ตารางอบรมจปเขตพื้นที่ชลบุรี

อบรมปี 2567/2024 ชลบุรี บางแสน หลักสูตร จป หัวหน้างาน ชลบุรี ตารางอบรม จป.หัวหน้างานอบรม จป.บริหารอบรม คปอ.-อยุธยา-ปราจีนบุรี-สมุทรปราการ-นครราชสีมา-ระยอง-ชลบุรี-กรุงเทพฯ-ลำพูน เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา หัวหิน  หลักสูตรอบรม-จป-หัวหน้างาน-จป-บริหาร-คปอ-ชลบุรี-สมุทรปราการ-ระยอง-อยุธยา-โคราช-นครราชสีมาความปลอดภัยอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอบรมจป หัวหน้างานอบรมจป บริหารอบรม จป -อยุธยา-โคราช-อบรมจป หัวหน้างาน-สมุทรปราการอบรมจป หัวหน้างาน สมุทรปราการตารางอบรม จป หัวหน้างาน-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานตาราง อบรม จป in-house-training 2024, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ จป เทคนิค ชลบุรี ระยอง พลาซ่า 1-2 นครปฐม นนทบุรี เชียงใหม่ ลำพูน เชียงรายแผนฝึกอบรมประจำปี 2024 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน จป หัวหน้างาน คปอ จป บริหาร จป เทคนิค จป เทคนิคขั้นสูง ชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี อยุธยา ปราจีน โคราช นครราชสีมา  อบรมจปเขตพื้นที่ชลบุรี อบรมจป.หัวหน้างาน อบรมจป.บริหาร อบรมจป.เทคนิค อบรมคณะกรรมการความปลอดภัย (อบรมคปอ.) 


 
 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 


ระดับ จป.หัวหน้างาน   จป.บริหาร   จป.เทคนิค  


คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน
 

 แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2567/2024 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์

 

 

 

 

                  

 

 

ตารางอบรม จป.หัวหน้างาน ชลบุรี ปี 2567/2024

 
 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

25 จันทร์ 1 - อังคาร 2 ก.ค. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
26 จันทร์ 8 - อังคาร 9 ก.ค. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
27 พุธ 17 - พฤหัสฯ 18 ก.ค. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
28 อังคาร 23 - พุธ 24 ก.ค. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
29 พฤหัสฯ 1 - ศุกร์ 2 ส.ค. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
30 จันทร์ 5 - อังคาร 6 ส.ค. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-ตารางอบรม จป.บริหาร ปี 2567/2024

 
 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

13 จันทร์ 8 - อังคาร 9 ก.ค. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

14 อังคาร 30 - พุธ 31 ก.ค. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
15 อังคาร 13 - พุธ 14 ส.ค. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
16 พฤหัสฯ 29 - ศุกร์ 30 ส.ค. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
17 พฤหัสฯ 12 - ศุกร์ 13 ก.ย. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
18 พฤหัสฯ 26 - ศุกร์ 27 ก.ย. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-


ตารางอบรม คปอ. ชลบุรี ปี 2567/2024

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

24 พุธ 3 - พฤหัสฯ 4 ก.ค. 2567 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

25 พุธ 10 - พฤหัสฯ 11 ก.ค. 2567 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
26 จันทร์ 15 - อังคาร 16 ก.ค. 2567 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
27 อังคาร 23 - พุธ 24 ก.ค. 2567 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
28 พฤหัสฯ 1 - ศุกร์ 2 ส.ค. 2567 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
29 พุธ 7 - พฤหัสฯ 8 ส.ค. 2567 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ (คปอ.) ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-

 


 

ตารางอบรม จป.เทคนิค ชลบุรี ปี 2567/2024

 
 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

1จันทร์ 8 - ศุกร์ 12 ก.ค. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิคชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

6,900.- 5,900.-
2อังคาร 23 - เสาร์ 27 ก.ค. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิคชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

6,900.- 5,900.-
3จันทร์ 5 - ศุกร์ 9 ส.ค. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิคชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

6,900.- 5,900.-
4จันทร์ 19 - ศุกร์ 23 ส.ค. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิคชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

6,900.- 5,900.-
5จันทร์ 2 - ศุกร์ 6 ก.ย. 2567
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิคชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

6,900.- 5,900.-

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

6 จันทร์ 16 - ศุกร์ 20 ก.ย. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

6,900.-  5,900.-
7 จันทร์ 7 - ศุกร์ 11 ต.ค. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

6,900.-  5,900.-
8 อังคาร 15 - เสาร์ 19 ต.ค. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

6,900.-  5,900.-
9 จันทร์ 4 - ศุกร์ 8 พ.ย. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

6,900.-  5,900.-
10 จันทร์ 18 - ศุกร์ 22 พ.ย. 2567 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

6,900.-  5,900.-

 

 

 

 

 

  

ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม SAFETY

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาที่ให้บริการอบรมหลักสูตร

เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจาก

หลาย
สถาบันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

 "In-house Training และในแบบ Public Training"  

    โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากล

ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรอง

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

อย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย 

 

 

 
 


 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่านบทความ

บทความดีๆเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
จากทีมงาน SAFETYINTHAI


ภาพบรรยากาศการอบรมเรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ


อย่าลืม!!! เป็นเพื่อนกับเราใน 

เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคา ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ


 


ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,163,056