ตารางอบรมจปเขตพื้นที่ชลบุรี

อบรมปี 2563/2020 ชลบุรี บางแสน หลักสูตร จป หัวหน้างาน ชลบุรี ตารางอบรม จป.หัวหน้างานอบรม จป.บริหารอบรม คปอ.-อยุธยา-ปราจีนบุรี-สมุทรปราการ-นครราชสีมา-ระยอง-ชลบุรี-กรุงเทพฯ-ลำพูน เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา หัวหิน  หลักสูตรอบรม-จป-หัวหน้างาน-จป-บริหาร-คปอ-ชลบุรี-สมุทรปราการ-ระยอง-อยุธยา-โคราช-นครราชสีมาความปลอดภัยอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอบรมจป หัวหน้างานอบรมจป บริหารอบรม จป -อยุธยา-โคราช-อบรมจป หัวหน้างาน-สมุทรปราการอบรมจป หัวหน้างาน สมุทรปราการประจำปี 2563-2020, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานตาราง อบรม จป in-house-training 2020, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ จป เทคนิค ชลบุรี ระยอง พลาซ่า 1-2 นครปฐม นนทบุรี เชียงใหม่ ลำพูน เชียงรายแผนฝึกอบรมประจำปี 2020 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน จป หัวหน้างาน คปอ จป บริหาร จป เทคนิค จป เทคนิคขั้นสูง ชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี อยุธยา ปราจีน โคราช นครราชสีมา แผนประจำปี 2563-2020 อบรมจปเขตพื้นที่ชลบุรี


โปรแกรมอบรม จป. ปี 2563 (ชลบุรี)

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

บุคคลทั่วไป : 1,800 บ. สมาชิก : 1,500 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

      

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

34

11-12 / มิถุนายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน


 35

25-26 / มิถุนายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน


36

9-10 / กรกฏาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

37

21-22 / กรกฏาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

38

10-11 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 39

24-25 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

40

10-11 / กันยายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 41

24-25 / กันยายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

42

8-9 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 43

26-27 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

44

9-10 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 45

23-24 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

46

7-8 / ธันวาคม /2563

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

17

21-22 / พฤษภาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

18

15-16 / มิถุนายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร


19

23-24 / กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

20

3-4 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

21

14-15 / กันยายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

22

15-16 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

23

16-17 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

24

14-15 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร

18

29-30 / มิถุนายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

19.1

14-15 / กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

19.2

30-31 / กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

20

26-27 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

21

28-29 / กันยายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

22

28-29 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

23

26-27 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร คปอ.

24

16-17 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร คปอ.

 

โปรแกรมอบรม จป. ปี 2563/2020 (ชลบุรี)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

บุคคลทั่วไป : 3,500 บ. สมาชิก : 3,200 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

           

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

19-21 / กุมภาพันธ์ / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค


2

20-22 / เมษายน / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

          

3

1-3 / กรกฎาคม / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค


4

3-5 / สิงหาคม / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

5

20-22 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.เทคนิค

 


  


 

 


 มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19 

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา 


แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2563/2020 หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน  เขตพื้นที่ชลบุรี ( HROD Esie Center บางแสน ชลบุรี )

อาทิเช่น หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.บริหาร)

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ), 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. เทคนิค)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! 


วีดีโอ ผู้ที่อบรมด้าน จป. จากบริษัท ท๊อปโปรฯ

    

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย

สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ

ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

"In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 

ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานแรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่าง

ไฟฟ้า โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้า

ที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร

ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในกาทำงาน

(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมีบริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความ

ปลอดภัยในการทำงาน แบบฟอร์มติดต่อ

พื้นที่ ชลบุรี

 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของคุณลูกค้าสามารถโทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร : 033-135-009086-369-9225, 098-281-9879

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-234-5669, 063-268-1079

ส่งข้อมูลทาง E-mail : info@safetyinthai.com Fax : 038-387-719

  


Visitors: 782,612