หลักสูตร - ทบทวนบทบาทหน้าที่ จป.บริหาร

 


หลักสูตร

ทบทวนบทบาทหน้าจป.บริหาร


 

 


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

  

 

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน
 


 


 

แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์

 

                      

 

หลักสูตร : ทบทวนบทบาทหน้าที่

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

 

หลักการและเหตุผล        

          เพื่อการบริหารจัดการค้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวคล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ และเป็นแนวทางปฏิบัติ ตามกฎหมาย จป.บริหาร
ควรได้รับการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการอัพเดทกฎหมาขด้นความปลอดภัยที่ประกาสใช้ ณ  ปัจจุบัน ปี 2564 เพื่อเป็นแนวนโยบายให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่ออัพเดทกฎหมายใหม่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2564

          2. เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของจป.บริหาร

          3. สามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อนโยบายด้านตวามปลอดภัย ของสถานประกอบกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

หัวข้อการอบรม

          หมวดวิชาที่ 1. การจัดการความปลอดภัยในการทำงานบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

          หมวดวิชาที่ 2. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน

ทบทวนสาระสำคัญของกฎหมายอัพเดทกฎหมายในสถานการณ์ปัจจุบัน

          หมวดวิชาที่ 3. การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานการบรรยายการอบรมและสัมมนาเชิงแชร์ประสบการณ์ ในบทบาทอดีตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพประสบการณ์โรงงานอุดสาหกรรม     

วิธีการอบรม การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้บริหาร, จป.ระดับบริหารของหน่วยงาน

ระยะเวลา :  อบรม 1 วัน (9.00 น. - 16.00 น.)


 

 

 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

       

             

    

    

    

    

    

    

   

       

         


เรามีบริการอาหารกลางวัน
และขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,155,048