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

160

22-23 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

161

24-25 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

162

29-30 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

163

31-1 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

164

2-3 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

165

5-6 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

166

7-8 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

167

9-10 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

168

12-13 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

169

14-15 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

170

16-17/ กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

171

19-20 / กันยายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

172

21-22 / กันยายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

173

26-27 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

174

28-29 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

175

30-1 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

176

3-4 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

177

5-6 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

178

7-8 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

179

10-11 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

180

12-13 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

181

14-15 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

182

17-18/ ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

183

19-20 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

184

21-22 / ตุลาคม/ 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

185

24-25 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

186

26-27 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

187

31-1 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

188

2-3 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

189

4-5 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

190

7-8 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

191

9-8 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

192

11-12 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)