ตารางอบรมจปเขตพื้นที่ชลบุรี

อบรมปี 2564/2021 ชลบุรี บางแสน หลักสูตร จป หัวหน้างาน ชลบุรี ตารางอบรม จป.หัวหน้างานอบรม จป.บริหารอบรม คปอ.-อยุธยา-ปราจีนบุรี-สมุทรปราการ-นครราชสีมา-ระยอง-ชลบุรี-กรุงเทพฯ-ลำพูน เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา หัวหิน  หลักสูตรอบรม-จป-หัวหน้างาน-จป-บริหาร-คปอ-ชลบุรี-สมุทรปราการ-ระยอง-อยุธยา-โคราช-นครราชสีมาความปลอดภัยอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอบรมจป หัวหน้างานอบรมจป บริหารอบรม จป -อยุธยา-โคราช-อบรมจป หัวหน้างาน-สมุทรปราการอบรมจป หัวหน้างาน สมุทรปราการประจำปี 2563-2020, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานตาราง อบรม จป in-house-training 2020, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ จป เทคนิค ชลบุรี ระยอง พลาซ่า 1-2 นครปฐม นนทบุรี เชียงใหม่ ลำพูน เชียงรายแผนฝึกอบรมประจำปี 2020 ด้านความปลอดภัยในการทำงาน จป หัวหน้างาน คปอ จป บริหาร จป เทคนิค จป เทคนิคขั้นสูง ชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี อยุธยา ปราจีน โคราช นครราชสีมา แผนประจำปี 2563-2020 อบรมจปเขตพื้นที่ชลบุรี

 

โปรแกรมอบรม จป. ปี 2564 (ชลบุรี)

 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับหัวหน้างาน 

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

สถานที่อบรม : สถาบันฝึกอบรม ท๊อปโปรฯ (สาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี)

บุคคลทั่วไป : 1,800 บ. สมาชิก : 1,500 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

                   

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

 

สาขา

สมัครอบรม

4

11-12 / มกราคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

49

22-23 / มกราคม / 2564

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาบางแสน

5

3-4 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

 

50

10-11 / กุมภาพันธ์ / 2564

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาบางแสน

 

51

17-18 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาบางแสน

 

52

1-2 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาบางแสน

 

53

17-18 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาบางแสน

 

6

24-25 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร 

สาขา

สมัครอบรม

54

 23-24 / เมษายน / 2564

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 สาขาบางแสน

55

5-6 / พฤษภาคม / 2564

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาบางแสน

7

10-11 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

56

19-20 / พฤษภาคม / 2564

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาบางแสน

 

8

3-4 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

57

11-12 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 สาขาบางแสน

58

28-29 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาบางแสน

 

9

1-2 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

 

59

9-10 / กรกฎาคม / 2564

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาบางแสน

 60

29-30 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาบางแสน

 
 61

6-7 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาบางแสน

 

10

25-26 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

 

62

27-28 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาบางแสน

 

รุ่นที่ 

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร 

สาขา

สมัครอบรม

63

 17-18 / กันยายน / 2564

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 สาขาบางแสน

11

20-21 / กันยายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

64

29-30 / กันยายน / 2564

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาบางแสน

 

12

8-9 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

65

14-15 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 สาขาบางแสน

66

20-21 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาบางแสน

 

67

5-6 / พฤศจิกายน / 2564

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาบางแสน

13

12-13 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

 

68

29-30 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาบางแสน

 

69

7-8 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาบางแสน

 

14

17-18 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับบริหาร

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

สถานที่อบรม : สถาบันฝึกอบรม ท๊อปโปรฯ (สาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี)

บุคคลทั่วไป : 1,800 บ. สมาชิก : 1,500 บ.(ราคาไม่รวมVAT)

 

                 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สาขา

สมัครอบรม

25

20-21 / มกราคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

 สาขาบางแสน

 

26

8-9 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

สาขาบางแสน

 

3

15-16 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

 

27

3-4 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

สาขาบางแสน

 

28

21-22 / เมษายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

สาขาบางแสน

 

4

12-13 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

 

29

19-20 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

สาขาบางแสน

 

30

9-10 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

สาขาบางแสน

 

31

7-8 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

สาขาบางแสน

 

5

14-15 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

 

32

4-5 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

สาขาบางแสน

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สาขา

สมัครอบรม

33

15-16 / กันยายน / 2564

 หลักสูตร จป.บริหาร

สาขาบางแสน

6

22-23 / กันยายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

34

 1-2 / ตุลาคม / 2564

 หลักสูตร จป.บริหาร

 สาขาบางแสน

7

6-7 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

 สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

 

35

3-4 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

สาขาบางแสน

 

8

10-11 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

 

36

7-8 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

สาขาบางแสน

 

9

15-16 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

 

 

 

 

 

 คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ

 ( คปอ. )

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

สถานที่อบรม : สถาบันฝึกอบรม ท๊อปโปรฯ (สาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี)

บุคคลทั่วไป : 1,800 บ. สมาชิก : 1,500 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

                        

  

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สาขา

สมัครอบรม

25

 18-19 / มกราคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

 สาขาบางแสน


1

1-2 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร คปอ.

 สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

26

15-16 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร คปอ.

สาขาบางแสน

 

27

5-6 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

สาขาบางแสน

 

2

8-9 / เมษายน / 2564

หลักสูตร คปอ.

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

 

28

19-20 / เมษายน / 2564

หลักสูตร คปอ.

สาขาบางแสน

 

29

17-18 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

สาขาบางแสน

 

3

1-2 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร คปอ.

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

 

30

7-8 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร คปอ.

สาขาบางแสน

 

31

5-6 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

สาขาบางแสน

 

4

12-13 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

 

32

2-3 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

สาขาบางแสน

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สาขา

สมัครอบรม

5

23-24 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

33

13-14 / กันยายน/ 2564

หลักสูตร คปอ.

สาขาบางแสน

 

6

24-25 / กันยายน / 2564

หลักสูตร คปอ.

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

 

7

4-5 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

 

34

18-19 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

สาขาบางแสน

 

35

1-2/ พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร คปอ.

สาขาบางแสน

 

8

8-9 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร คปอ.

สาขาอมตะซิตี้ชลบุรี

 

36

1-2 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

สาขาบางแสน

 

 

 
 

 

 

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

บุคคลทั่วไป : 3,500 บ. สมาชิก : 3,200 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

            

  

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

6

24-26 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.เทคนิค

7

1-3 / เมษายน / 2564

หลักสูตร จป.เทคนิค

8

24-26 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร จป.เทคนิค

9

19-21 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร จป.เทคนิค

10

1-3 / กันยายน / 2564

หลักสูตร จป.เทคนิค

11

28-30 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร จป.เทคนิค

12

2-4 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร จป.เทคนิค

 

 

 


  


    

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย

สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ

ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

"In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 


ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานแรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่าง

ไฟฟ้า โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้า

ที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร

ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในกาทำงาน

(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมีบริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความ

ปลอดภัยในการทำงาน 

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม

จากกรมสวัสดิการแลคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

 

 


 มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19 

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา 


แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2564/2021 หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน  เขตพื้นที่ชลบุรี ( HROD Esie Center บางแสน ชลบุรี )

อาทิเช่น หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.บริหาร)

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ), 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. เทคนิค)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! 


วีดีโอ ผู้ที่อบรมด้าน จป. จากบริษัท ท๊อปโปรฯ


อบรม จป.บริหาร-ใน สถานประกอบการ (ชลบุรี)อบรม จป.บริหาร-อบรม คปอ (ชลบุรี)อบรม จ ป หัวหน้างาน ฟรี -  ชลบุรี (in house)อบรม จ ป ฟรี ชลบุรี
อบรม จ ป หัวหน้า งาน ราคาอบรม จ ป หัวหน้า งาน ชลบุรีอบรม ค ปอ ชลบุรี-สมุทรสาครอบรม จ. ป เทคนิค ชลบุรี
อบรม จ. ป เทคนิคฝึกอบรมจป หัวหน้า งาน ชลบุรีอบรม จป ชลบุรี (อบรมเป็นจปทำไง)อบรม คปอ คือ-อบรม หัวหน้างาน ชลบุรี
กฎหมาย อบรม จ ป หัวหน้างาน - หลักสูตร อบรม ค ปอ.สถาน ที่ อบรม จ ป ชลบุรี-อมตะ-ศรีราชา

 

 
 
 
 

 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของคุณลูกค้าสามารถโทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร : 033-135-009086-369-9225, 098-281-9879

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-234-5669, 063-268-1079

ส่งข้อมูลทาง E-mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719

  


Visitors: 835,815