ข้อควรปฎิบัติหลังน้ำท่วม

ข้อควรปฎิบัติหลังน้ำท่วม

 หลังจากผ่านสถานการณ์น้ำท่วม  เมื่อน้ำลดหรือระบายไปแล้ว การกลับเข้าบ้านอีกครั้ง 
หลังน้ำท่วม ควรปฎิบัติดังนี้

 

 

1.การฉีดล้างทำความสะอาดบ้าน หลังน้ำท่วมต้องตัดไฟฟ้าในบ้านออกก่อน

 


2.เครื่องใช้ไฟฟ้าที่แช่อยู่ในน้ำ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก่อนน้ำท่วม
เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องปั๊มน้ำ เต้ารับ ฯลฯ
ก่อนนำมาใช้งานต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาโดยช่างไฟฟ้า
ที่เชี่ยวชาญเท่านั้น หากเป็นได้แนะนำให้เปลี่ยนใหม่จะปลอดภัยที่สุด

 

3.ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

 

*เพื่อความชัวร์และความสบายใจของทุกคน @Safetyinthai.com มาแจก checklist
สำหรับตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้า เซอร์กิตเบรกเกอร์ คัดเอาต์ ฟิวส์
สายต่อลงดินและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,149,129