เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.คืออะไร)

                                                                

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

130

4-5 / มีนาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

เต็ม

131

7-8 / มีนาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

132

9-10 / มีนาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

133

11-12 / มีนาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

134

14-15 / มีนาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

135

16-17 / มีนาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

136

18-19 / มีนาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

137

21-22 / มีนาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

138

23-24 / มีนาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

139

25-26 / มีนาคม / 2565

1,500

1,000

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

140

28-29/ มีนาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

141

30-31 / มีนาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

151

2-3  / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

152

4-5 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

153

6-7 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

154

9-10 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

155

11-12 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

156

13-14 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

157

17-18 /พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

158

19-20 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

159

23-24 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

160

25-26 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

161

27-28 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

162

30-31 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

163

1-2 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

164

6-7 /  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

165

8-9 /  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

166

10-11 /  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

167

13-14 /  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

168

15-16 /  มิถุนายน/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

169

17-18 /  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

170

20-21 /  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

171

22-23/  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

172

24-25 /  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

173

27-28 /  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.บริหาร

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

94

4-5 / มีนาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม

95

7-8 / มีนาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม
96

9-10 / มีนาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

97

11-12 / มีนาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

98

14-15 / มีนาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

99

16-17 / มีนาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

100

18-19 / มีนาคม/ 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

101

21-22 / มีนาคม/ 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

102

23-24 / มีนาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

103

25-26 / มีนาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

104

28-29 / มีนาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

105

30-31 / มีนาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

106

1-2 / เมษายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

107

4-5 / เมษายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

108

7-8/ เมษายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

109

18-19 / เมษายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

110

20-21 / เมษายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

111

22-23 / เมษายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

112

25-26 / เมษายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

113

27-28 / เมษายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

114

29-30 / เมษายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

115

2-3 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

116

4-5 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

117

6-7 /พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

118

9-10 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

119

11-12 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

120

13-14 /พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

121

17-18 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

122

19-20 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

123

23-24 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

124

25-26 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

125

27-28 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

126

30-31 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

127

1-2 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

128

6-7 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

129

8-9 /มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

130

10-11 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

131

13-14 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

132

15-16 /มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

133

17-18 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

134

20-21 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

135

22-23 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

136

24-25 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

137

27-28 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

 

 
ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร คปอ.

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

120

4-5 / มีนาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

เต็ม

121

7-8 / มีนาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

122

9-10 / มีนาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

123

11-12 / มีนาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

124

14-15 / มีนาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

125

16-17 / มีนาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

126

18-19 / มีนาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

127

21-22 / มีนาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

128

23-24 / มีนาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

129

25-26 / มีนาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

130

28-29 / มีนาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

131

30-31 / มีนาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

132

1-2 / เมษายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

133

4-5 / เมษายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

134

7-8 / เมษายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

135

18-19 / เมษายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

136

20-21 / เมษายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

137

22-23 / เมษายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

138

25-26 / เมษายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

139

27-28 / เมษายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

140

29-30 / เมษายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

141

2-3 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

142

4-5 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

143

6-7 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

144

9-10 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

145

11-12 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

146

13-14/ พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

147

17-18 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

148

19-20 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

159

23-24 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

150

25-26 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

151

27-28 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

152

30-31 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

141

2-3 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

142

4-5 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

143

6-7 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

144

9-10 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

145

11-12 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

146

13-14/ พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

147

17-18 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

148

19-20 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

159

23-24 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

150

25-26 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

151

27-28 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

152

30-31 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

153

1-2 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

154

6-7 / มิถุนายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

155

8-9 / มิถุนายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

156

10-11 / มิถุนายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

157

13-14 / มิถุนายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

158

15-16 / มิถุนายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

159

17-18 / มิถุนายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

160

20-21 / มิถุนายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

161

22-23 / มิถุนายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

162

24-25 / มิถุนายน  / 2565

1,500

1,000