5 ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ขับรถยก

 

1. ทดสอบระบบเบรก,ไฟ,แตรรถ,พวงมาลัย

 

การทดสอบระบบของตัวเครื่องรถยกเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะไม่ว่าท่านจะขับได้เก่งขนาดไหนแต่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็อาจจะทำให้ท่านถึงกับเสียชีวิตหรือทำให้หลายคนเป็นอันตรายได้ค่ะ 

ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก , ไฟ , แตรรถ , พวงมาลัย , อื่นฯ ต่างก็มีความสำคัญในตัวของมันอยู่ค่ะ เช่น

การให้สัญญาณเสียงเตือนบริเวณทางแยก ทางโค้ง หรือ บริเวณที่มีผู้ปฏิบัติงานเดินอยู่ เองก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่างนึง 

เพราะถ้าไม่มีการให้สัญญาณเตือนจากผู้ขับรถยกไปถึงผู้ที่ปฏิบัติงานที่เดินๆอยู่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตหรืออันตรายขึ้นได้ค่ะ

  

2. ตรวจสอบยางรถยกและระดับของน้ำมันเชื้อเพลิง

 

ตรวจสอบสภาพยางและสภาพล้อ ตรวจสอบสภาพดอกยาง ตรวจสอบสภาพกะทะล้อและน๊อตยึด สำหรับอุตสาหกรรมอาหารบางประเภทซึ่งต้องใช้โฟล์คลิฟท์ชนิดล้อไม่มีดอกยางในงานขนถ่าย ลักษณะดังกล่าวนี้

ให้ดูระยะใช้งานด้านข้างขอบยาง ว่าสึกถึงระยะที่กำหนดไว้แล้วหรือยัง หากเป็นโฟล์คลิฟท์ขนาดใหญ่เช่น 15 ตันขึ้นไป บางรุ่นยางจะเป็นแบบจุ๊บเลสเติมลม ให้ตรวจสอบความดันลมยางด้วยเกจวัดความดันก่อนใช้งานทุกวัน 

  

3. ตรวจดูการรั่วไหลของน้ำมันหรือหม้อน้ำ

 

ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ดึงก้านวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นขึ้นมา ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด

ดันคืนกระทั่งสุดและดึงออกมาอ่านค่าระดับ ระดับต้องอยู่ระหว่าง Upper กับ Lower

หากระดับต่ำน้ำมันหล่อลื่นอาจรั่วไหลออกนอกระบบ-หากสูงอาจมีน้ำหล่อเย็นรั่วไหลลงอ่างน้ำมันหล่อลื่น

ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อเย็นในหม้อน้ำสำรอง​ , ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิกส์ , ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นห้องเกียร์

หากแบตเตอรีแบบเปียก ให้ตรวจระดับน้ำกลั่น แบตเตอรีแบบเปลือกทึบให้เปิดฝาจุกช่องเซลล์เพื่อตรวจสอบ ต้องไม่มีประกายไฟ ทั้งนี้เนื่องจากจะมีก๊าซไฮโดรเจน (H2) ซึ่งเป็นก๊าซไวไฟ อาจทำให้เกิดการระเบิดได้​

 

4. สังเกตสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านบน,ล่างเสมอก่อนขับ

 

ก่อนจะเคลื่อนรถโฟร์คลิฟท์ ต้องยกงาให้พ้นจากพื้นไม่น้อยกว่า 10 เซ็นติเมตร และเมื่อรถโฟร์คลิฟท์วิ่งให้ยกงาสูงกว่าระดับพื้นไม่เกิน 30 เซ้นติเมตร พร้อมทั้งยกปลายงาเข้าหาคนขับ เพื่อป้องกันวัตถุที่ยกไหลตกลงมา

ผู้ขับขี่โฟร์คลิฟท์ต้องสำรวจเส้นทางให้แน่ใจว่า เส้นทางที่จะควบคุมรถให้วิ่งไปนั้น มีความกว้างเพียงพอที่รถ จะวิ่งผ่านไปได้ และไม่มีสิ่งกีดขวาง

 

5. ตรวจเช็คงาของรถยกให้อยู่ในแนวตรงและไม่มีการชำรุดเสียหาย

 

ก่อนจะเคลื่อนรถโฟร์คลิฟท์ ต้องยกงาให้พ้นจากพื้นไม่น้อยกว่า 10 เซ็นติเมตร และเมื่อรถโฟร์คลิฟท์วิ่งให้ยกงาสูงกว่าระดับพื้นไม่เกิน 30 เซ้นติเมตร พร้อมทั้งยกปลายงาเข้าหาคนขับ เพื่อป้องกันวัตถุที่ยกไหลตกลงมา

เมื่อเลิกใช้งาน ต้องปล่อยงาให้ลงต่ำแตะพื้น ในลักษณะวางขนานกับพื้น ดับเครื่อง ห้ามดึงล้อมือ ถ้าจอดไว้ในบริเวณที่เป็นพื้นเอียงต้องใช้ไม้หมอนยันล้อไว้ เพื่อป้องกันรถไหล

*กรณีตรวจสอบตรวจสภาพก่อนใช้งานประจำวัน และพบความผิดปกติหรือความบกพร่องของรถยกหรือโฟล์คลิฟท์, ให้แจ้งหัวหน้างานทันที การตัดสินใจในการหยุดหรือให้ใช้งานต่อด้วยเงื่อนไขใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้างาน

มาตการเพื่อความปลอดภัย

  • กำหนดเส้นทาง/ตีเส้นทางเดินของรถยก

  • จัดให้มีป้ายเตือนอันตรายทุกทางแยกหรือทางโค้งที่รถยกต้องสัญจร

  • ใช้อุปกรณ์ Logout/tagout เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องใช้รถยก

  • ติดป้ายเตือนอันตรายในบริเวณต่างๆและขั้นตอนการปฏิบัติงานกับรถยกให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ

  • ใช้อุปกรณ์คลุมพวงมาลัยและใส่กุญแจเมื่อจำเป็นเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องใช้รถยก


 

**สำหรับคนที่ขับรถโฟล์คลิฟท์ ไม่เป็น หรือ ไม่เคยขับ เรียน+สอบ 2 วันจบ**

โปรแกรมอบรม ปี 2565/2022

หลักสูตร การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์

สถานที่อบรม : ศูนย์ฝึกอบรมบางแสน ชลบุรี 

บุคคลทั่วไป : 3,900 บ. สมาชิก : 3,500 บ. (ราคาไม่รวมVAT)  

 
 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

หลักสูตร

สมัครอบรม

5

14-15 / มีนาคม / 2565

หลักสูตร - การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์
6

28-29 / มีนาคม / 2565

หลักสูตร - การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์
7

4-5 / เมษายน / 2565

หลักสูตร - การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์
8

25-26 / เมษายน / 2565

หลักสูตร - การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์
9

9-10 / พฤษภาคม / 2565

หลักสูตร - การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์
10

25-26 / พฤษภาคม / 2565

หลักสูตร - การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์
11

3-4 / มิถุนายน / 2565

หลักสูตร - การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์
12

20-21 / มิถุนายน / 2565

หลักสูตร - การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์
 
 
 
 


**สำหรับคนที่ 
ขับรถโฟล์คลิฟท์ เป็นแล้ว ต้องการสอบรับใบเซอร์ 1 วันจบ**

โปรแกรมอบรม ปี 2565/2022 (ชลบุรี)

หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

สถานที่อบรม : ศูนย์ฝึกอบรมบางแสน ชลบุรี 

บุคคลทั่วไป : 1,800 บ. สมาชิก : 1,710 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

หลักสูตร

สมัครอบรม

80

11 / มีนาคม / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
81

19 / มีนาคม / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
82

25 / มีนาคม / 2565

 หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
83

2 / เมษายน / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
84

11 / เมษายน / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
85

22 / เมษายน / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
86

30 / เมษายน / 2565

 หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
87

6 / พฤษภาคม / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
88

14 / พฤษภาคม / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
89

23 / พฤษภาคม / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
90

10 / มิถุนายน / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
91

18 / มิถุนายน / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
92

24 / มิถุนายน / 2565

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธีชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,163,466