ตารางอบรมจปเขตพื้นที่ระยอง(มาบตาพุด)

อบรม จป ตารางอบรม จป.หัวหน้างานอบรม จป.บริหารอบรม คปอ.-อยุธยา-ปราจีนบุรี-สมุทรปราการ-นครราชสีมา-ระยอง-ระยอง(มาบตาพุด)-ชลบุรี-สงขลา-กทม.-หัวหิน-เชียงใหม่-ขอนแก่น-ลำพูน  หลักสูตรอบรม-จป-หัวหน้างาน-จป-บริหาร-คปอ-ชลบุรี-สมุทรปราการ-ระยอง-อยุธยา-โคราช-นครราชสีมาความปลอดภัยอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอบรมจป หัวหน้างานอบรมจป บริหารอบรม จป -อยุธยา-โคราช-อบรมจป หัวหน้างาน-สมุทรปราการอบรมจป หัวหน้างาน สมุทรปราการประจำปี 2565-2022, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานตาราง อบรม จป in-house-training , ตารางอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ จป เทคนิค ชลบุรี ระยอง  นครปฐม นนทบุรี เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ด้านความปลอดภัยในการทำงาน จป หัวหน้างาน คปอ จป บริหาร จป เทคนิค จป เทคนิคขั้นสูง ชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี อยุธยา ปราจีน โคราช นครราชสีมา  ลพบุรี

 

 

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 


ระดับ จป.หัวหน้างาน   จป.บริหาร   จป.เทคนิค  


คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน
 

แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2567/2024 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์

 

 

                  

 

 

ตารางอบรม จป.หัวหน้างาน ระยอง ปี 2567/2024

 
 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

 หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

12จันทร์ 8 - อังคาร 9 ก.ค. 2567เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานระยอง

( โรงแรมอีสพาน่า (Eastpana Hotel) )

2,900.- 2,700.-
14พุธ 7 - พฤหัสฯ 8 ส.ค. 2567เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานระยอง

( โรงแรมอีสพาน่า (Eastpana Hotel) )

2,900.- 2,700.-
16พุธ 4 - พฤหัสฯ 5 ก.ย. 2567เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานระยอง

( โรงแรมอีสพาน่า (Eastpana Hotel) )

2,900.- 2,700.-
18พุธ 9 - พฤหัสฯ 10 ต.ค. 2567เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานระยอง

( โรงแรมอีสพาน่า (Eastpana Hotel) )

2,900.- 2,700.-

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

20ศุกร์ 8 - เสาร์ 9 พ.ย. 2567เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานระยอง

( โรงแรมอีสพาน่า (Eastpana Hotel) )

2,900.- 2,700.-
22ศุกร์ 6 - เสาร์ 7 ธ.ค. 2567เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานระยอง

( โรงแรมอีสพาน่า (Eastpana Hotel) )

2,900.- 2,700.-


ตารางอบรม จป.บริหาร ระยอง ปี 2567/2024

 
 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

7พุธ 10 - พฤหัสฯ 11 ก.ค. 2567เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหารระยอง

( โรงแรมอีสพาน่า (Eastpana Hotel) )

2,900.- 2,700.-
8ศุกร์ 9 - เสาร์ 10 ส.ค. 2567เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหารระยอง

( โรงแรมอีสพาน่า (Eastpana Hotel) )

2,900.- 2,700.-
9จันทร์ 2 - อังคาร 3 ก.ย. 2567เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหารระยอง

( โรงแรมอีสพาน่า (Eastpana Hotel) )

2,900.- 2,700.-
10อังคาร 1 - พุธ 2 ต.ค. 2567เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหารระยอง

( โรงแรมอีสพาน่า (Eastpana Hotel) )

2,900.- 2,700.-

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

11พุธ 6 - พฤหัสฯ 7 พ.ย. 2567เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหารระยอง

( โรงแรมอีสพาน่า (Eastpana Hotel) )

2,900.- 2,700.-
12จันทร์ 2 - อังคาร 3 ธ.ค. 2567เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหารระยอง

( โรงแรมอีสพาน่า (Eastpana Hotel) )

2,900.- 2,700.-
 


ตารางอบรม คปอ. ระยอง ปี 2567/2024

 


รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

15พฤหัสฯ 22 - ศุกร์ 23 ส.ค. 2567คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)ระยอง

( โรงแรมอีสพาน่า (Eastpana Hotel) )

2,900.- 2,700.-
16พฤหัสฯ 19 - ศุกร์ 20 ก.ย. 2567คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)ระยอง

( โรงแรมอีสพาน่า (Eastpana Hotel) )

2,900.- 2,700.-
18จันทร์ 7 - อังคาร 8 ต.ค. 2567คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)ระยอง

( โรงแรมอีสพาน่า (Eastpana Hotel) )

2,900.- 2,700.-
20จันทร์ 4 - อังคาร 5 พ.ย. 2567คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)ระยอง

( โรงแรมอีสพาน่า (Eastpana Hotel) )

2,900.- 2,700.- 

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม SAFETY

 

 


ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาที่ให้บริการอบรมหลักสูตร

เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจาก

หลาย
สถาบันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

 "In-house Training และในแบบ Public Training"  

    โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากล

ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรอง

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

อย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย 

 

 

  

 

 


สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม

เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 

บทความ

บทความดีๆเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
จากทีมงาน SAFETYINTHAIภาพบรรยากาศการอบรม

 

 

 

 

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

อย่าลืม!!! เป็นเพื่อนกับเราใน 

เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคา ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ

 


ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,163,057