จป ออนไลน์ สามารถ อบรมได้ทั่วประเทศ


อบรมออนไลน์


อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนหลักสูตรออนไลน์
ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิม ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้ตามสะดวก

ด้วยระบบภาพและเสียงคมชัดสูง Full HD อีกด้วย

                      


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS


 

 

เอกสารรับรอง

 

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 


 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน
 

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

151

2-3  / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

152

4-5 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

153

6-7 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

154

9-10 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

155

11-12 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

156

13-14 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

157

17-18 /พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

158

19-20 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

159

23-24 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

160

25-26 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

161

27-28 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

162

30-31 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

163

1-2 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

164

6-7 /  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

165

8-9 /  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

166

10-11 /  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

167

13-14 /  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

168

15-16 /  มิถุนายน/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

169

17-18 /  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

170

20-21 /  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

171

22-23/  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

172

24-25 /  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

173

27-28 /  มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)


174

28-29 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

175

1-2 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

176

4-5 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

177

6-7 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

178

8-9 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

179

11-12 /  กรกฎาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

180

13-14 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

181

15-16 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

182

18-19/  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

183

20-21 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

184

22-23 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

 
 
 

185

25-26 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

186

27-28 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

187

1-2 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

188

3-4 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

189

5-6 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

190

8-9 / สิงหาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

191

10-11 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

192

12-13 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

193

15-16/  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

194

17-18 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

195

19-20 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

 
 
 

196

22-23 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

197

24-25 /  กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

198

26-27 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

199

29-30 /  สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

200

31-1 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

201

2-3 /  กันยายน/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

202

5-6 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

203

7-8 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

204

9-10/  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

205

12-13 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

206

14-15 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

 
 
 

207

16-17 / กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

208

19-20 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

209

21-22 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

210

23-24 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

211

26-27 /  กันยายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

212

28-29 /  กันยายน/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

213

30-1 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

214

3-4 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

215

5-6 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online) 
 

216

7-8 / ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

217

10-11 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

218

12-13 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

219

14-15 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

220

17-18 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

221

19-20 / ตุลาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

222

21-22 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

223

24-25 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

224

26-27/  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

225

28-29 /  ตุลาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

226

31-1 /  พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

 
 
 

227

2-3 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

228

4-5 /  พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

229

7-8 /  พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

230

9-10 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

231

11-12 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

232

14-15 / พฤศจิกายน/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

233

16-17 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

234

18-19 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

235

21-22/ พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

236

23-24 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

237

25-26 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

 
 
 

238

28-29 / พฤศจิกายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

239

30-1 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

240

2-3 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

241

5-6 / ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

242

7-8 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

243

9-10 / ธันวาคม/ 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

244

12-13 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

245

14-15 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

246

16-17/  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

247

19-20 /  ธันวาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (online)

 
 

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร จป.บริหาร

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

108

7-8/ เมษายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

109

18-19 / เมษายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

110

20-21 / เมษายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

111

22-23 / เมษายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

112

25-26 / เมษายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

113

27-28 / เมษายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

114

29-30 / เมษายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

115

2-3 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

116

4-5 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

117

6-7 /พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

118

9-10 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

119

11-12 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

120

13-14 /พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

121

17-18 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

122

19-20 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

123

23-24 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

124

25-26 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

125

27-28 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

126

30-31 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

127

1-2 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

128

6-7 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

129

8-9 /มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

130

10-11 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

131

13-14 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

132

15-16 /มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

133

17-18 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

134

20-21 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

135

22-23 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

136

24-25 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

137

27-28 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

138

29-30 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

139

1-2 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

140

4-5 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

141

6-7 /กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

142

8-9 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

143

11-12 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

144

13-14 /กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

145

15-16 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

146

18-19 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

147

20-21 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

148

22-23 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000 

 หลักสูตร จป.บริหาร (online)

149

25-26 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

150

27-28 / กรกฎาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

151

1-2 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)

152

3-4 / สิงหาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร จป.บริหาร (online)