มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ ☞ https://bit.ly/3nxc1wW
Visitors: 1,163,051