ตารางอบรมจปเขตพื้นที่พิษณุโลก

 

โปรแกรมอบรมจป.ปี 2565/2022

เขตพื้นที่พิษณุโลก

 อบรมออนไลน์


อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนหลักสูตรออนไลน์
ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิม ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้ตามสะดวก

ด้วยระบบภาพและเสียงคมชัดสูง Full HD อีกด้วย

 

 

                     

 

 

 

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

185

25-26 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

เต็ม

186

27-28 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

เต็ม

187

1-2 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

เต็ม

188

3-4 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

เต็ม

189

5-6 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

190

8-9 / สิงหาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
191

10-11 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
192

12-13 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
193

15-16/  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
194

17-18 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
195

19-20 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

196

22-23 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

197

24-25 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

198

26-27 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

199

29-30 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

200

31-1 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

201

2-3 /  กันยายน/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
202

5-6 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
203

7-8 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
204

9-10/  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
205

12-13 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
206

14-15 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

207

16-17 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

208

19-20 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

209

21-22 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

210

23-24 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

211

26-27 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

212

28-29 /  กันยายน/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
213

30-1 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
214

3-4 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
215

5-6 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

216

7-8 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

217

10-11 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

218

12-13 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

219

14-15 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

220

17-18 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

221

19-20 / ตุลาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
222

21-22 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
223

24-25 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
224

26-27/  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
225

28-29 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
226

31-1 /  พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

227

2-3 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

228

4-5 /  พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

229

7-8 /  พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

230

9-10 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

231

11-12 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

232

14-15 / พฤศจิกายน/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
233

16-17 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
234

18-19 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
235

21-22/ พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
236

23-24 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
237

25-26 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

238

28-29 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

239

30-1 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

240

2-3 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

241

5-6 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

242

7-8 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด

243

9-10 / ธันวาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
244

12-13 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
245

14-15 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
246

16-17/  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
247

19-20 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

ปิด
 
 


 

 


ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.บริหาร

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

149

25-26 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม
150

27-28 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม

151

1-2 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

152

3-4 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

153

5-6 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

154

8-9 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
155

10-11 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
156

12-13 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
157

15-16 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
158

17-18 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
159

19-20 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
160

22-23 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
161

24-25 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
162

29-30 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

163

31-1 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

164

2-3 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

165

5-6 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

166

7-8 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
167

9-10 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
168

12-13 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
169

14-15 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
170

16-17/ กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
171

19-20 / กันยายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
172

21-22 / กันยายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
173

26-27 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
174

28-29 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

175

30-1 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

176

3-4 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

177

5-6 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

178

7-8 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
179

10-11 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
180

12-13 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
181

14-15 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
182

17-18/ ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
183

19-20 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
184

21-22 / ตุลาคม/ 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
185

24-25 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
186

26-27 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

187

31-1 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

188

2-3 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

189

4-5 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

190

7-8 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
191

9-8 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
192

11-12 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
193

14-15 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
194

16-17/ พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
195

18-19 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
196

21-22 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
197

23-24 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
198

28-29 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

199

30-1 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

200

2-3 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

201

5-6 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

202

7-8 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
203

9-10 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
204

12-13 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
205

14-15 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
206

16-17/ ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด
207

19-20 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

ปิด

  


 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร คปอ.

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

175

25-26 /  กรกฎาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

เต็ม

176

27-28 /  กรกฎาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

177

1-2 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

178

3-4 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

179

5-6 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

180

8-9 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

181

10-11 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

182

12-13 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด
183

15-16 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด
184

17-18 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

185

19-20 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

186

22-23 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

187

24-25 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

ปิด

188

26-27 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)