จป ออนไลน์ สามารถ อบรมได้ทั่วประเทศ


อบรมออนไลน์


อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนหลักสูตรออนไลน์
ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิม ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้ตามสะดวก

ด้วยระบบภาพและเสียงคมชัดสูง Full HD อีกด้วย

                      สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS


 

 

เอกสารรับรอง

 

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 


 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน
  

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

1

2-3 / กุมภาพันธ์ / 2566

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

รอกฎกระทรวง

2

6-7 / กุมภาพันธ์ / 2566

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

รอกฎกระทรวง

3

8-9 / กุมภาพันธ์ / 2566

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

รอกฎกระทรวง

4

13-14 กุมภาพันธ์ / 2566

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online) 

รอกฎกระทรวง

5

15-16 กุมภาพันธ์ / 2566

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

รอกฎกระทรวง

6

20-21 กุมภาพันธ์ / 2566

 1,500

 1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

รอกฎกระทรวง

7

22-23 กุมภาพันธ์ / 2566

 1,500

1,000 

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online) 

รอกฎกระทรวง
8

27-28 กุมภาพันธ์ / 2566

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

รอกฎกระทรวง
9

1-2 / มีนาคม / 2566

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

รอกฎกระทรวง
 
 
 
  

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.บริหาร

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

151

1-2 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม

152

3-4 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม

153

5-6 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม

154

8-9 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม
155

10-11 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม
156

12-13 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

เต็ม

 

  
 
 

 

 
ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร คปอ.

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

177

1-2 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

เต็ม

178

3-4 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

เต็ม

180

8-9 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

เต็ม

179

9-10 / สิงหาคม / 2565 

 1,500

 1,000

หลักสูตร คปอ (online) 

เต็ม

181

10-11 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

เต็ม

182

12-13 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

เต็มตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.เทคนิค

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online
รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

31

1-3 / สิงหาคม / 2565

3,500

 3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

32

18-20 / สิงหาคม / 2565 

3,500

 3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

33

29-31 / สิงหาคม / 2565  

3,500

3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

34

 12-14 / กันยายน / 2565 

3,500

 3,200

หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

35

29 กันยายน - 1 ตุลาคม / 2565 

 3,500

3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

36 

 10-12 / ตุลาคม / 2565 

3,500

 3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

37

27-29 / ตุลาคม / 2565  

3,500

 3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

38

 7-9 / พฤศจิกายน / 2565

3,500

3,200

หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

39

 24-26 / พฤศจิกายน / 2565

3,500

 3,200

หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

40

5-7 / ธันวาคม / 2565 

3,500 

 3,200

 หลักสูตร จป.เทคนิค (online)

เต็ม

 

 
 
 

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.บริหาร ENG

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

      18    22-23 / สิงหาคม / 2565     8,500     8,000                   หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)
เต็ม
      19    19-20 / กันยายน / 2565      8,500     8,000                หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)
เต็ม
      20    19-20 / ตุลาคม / 2565     8,500     8,000                หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)
เต็ม
      21  23-24 / พฤศจิกายน / 2565     8,500     8,000                   หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)
เต็ม
      22    21-22 / ธันวาคม / 2565     8,500     8,000                   หลักสูตร จป.บริหาร ENG (online)
เต็ม

  

 

 

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร คปอ. ENG

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

20

25-26 / กรกฎาคม / 2565

8,500

8,000

                        หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

21

15-16 / สิงหาคม / 2565

8,500

8,000

                    หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

22

29-30 / กรกฎาคม / 2565

8,500

8,000

                    หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

23

12-13 / กันยายน / 2565

8,500

8,000

                        หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

24

26-27 / กันยายน / 2565

8,500

8,000

                        หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

25

10-11 / ตุลาคม / 2565

8,500

8,000

                    หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

26

25-26 / ตุลาคม / 2565

8,500

8,000

                    หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

27

14-15 / พฤศจิกายน / 2565

8,500

8,000

                        หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

28

28-29 / พฤศจิกายน / 2565

8,500

8,000

                        หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม

29

12-13 / ธันวาคม / 2565

8,500

8,000

                    หลักสูตร คปอ. ENG (online)
เต็ม
 
 
 
  
 

 


ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.บริหาร จีน

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

8   10-11 / สิงหาคม / 2565    15,000  14,000               หลักสูตร จป.บริหาร จีน (online) 
เต็ม
9     7-8 / กันยายน / 2565    15,000  14,000               หลักสูตร จป.บริหาร จีน (online) 
เต็ม
10      5-6 / ตุลาคม / 2565    15,000  14,000               หลักสูตร จป.บริหาร จีน (online) 
เต็ม
11  9-10 / พฤศจิกายน / 2565    15,000  14,000               หลักสูตร จป.บริหาร จีน (online) 
เต็ม
12      7-8 / ธันวาคม / 2565    15,000  14,000               หลักสูตร จป.บริหาร จีน (online) 
เต็ม

 

 

 

 

 

วีดีโอขั้นตอนการใช้แอพพลิเคชั่น Zoom Online

 

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


 

จป.คืออะไร ?

      คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เป็นบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนด  

  


 
 
  

 

 
 

 

เงื่อนไขการรับวุฒิบัตร

เพียงแค่คุณเข้าร่วมรับฟังการอบรมสัมมนาออนไลน์ ตามจำนวนชั่วโมงที่กฎหมายกำหนด

หลังจากผ่านการทดสอบ คุณก็รอรับวุฒิบัตรที่บ้านได้เลย

 

 

1. ลงทะเบียน 2. ทำแบบทดสอบ
วัดความรู้ก่อนอบรม
3. เข้ารับการอบรม
ตามที่กฏหมายกำหนด
4. ทำแบบทดสอบ
หลังอบรม
5. รอรับวุฒิบัตร

 

 

 


ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,035,252