พ.ร.บ คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

 

 

*Update* พ.ร.บ คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

 

 

 

 

 

 

                             ลากิจ (ธุระจำเป็น) ได้ค่าจ้าง 3 วันทำงานต่อปี

 

 

 

 

                               ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ ลาก่อนคลอดได้ 98 วัน

 

 

 

 

                                กรณีนายจ้างมีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนนิติบุคคล ากลูกจ้างไม่ยินยอมจะได้รับค่า

                              ชดเชยพิเศษ โดยทำงานมา ครบ 20 ปี ได้รับค่าชดเชยพิเศษ 400 วัน

 

 

 

 

                               กรณีเลิกจ้างได้รับค่าชดเชยรูปแบบใหม่

                             อัตราที่ 1 / 120 วันขึ้นไป - ไม่ถึง 1 ปี 30 วัน

                             อัตราที่ 2 / 1 ปีขึ้นไป - ไม่ถึง 3 ปี 90 วัน

                             อัตราที่ 3 / 3 ปีขึ้นไป - ไม่ถึง 6 ปี 180 วัน

                             อัตราที่ 4 / 6 ปีขึ้นไป - ไม่ถึง 10 ปี 240 วัน

                             อัตราที่ 5 / 10 ปีขึ้นไป - ไม่ถึง 20 ปี 300 วัน

                             อัตราที่ 6 ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 400 วัน      

 

 

 

 

                                  กรณีย้ายสถานประกอบการไปที่อื่น

                             หากลูกจ้างไม่ตามไปสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้ สิทธิชดเชยตาม 6 อัตรา

 

 

 

                                                 กรณีตอบแทนหากนายจ้างไม่จ่ายค่าตอบแทน

                            ถ้าทำงานเกินเวลาปกติ ไปฟ้องขอจะได้ดอกเบี้ยสูงถึง 15% ต่อปี

 

 

                                                 ให้สิทธิเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย

                             งานเท่าเทียมกันต้องได้รับค่าตอบแทนเท่ากัน


 

        อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> ราชกิจจานุเบกษา

 

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,163,051