KYT คืออะไร

KYT คืออะไร

 

“ อุบัติภัยต้องเป็นศูนย์ ”  หลายคนคงเคยได้ยินหรือเห็นป้ายเกี่ยวกับความปลอดภัยมาบ้างแล้ว เนื่องจากในการทำงานแต่ละอย่างล้วนมีอันตรายจากการทำงานทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรืองาน สำนักงานก็อาจมีอันตรายเช่นกัน

 

 

 

      ดังนั้นการสร้างจิตสำนึกในการคำนึงถึง "ความปลอดภัย" ในการทำงานจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ซึ่ง KYT ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

 

   

    KYT คืออะไร ?!

    KYT คือ วิธีการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ หรือวิธีการจัดการอันตรายเหล่านั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

 

 

     KYT เป็นเครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ความปลอดภัยที่คิดค้นมาจากประเทศญี่ปุ่น 

โดยคำว่า เควายที เป็นตัวย่อมาจากภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้

  • K (Kiken)       หมายถึง     อันตราย
  • Y (Yoshi)        หมายถึง     การวิเคราะห์ คาดการณ์ หรือทำนายล่วงหน้า
  • T (Trainning)  หมายถึง     การฝึกอบรม

 

 

    หัวใจสำคัญของ KYT ?!

    หัวใจสำคัญของ KYT มี 4 ประการ คือ
1. ปลูกจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
2. คิด พิจารณาก่อนที่จะทำงานก่อนทุกครั้ง ว่าสามารถป้องกันอันตายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร
3. อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ ให้คำมั่นสัญญา  หรือปฏิญาณตน ของผู้ปฏิบัติงานก่อนลงมือปฏบัติงานทุกครั้ง
4. เตือนตนเอง ก่อนลงมือทำงานทุกอย่างต้องพร้อม และปลอดภัยต่อการทำงาน จึงเริ่มทำงานได้

 

 

 

     4 ขั้นตอนการทำ KYT 

1. เพื่อหาอันตายที่มีอยู่ในการทำงาน
2. เรียงลำดับความสำคัญของอันตรายแต่ละอย่าง
3. มาตรการป้องกัน ควบคุม และแก้ใขให้ดีที่สุด
4. เลือกมาตรการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขที่ดีที่สุด

 

ประโยชน์ของ KYT

  • ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันอันตรายจากการทำงาน ด้วยการค้นหาอันตรายต่างๆ
  • ฝึกให้พนักงานรู้จักอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
  • เตือนสติพนักงานก่อนลงมือทำงาน กระตุ้นให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
  • ช่วยค้นหาอันตรายที่แอบแฝงอยู่ในการทำงาน ซึ่งอาจเกิดจากผู้ปฏิบัติงานหรือสิ่งแวดล้อม
  • พนักงานได้มีส่วนร่วมในการค้นหา และกำหนดวิธีการป้องกันอันตรายจากการทำงาน
  • ทำให้เกิดความสามัคคี ในการดำเนินกิจกรรม สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

 

 KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย (อันตรายล่วงหน้า)รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

39 พุธ 20 ก.ย. 2566 KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย (อันตรายล่วงหน้า)อบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,500.-  2,375.-
40 อังคาร 10 ต.ค. 2566 KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย (อันตรายล่วงหน้า)อบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,500.-  2,375.-
41 พฤหัสฯ 9 พ.ย. 2566 KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย (อันตรายล่วงหน้า)อบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,500.-  2,375.-
42 พุธ 13 ธ.ค. 2566 KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย (อันตรายล่วงหน้า)อบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,500.-  2,375.-

การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยด้วยวิธีการฝึกหยั่งรู้อันตราย (KYT)
รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

21 อังคาร 19 ก.ย. 2566 การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยด้วยวิธีการฝึกหยั่งรู้อันตราย (KYT)อบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,000.-  1,800.-
22 ศุกร์ 20 ต.ค. 2566 การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยด้วยวิธีการฝึกหยั่งรู้อันตราย (KYT)อบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,000.-  1,800.-
23 เสาร์ 18 พ.ย. 2566
( อบรมวันเสาร์ )
การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยด้วยวิธีการฝึกหยั่งรู้อันตราย (KYT)อบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,000.-  1,800.-
24 อังคาร 19 ธ.ค. 2566 การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยด้วยวิธีการฝึกหยั่งรู้อันตราย (KYT)อบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,000.-  1,800.-

 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 ชื่อผู้ตอบ:

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 1,149,146